Skaičiavimo laikas: 0,2011287s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
EIKAYGPST
Darbuotoju skaicius+vnt.0,30,1048
AVG MIN
0,0748
AVG MIN
0,1204
AVG MIN
Apyvarta+tūkst. Lt.0,80,3333
AVG MIN
0,2
AVG MIN
0,2667
AVG MIN
Skolos-tūkst. Lt.0,60,3
AVG MIN
0,12
AVG MIN
0,18
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis0,43810,27480,3871
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,30,120,18
Alternatyvos reikšmingumas0,55420,56510,5806
Alternatyvos prioritetiškumas32

1

Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)95,45%97,33%100%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)