Skaičiavimo laikas: 0,380635s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Relocation (Spatial)Relocation (housing)EmploymentAccess to safe water/sanitationProvision of drainages
Inadequate income+Points509,2593
AVG MIN
11,1111
AVG MIN
18,5185
AVG MIN
7,4074
AVG MIN
3,7037
AVG MIN
Inadequate safe/sufficient water+Points14516,1111
AVG MIN
21,4815
AVG MIN
10,7407
AVG MIN
53,7037
AVG MIN
42,963
AVG MIN
Under-nutrition-Points427,7778
AVG MIN
4,6667
AVG MIN
14
AVG MIN
10,8889
AVG MIN
4,6667
AVG MIN
Overcrowded/poor Quality housing-Points357,4242
AVG MIN
7,4242
AVG MIN
8,4848
AVG MIN
5,303
AVG MIN
6,3636
AVG MIN
Homelessness-Points276,0968
AVG MIN
5,2258
AVG MIN
7,8387
AVG MIN
4,3548
AVG MIN
3,4839
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis25,370432,592629,259261,111146,6667
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis21,298817,316730,323520,546714,5142
Alternatyvos reikšmingumas44,500756,122142,696180,941774,7394
Alternatyvos prioritetiškumas435

1

2
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)54,98%69,34%52,75%100%92,34%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)