Skaičiavimo laikas: 1,2645706s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Bristol CCCLGIDeA
Drėgmė ir pelėsis-Balai0,040,0067
AVG MIN
0,0133
AVG MIN
0,02
AVG MIN
Per didelis šaltis-Balai0,030,0075
AVG MIN
0,0075
AVG MIN
0,015
AVG MIN
Per didelis karštis-Balai0,030,01
AVG MIN
0,01
AVG MIN
0,01
AVG MIN
Asbestas ir dirbtiniai mineraliniai pluoštai-Balai0,040,01
AVG MIN
0,01
AVG MIN
0,02
AVG MIN
Biocidai-Balai0,040,0133
AVG MIN
0,0133
AVG MIN
0,0133
AVG MIN
Anglies viendeginis ir kuro degimo produktai-Balai0,030,01
AVG MIN
0,01
AVG MIN
0,01
AVG MIN
Švinas-Balai0,050,0125
AVG MIN
0,0125
AVG MIN
0,025
AVG MIN
Radiacija-Balai0,040,01
AVG MIN
0,01
AVG MIN
0,02
AVG MIN
Nesudegusios dujos-Balai0,030,01
AVG MIN
0,01
AVG MIN
0,01
AVG MIN
Lakieji organiniai junginiai-Balai0,030,01
AVG MIN
0,01
AVG MIN
0,01
AVG MIN
Perpildyta erdvė-Balai0,030,0075
AVG MIN
0,0075
AVG MIN
0,015
AVG MIN
Įsibrovėliai-Balai0,040,0067
AVG MIN
0,0133
AVG MIN
0,02
AVG MIN
Apšvietimas+Balai0,030,012
AVG MIN
0,012
AVG MIN
0,006
AVG MIN
Triukšmas-Balai0,040,01
AVG MIN
0,01
AVG MIN
0,02
AVG MIN
Buities higiena, parazitai ir atliekos-Balai0,040,01
AVG MIN
0,01
AVG MIN
0,02
AVG MIN
Maisto sauga+Balai0,030,0109
AVG MIN
0,0109
AVG MIN
0,0082
AVG MIN
Asmeninė higiena, sanitarinės sąlygos ir kanalizacija+Balai0,030,0109
AVG MIN
0,0109
AVG MIN
0,0082
AVG MIN
Vandentiekis+Balai0,040,0178
AVG MIN
0,0133
AVG MIN
0,0089
AVG MIN
Pavojus parkristi vonioje ir pan.-Balai0,040,008
AVG MIN
0,016
AVG MIN
0,016
AVG MIN
Pavojus parkristi ant lygių paviršių ir pan.-Balai0,020,004
AVG MIN
0,008
AVG MIN
0,008
AVG MIN
Pavojus nukristi nuo laiptų ir pan.-Balai0,050,0071
AVG MIN
0,0214
AVG MIN
0,0214
AVG MIN
Pavojus nukristi iš vieno lygio į kitą -Balai0,040,008
AVG MIN
0,016
AVG MIN
0,016
AVG MIN
Elektros keliami pavojai-Balai0,030,005
AVG MIN
0,005
AVG MIN
0,02
AVG MIN
Gaisras-Balai0,040,0067
AVG MIN
0,0133
AVG MIN
0,02
AVG MIN
Liepsna, karšti paviršiai ir pan.-Balai0,030,0043
AVG MIN
0,0129
AVG MIN
0,0129
AVG MIN
Sutrenkimų ir suspaudimų pavojus-Balai0,020,004
AVG MIN
0,008
AVG MIN
0,008
AVG MIN
Sprogimai-Balai0,020,004
AVG MIN
0,008
AVG MIN
0,008
AVG MIN
Patogumų vieta ir funkcionalumas ir pan.+Balai0,040,016
AVG MIN
0,016
AVG MIN
0,008
AVG MIN
Konstrukcijų griūtis ir krintantys elementai-Balai0,040,01
AVG MIN
0,01
AVG MIN
0,02
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis0,06760,06310,0393
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,19530,2660,3786
Alternatyvos reikšmingumas0,44090,33720,2319
Alternatyvos prioritetiškumas

1

23
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)100%76,48%52,59%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)