Skaičiavimo laikas: 0,8391047s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Leader No. 1Leader No. 2
Lyderystė ir gebėjimas vadovauti+Balai0,180,0972
AVG MIN
0,0828
AVG MIN
Atvirumas naujoms idėjoms ir drąsa+Balai0,170,0944
AVG MIN
0,0756
AVG MIN
Gebėjimas daryti globalias ir dinamiškas įžvalgas+Balai0,110,0603
AVG MIN
0,0497
AVG MIN
Savirefleksija ir motyvacija+Balai0,10,0448
AVG MIN
0,0552
AVG MIN
Skaitmeninio kompleksiškumo suvokimas+Balai0,10,0429
AVG MIN
0,0571
AVG MIN
Bendradarbiavimas ir organizacijos pozicionavimas+Balai0,10,05
AVG MIN
0,05
AVG MIN
Turbulentiškų aplinkų valdymas+Balai0,080,0567
AVG MIN
0,0233
AVG MIN
Žmogiškųjų išteklių valdymas+Balai0,070,0368
AVG MIN
0,0332
AVG MIN
Skaitmeninė kompetencija+Balai0,060,03
AVG MIN
0,03
AVG MIN
Rizikos kontrolė ir konkurencingumas+Balai0,040,028
AVG MIN
0,012
AVG MIN
Skaitmeninė kompetencija+Balai0,0150,0075
AVG MIN
0,0075
AVG MIN
Rizikos valdymo kompetencijos+Balai0,0140,0098
AVG MIN
0,0042
AVG MIN
Socialinė kompetencija+Balai0,0190,0068
AVG MIN
0,0122
AVG MIN
Kokybės valdymo kompetencijos+Balai0,0170,0096
AVG MIN
0,0074
AVG MIN
Užduočių stuktūrizavimas-Balai0,0010,0003
AVG MIN
0,0007
AVG MIN
Emotional competencies of leaders+Balai0,0140,0075
AVG MIN
0,0065
AVG MIN
Social intelligence+Balai0,17140,0923
AVG MIN
0,0791
AVG MIN
Cultural values+Balai0,17140,0923
AVG MIN
0,0791
AVG MIN
Spiritual leadership+Balai0,17140,0923
AVG MIN
0,0791
AVG MIN
Organizational culture and personal effectiveness+Balai0,17140,0923
AVG MIN
0,0791
AVG MIN
Religion and leadership effectiveness+Balai0,17140,0923
AVG MIN
0,0791
AVG MIN
Ethical leader behaviors+Balai0,17140,0923
AVG MIN
0,0791
AVG MIN
Psychological capital+Balai0,17140,0923
AVG MIN
0,0791
AVG MIN
Collective leadership+Balai0,17140,0923
AVG MIN
0,0791
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis1,32071,1395
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,00030,0007
Alternatyvos reikšmingumas1,32141,1398
Alternatyvos prioritetiškumas

1

2
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)100%86,26%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)