Skaičiavimo laikas: 1.2396959s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
2007 m.2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0.0510.0287
AVG MIN
0.0223
AVG MIN
PVM standartinis tarifas-%0.0250.0122
AVG MIN
0.0128
AVG MIN
Palūkanų normos-%0.0630.0254
AVG MIN
0.0376
AVG MIN
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0.0380.0234
AVG MIN
0.0146
AVG MIN
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0.030.0139
AVG MIN
0.0161
AVG MIN
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0.0320.0213
AVG MIN
0.0107
AVG MIN
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0.1350.0631
AVG MIN
0.0719
AVG MIN
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0.0510.0284
AVG MIN
0.0226
AVG MIN
Nedarbo lygis-%0.0630.0124
AVG MIN
0.0506
AVG MIN
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0.0250.0124
AVG MIN
0.0126
AVG MIN
Logistikos paslaugų lygis+balai0.0630.0296
AVG MIN
0.0334
AVG MIN
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0.0380.0194
AVG MIN
0.0186
AVG MIN
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0.0570.0263
AVG MIN
0.0307
AVG MIN
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0.0630.0336
AVG MIN
0.0294
AVG MIN
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0.0510.0253
AVG MIN
0.0257
AVG MIN
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0.0510.0251
AVG MIN
0.0259
AVG MIN
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0.0760.0354
AVG MIN
0.0406
AVG MIN
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0.0950.0582
AVG MIN
0.0368
AVG MIN
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0.1440.1194
AVG MIN
0.0246
AVG MIN
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0.2470.1406
AVG MIN
0.1064
AVG MIN
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0.0950.0565
AVG MIN
0.0385
AVG MIN
Paskolos būstui palūkanų normos-%0.1460.0563
AVG MIN
0.0897
AVG MIN
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0.1410.0754
AVG MIN
0.0656
AVG MIN
Nerimas prarasti darbą-balai0.0570.0342
AVG MIN
0.0228
AVG MIN
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0.0630.0172
AVG MIN
0.0458
AVG MIN
Saugumo jausmas+balai0.0510.0182
AVG MIN
0.0328
AVG MIN
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0.1010.0539
AVG MIN
0.0471
AVG MIN
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0.0950.0473
AVG MIN
0.0477
AVG MIN
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0.0760.0443
AVG MIN
0.0317
AVG MIN
Konkurentų aktyvumas-balai0.0950.04
AVG MIN
0.055
AVG MIN
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0.0950.0416
AVG MIN
0.0534
AVG MIN
Kreditorių galimybės+balai0.1270.0628
AVG MIN
0.0642
AVG MIN
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0.0570.0332
AVG MIN
0.0238
AVG MIN
Darbuotojų kompetencija+balai0.1080.0498
AVG MIN
0.0582
AVG MIN
Darbuotojų patirtis+balai0.1580.0718
AVG MIN
0.0862
AVG MIN
Darbuotojų lojalumas+balai0.0510.0235
AVG MIN
0.0275
AVG MIN
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0.1080.036
AVG MIN
0.072
AVG MIN
Tiekėjų terminų paisymas+balai0.0950.0317
AVG MIN
0.0633
AVG MIN
Tiekimų kokybės garantijos+balai0.1440.0665
AVG MIN
0.0775
AVG MIN
Šalių interesų derinimas+balai0.0570.0263
AVG MIN
0.0307
AVG MIN
Gyventojų bendrijos veikla+balai0.0320.0175
AVG MIN
0.0145
AVG MIN
Darbo užmokestis projekte+Lt0.1280.0683
AVG MIN
0.0597
AVG MIN
Medžiagos+Lt0.4220.2415
AVG MIN
0.1805
AVG MIN
Mechanizmai+Lt0.0050.0027
AVG MIN
0.0023
AVG MIN
Pridėtinės išlaidos+Lt0.040.0234
AVG MIN
0.0166
AVG MIN
Pelnas+Lt0.0130.0076
AVG MIN
0.0054
AVG MIN
PVM-Lt0.1160.092
AVG MIN
0.024
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis1.45051.3495
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0.64310.6309
Alternatyvos reikšmingumas2.08141.9926
Alternatyvos prioritetiškumas

1

2
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)100%95.73%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)