Skaičiavimo laikas: 0,9162274s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
2008 m.2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0,0520,0284
AVG MIN
0,0236
AVG MIN
PVM standartinis tarifas-%0,0420,0204
AVG MIN
0,0216
AVG MIN
Palūkanų normos-%0,0470,0198
AVG MIN
0,0272
AVG MIN
Mokestinės lengvatos ūkio subjektams+balai0,0520,028
AVG MIN
0,024
AVG MIN
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,0260,0129
AVG MIN
0,0131
AVG MIN
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,0310,0186
AVG MIN
0,0124
AVG MIN
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,1990,1018
AVG MIN
0,0972
AVG MIN
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,0520,0282
AVG MIN
0,0238
AVG MIN
Nedarbo lygis-%0,0420,0104
AVG MIN
0,0316
AVG MIN
Teritorijų planavimo išbaigtumas+balai0,0520,024
AVG MIN
0,028
AVG MIN
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,0420,0203
AVG MIN
0,0217
AVG MIN
Verslumo lygis+įm.vnt./1000 gyv.0,0470,0231
AVG MIN
0,0239
AVG MIN
Logistikos paslaugų dalis bendroje pridėtinėje vertėje+%0,0520,0244
AVG MIN
0,0276
AVG MIN
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,0420,0209
AVG MIN
0,0211
AVG MIN
Aukštųjų technologijų produkcijos dalis eksporte+%0,0310,0146
AVG MIN
0,0164
AVG MIN
Kultūros infrastruktūra+balai0,0520,0277
AVG MIN
0,0243
AVG MIN
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,0420,0226
AVG MIN
0,0194
AVG MIN
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,0520,028
AVG MIN
0,024
AVG MIN
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,0370,0185
AVG MIN
0,0185
AVG MIN
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,0420,0205
AVG MIN
0,0215
AVG MIN
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,0730,0443
AVG MIN
0,0287
AVG MIN
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,0840,0649
AVG MIN
0,0191
AVG MIN
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,1360,0727
AVG MIN
0,0633
AVG MIN
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų negyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,0420,022
AVG MIN
0,02
AVG MIN
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,2010,1124
AVG MIN
0,0886
AVG MIN
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0,0470,0209
AVG MIN
0,0261
AVG MIN
Nerimas prarasti darbą-balai0,0370,0196
AVG MIN
0,0174
AVG MIN
Nerimas neužtekti pajamų pragyvenimui-balai0,0370,0197
AVG MIN
0,0173
AVG MIN
Saugumo jausmas+balai0,0310,0143
AVG MIN
0,0167
AVG MIN
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,0730,0373
AVG MIN
0,0357
AVG MIN
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,1050,0467
AVG MIN
0,0583
AVG MIN
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,0420,0192
AVG MIN
0,0228
AVG MIN
Konkurentų aktyvumas-balai0,0630,0296
AVG MIN
0,0334
AVG MIN
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,0840,0441
AVG MIN
0,0399
AVG MIN
Kreditorių galimybės+balai0,1150,0805
AVG MIN
0,0345
AVG MIN
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,0630,0262
AVG MIN
0,0368
AVG MIN
Darbuotojų kompetencija+balai0,1670,0759
AVG MIN
0,0911
AVG MIN
Darbuotojų patirtis+balai0,1790,0826
AVG MIN
0,0964
AVG MIN
Darbuotojų lojalumas+balai0,0840,0382
AVG MIN
0,0458
AVG MIN
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,0940,0427
AVG MIN
0,0513
AVG MIN
Terminų paisymas+balai0,1150,0537
AVG MIN
0,0613
AVG MIN
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,1360,0628
AVG MIN
0,0732
AVG MIN
Šalių interesų derinimas+balai0,0940,047
AVG MIN
0,047
AVG MIN
Darbo užmokestis projekte+Lt0,1990,0995
AVG MIN
0,0995
AVG MIN
Medžiagos+Lt0,1770,0875
AVG MIN
0,0895
AVG MIN
Mechanizmai+Lt0,0230,0109
AVG MIN
0,0121
AVG MIN
Pridėtinės išlaidos+Lt0,090,0452
AVG MIN
0,0448
AVG MIN
Pelnas+Lt0,0160,0118
AVG MIN
0,0042
AVG MIN
PVM-Lt0,0940,0459
AVG MIN
0,0481
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis1,45281,4052
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,43840,4386
Alternatyvos reikšmingumas1,89141,8436
Alternatyvos prioritetiškumas

1

2
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)100%97,47%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)