Skaičiavimo laikas: 0,3403621s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
AfforestationReforestationWildlife conservationDeforestationRevegetation
Durability-Percentage17533,6538
AVG MIN
20,1923
AVG MIN
40,3846
AVG MIN
33,6538
AVG MIN
47,1154
AVG MIN
Low Cost-Percentage10,1
AVG MIN
0,5585
AVG MIN
0,1141
AVG MIN
0,1422
AVG MIN
0,0852
AVG MIN
Health and Safety-Percentage6510,5775
AVG MIN
13,6056
AVG MIN
13,6056
AVG MIN
15,1127
AVG MIN
12,0985
AVG MIN
Private & Public Sector-Percentage162,2857
AVG MIN
2,8618
AVG MIN
2,8618
AVG MIN
3,9954
AVG MIN
3,9954
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis00000
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis46,61737,218256,966152,904163,2945
Alternatyvos reikšmingumas54,814668,65744,856448,300440,3715
Alternatyvos prioritetiškumas2

1

435
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)79,84%100%65,33%70,35%58,8%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)