Skaičiavimo laikas: 0,7955496s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Bristol CCCLGIDeA
Drėgmės didėjimas-Balai0,050,0222
AVG MIN
0,0222
AVG MIN
0,0056
AVG MIN
Aplinkos didelė drėgmė-Balai0,050,025
AVG MIN
0,0188
AVG MIN
0,0062
AVG MIN
Kondensato susidarymas-Balai0,050,0062
AVG MIN
0,0188
AVG MIN
0,025
AVG MIN
Pelėsių augimas-Balai0,050,0125
AVG MIN
0,0188
AVG MIN
0,0188
AVG MIN
Nepakankama šiluminis efektyvumas-Balai0,030,0043
AVG MIN
0,0129
AVG MIN
0,0129
AVG MIN
Ventiliacija-Balai0,0150,0025
AVG MIN
0,01
AVG MIN
0,0025
AVG MIN
Ištraukiamoji ventiliacija-Balai0,0150,0017
AVG MIN
0,0067
AVG MIN
0,0067
AVG MIN
Rūbų džiovinimo įrenginiai-Balai0,010,0017
AVG MIN
0,0067
AVG MIN
0,0017
AVG MIN
Neteisingai įrengta hidroizoliacija-Balai0,030,006
AVG MIN
0,018
AVG MIN
0,006
AVG MIN
Prasta grindų/sienų/stogo būklė-Balai0,030,01
AVG MIN
0,01
AVG MIN
0,01
AVG MIN
Uššalančios vandens talpos ir vamzdynai-Balai0,010,006
AVG MIN
0,002
AVG MIN
0,002
AVG MIN
Vandens naudojimo prietaisai-Balai0,0150,005
AVG MIN
0,005
AVG MIN
0,005
AVG MIN
Vandentiekio/šiukšlių vamzdynai-Balai0,0150,005
AVG MIN
0,005
AVG MIN
0,005
AVG MIN
Lietvamzdžiai-Balai0,020,0067
AVG MIN
0,0067
AVG MIN
0,0067
AVG MIN
Stogo/ar grindų erdvės+Balai0,0050,0033
AVG MIN
0,0008
AVG MIN
0,0008
AVG MIN
Ankštos patalpos-Balai0,0050,0017
AVG MIN
0,0017
AVG MIN
0,0017
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis0,00330,00080,0008
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,11650,16330,1158
Alternatyvos reikšmingumas0,14880,10460,1471
Alternatyvos prioritetiškumas

1

32
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)100%70,3%98,91%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)