Skaičiavimo laikas: 2,5610833s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Joniškio sinagogų kompleksasGargždų krašto muziejus1863 metų Sukilimo MuziejusŽemaitijos krašto muziejus TelšiuoseSkulptoriaus V. Grybo memorialinis muziejusAntanavo koplyčiaVaikų globos namai MolėtuoseLiubavo dvaro vandens malūnas
Ar pareiškėjas yra tinkamas projektui įgyvendinti?+balai0,80,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
Ar tinkami projekto partneriai?+balai0,20
AVG MIN
0,0667
AVG MIN
0
AVG MIN
0,0667
AVG MIN
0
AVG MIN
0
AVG MIN
0,0667
AVG MIN
0
AVG MIN
Ar tinkami organizaciniai ištekliai ir struktūra?+balai0,80,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
Ar viešinimo planas tinkamas tokiai veiklai?+balai0,70,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
Ar pagrįstas projektas?+balai0,80,1032
AVG MIN
0,1032
AVG MIN
0,0903
AVG MIN
0,1032
AVG MIN
0,1032
AVG MIN
0,1032
AVG MIN
0,1032
AVG MIN
0,0903
AVG MIN
Ar visuomenė remia projektą?+balai0,90,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
Ar bendrasis projekto siekis yra aktualus?+balai0,60,0762
AVG MIN
0,0762
AVG MIN
0,0667
AVG MIN
0,0762
AVG MIN
0,0762
AVG MIN
0,0762
AVG MIN
0,0762
AVG MIN
0,0762
AVG MIN
Ar projekto paskirtis atitinka pareiškėjo nurodytus poreikius?+balai0,70,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
Kaip projekto paskirtis prisideda prie šalies arba regioninių perspektyvų?+balai0,80,1016
AVG MIN
0,1016
AVG MIN
0,1016
AVG MIN
0,1016
AVG MIN
0,1016
AVG MIN
0,1016
AVG MIN
0,1016
AVG MIN
0,0889
AVG MIN
Ar projektas gali paskatinti kitų organizacijų prisidėjimą prie bendrojo siekio?+balai0,40,05
AVG MIN
0,05
AVG MIN
0,05
AVG MIN
0,05
AVG MIN
0,05
AVG MIN
0,05
AVG MIN
0,05
AVG MIN
0,05
AVG MIN
Ar tinkamas ES teisės aktų laikymosi tikrinimas?+balai0,60,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
Kaip projektas prisideda prie ES teisės aktų įgyvendinimo?+balai0,70,14
AVG MIN
0,14
AVG MIN
0
AVG MIN
0
AVG MIN
0,14
AVG MIN
0,14
AVG MIN
0,14
AVG MIN
0
AVG MIN
Ar pasiūlytas sprendimas yra geras palyginti jį su alternatyviais tos pačios problemos sprendimais?+balai0,90,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
Koks technologijos pasirinkimas geriausio galimo metodo kontekste?+balai0,80,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
Ar projekto grafikas yra aiškus ir įmanomas?+balai0,50,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
Ar aktualus suskirstymas į atskiras projekto veiklos rūšis?+balai0,80,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
Ar siūlomi rodikliai yra tinkami?+balai0,80,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
Ar tinkamas gebėjimų formavimas ir žmogiškųjų išteklių plėtra?+balai0,80
AVG MIN
0
AVG MIN
0
AVG MIN
0
AVG MIN
0
AVG MIN
0,4
AVG MIN
0,4
AVG MIN
0
AVG MIN
Ar skiriama pakankamai dėmesio eksploatacijos ir priežiūros poreikiams užbaigus projektą?+balai0,80,1032
AVG MIN
0,1032
AVG MIN
0,1032
AVG MIN
0,0903
AVG MIN
0,1032
AVG MIN
0,1032
AVG MIN
0,1032
AVG MIN
0,0903
AVG MIN
Ar valdoma vadybinė rizika?+balai0,60,0737
AVG MIN
0,0737
AVG MIN
0,0842
AVG MIN
0,0737
AVG MIN
0,0737
AVG MIN
0,0737
AVG MIN
0,0737
AVG MIN
0,0737
AVG MIN
Ar valdoma techninė rizika?+balai0,50,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
Ar valdoma finansinė rizika?+balai0,60,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
Ar valdoma teisinė rizika?+balai0,70,086
AVG MIN
0,086
AVG MIN
0,0982
AVG MIN
0,086
AVG MIN
0,086
AVG MIN
0,086
AVG MIN
0,086
AVG MIN
0,086
AVG MIN
Ar geras rizikos valdymo ir kontrolės tinkamumas?+balai0,70,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
Ar projekto biudžete pateiktos proporcingos sąnaudos pagal realias kainas?+balai0,70,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
0,0875
AVG MIN
Ar pareiškėjas tiksliai įvertino pajamų gavimo potencialą?+balai0,70,175
AVG MIN
0
AVG MIN
0,175
AVG MIN
0,175
AVG MIN
0
AVG MIN
0
AVG MIN
0
AVG MIN
0,175
AVG MIN
Ar pareiškėjas turi saugų papildomo finansavimo šaltinį?+balai0,90,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
Ar projektas taupus?+balai0,90,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
0,1125
AVG MIN
Ar išnaudotas finansavimo potencialas baigus projektą?+balai0,40
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0
AVG MIN
0
AVG MIN
Ar visos projekto finansinės paskatos yra darnios?+balai0,40,0508
AVG MIN
0,0508
AVG MIN
0,0508
AVG MIN
0,0508
AVG MIN
0,0508
AVG MIN
0,0508
AVG MIN
0,0508
AVG MIN
0,0444
AVG MIN
Ar projektas leis visuomenei geriau suprasti darną?+balai0,70,086
AVG MIN
0,0982
AVG MIN
0,086
AVG MIN
0,086
AVG MIN
0,086
AVG MIN
0,086
AVG MIN
0,086
AVG MIN
0,086
AVG MIN
Ar projektas teigiamai paveiks darnią piliečių elgseną?+balai0,70,086
AVG MIN
0,0982
AVG MIN
0,086
AVG MIN
0,086
AVG MIN
0,086
AVG MIN
0,086
AVG MIN
0,086
AVG MIN
0,086
AVG MIN
Ar projektas prisidės prie skurdo mažinimo?+balai0,80,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1
AVG MIN
Ar projekte atsižvelgiama į specifinius lyčių poreikius ir ar nagrinėjamos konkrečios su lytimi susijusios sąlygos?+balai0,50,0614
AVG MIN
0,0614
AVG MIN
0,0614
AVG MIN
0,0614
AVG MIN
0,0614
AVG MIN
0,0614
AVG MIN
0,0702
AVG MIN
0,0614
AVG MIN
Ar projektas skatina moterų dalyvavimą?+balai0,60,0774
AVG MIN
0,0677
AVG MIN
0,0774
AVG MIN
0,0774
AVG MIN
0,0774
AVG MIN
0,0677
AVG MIN
0,0774
AVG MIN
0,0774
AVG MIN
Ar projektas prisideda prie informavimo apie lyčių lygybę?+balai0,70,0903
AVG MIN
0,079
AVG MIN
0,0903
AVG MIN
0,0903
AVG MIN
0,0903
AVG MIN
0,079
AVG MIN
0,0903
AVG MIN
0,0903
AVG MIN
Ar projektas skatina moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir galimybes į ją patekti?+balai0,50,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
0,0625
AVG MIN
Ar projektas propaguoja moterų teises?+balai0,60,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
Ar visuomenei projektas suteiks daugiau informacijos ir ar tai padidins skaidrumą?+balai0,90,1143
AVG MIN
0,1143
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0,1143
AVG MIN
0,1143
AVG MIN
0,1143
AVG MIN
0,1143
AVG MIN
0,1143
AVG MIN
Ar projektas pagerins piliečių visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmime?+balai0,80,0982
AVG MIN
0,0982
AVG MIN
0,0982
AVG MIN
0,0982
AVG MIN
0,0982
AVG MIN
0,0982
AVG MIN
0,1123
AVG MIN
0,0982
AVG MIN
Ar projektas sprendžia atskaitomybės tiems, kuriuos projektas paveiks, problemą?+balai0,60,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
0,075
AVG MIN
Ar projekte taikomas iniciatyvus požiūris į korupcijos prevenciją ir šios problemos sprendimą?+balai0,40,05
AVG MIN
0,05
AVG MIN
0,05
AVG MIN
0,05
AVG MIN
0,05
AVG MIN
0,05
AVG MIN
0,05
AVG MIN
0,05
AVG MIN
Kaip partnerystė prisideda prie projekto kokybės arba sėkmės?+balai0,50
AVG MIN
0,1667
AVG MIN
0
AVG MIN
0,1667
AVG MIN
0
AVG MIN
0
AVG MIN
0,1667
AVG MIN
0
AVG MIN
Kaip padėties raida ir geri darbiniai santykiai tarp partnerių veiks projekto įgyvendinimą?+balai0,30
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0
AVG MIN
0
AVG MIN
0,1
AVG MIN
0
AVG MIN
Ar yra galimybės partnerystę plėtoti ir pasibaigus bendradarbiavimui projekte?+balai0,50,0686
AVG MIN
0,0686
AVG MIN
0,0686
AVG MIN
0
AVG MIN
0,0686
AVG MIN
0,0784
AVG MIN
0,0784
AVG MIN
0,0686
AVG MIN
Ar tinkamai nustatytos kitos dvišalių santykių formos be partnerystės?+balai0,60,0824
AVG MIN
0,0824
AVG MIN
0,0824
AVG MIN
0
AVG MIN
0,0824
AVG MIN
0,0941
AVG MIN
0,0941
AVG MIN
0,0824
AVG MIN
Projekto vykdymo laikas-mėn.0,90,1133
AVG MIN
0,1133
AVG MIN
0,0944
AVG MIN
0,1196
AVG MIN
0,1196
AVG MIN
0,1196
AVG MIN
0,107
AVG MIN
0,1133
AVG MIN
Projekto biudžetas-mln.eurų10,1528
AVG MIN
0,4039
AVG MIN
0,0972
AVG MIN
0,0306
AVG MIN
0,0557
AVG MIN
0,0437
AVG MIN
0,1638
AVG MIN
0,0524
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis3,66183,92363,60783,79133,48683,98734,26463,4769
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,26610,51720,19160,15020,17530,16330,27080,1657
Alternatyvos reikšmingumas3,84434,01753,86134,11473,76394,28474,4443,77
Alternatyvos prioritetiškumas645382

1

7
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)86,51%90,4%86,89%92,59%84,7%96,42%100%84,83%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)