Skaičiavimo laikas: 0,0753559s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternative Urban Design Code and Ordinance Strategies
Urban Design Codes and Ordinances as Strategies for Climate Change Adaptation in Cities (Result of Multi-Criteria Analysis)+Percentage (%)00
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis0
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0
Alternatyvos reikšmingumasNaN
Alternatyvos prioritetiškumas

1

Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)NaN%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)