Skaičiavimo laikas: 0,9812863s
Pasirinkite objektų grupę

Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
2007 m.2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0,0230,0129
AVG MIN
0,0101
AVG MIN
PVM standartinis tarifas-%0,0320,0156
AVG MIN
0,0164
AVG MIN
Palūkanų normos-%0,0440,0178
AVG MIN
0,0262
AVG MIN
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0,0510,0314
AVG MIN
0,0196
AVG MIN
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,0230,0107
AVG MIN
0,0123
AVG MIN
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,0230,0148
AVG MIN
0,0082
AVG MIN
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,1350,0631
AVG MIN
0,0719
AVG MIN
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,0380,0211
AVG MIN
0,0169
AVG MIN
Nedarbo lygis-%0,0440,0105
AVG MIN
0,0335
AVG MIN
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,070,0346
AVG MIN
0,0354
AVG MIN
Logistikos paslaugų lygis+balai0,0320,0151
AVG MIN
0,0169
AVG MIN
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,0440,0225
AVG MIN
0,0215
AVG MIN
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,0380,0152
AVG MIN
0,0228
AVG MIN
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,0510,0291
AVG MIN
0,0219
AVG MIN
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,0380,0189
AVG MIN
0,0191
AVG MIN
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0,0320,0158
AVG MIN
0,0162
AVG MIN
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,0440,0205
AVG MIN
0,0235
AVG MIN
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,0630,0389
AVG MIN
0,0241
AVG MIN
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,0820,0678
AVG MIN
0,0142
AVG MIN
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,1390,0721
AVG MIN
0,0669
AVG MIN
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,0630,0375
AVG MIN
0,0255
AVG MIN
Paskolos būstui palūkanų normos-%0,1080,0417
AVG MIN
0,0663
AVG MIN
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,1410,0754
AVG MIN
0,0656
AVG MIN
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0,0230,0159
AVG MIN
0,0071
AVG MIN
Nerimas prarasti darbą-balai0,0320,0064
AVG MIN
0,0256
AVG MIN
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0,0380,0136
AVG MIN
0,0244
AVG MIN
Saugumo jausmas+balai0,0190,0117
AVG MIN
0,0073
AVG MIN
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,0630,0314
AVG MIN
0,0316
AVG MIN
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,0890,0566
AVG MIN
0,0324
AVG MIN
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,0760,032
AVG MIN
0,044
AVG MIN
Konkurentų aktyvumas-balai0,1080,0386
AVG MIN
0,0694
AVG MIN
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,070,0346
AVG MIN
0,0354
AVG MIN
Kreditorių galimybės+balai0,0890,0667
AVG MIN
0,0223
AVG MIN
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,0760,0351
AVG MIN
0,0409
AVG MIN
Darbuotojų kompetencija+balai0,1520,0691
AVG MIN
0,0829
AVG MIN
Darbuotojų patirtis+balai0,2280,1052
AVG MIN
0,1228
AVG MIN
Darbuotojų lojalumas+balai0,0630,021
AVG MIN
0,042
AVG MIN
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,1520,0507
AVG MIN
0,1013
AVG MIN
Tiekėjų terminų paisymas+balai0,1770,0759
AVG MIN
0,1011
AVG MIN
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,1650,0762
AVG MIN
0,0888
AVG MIN
Šalių interesų derinimas+balai0,0760,0415
AVG MIN
0,0345
AVG MIN
Gyventojų bendrijos veikla+balai0,2320,1237
AVG MIN
0,1083
AVG MIN
Darbo užmokestis projekte-Lt0,1280,0732
AVG MIN
0,0548
AVG MIN
Medžiagos-Lt0,4220,2252
AVG MIN
0,1968
AVG MIN
Mechanizmai-Lt0,0050,0029
AVG MIN
0,0021
AVG MIN
Pridėtinės išlaidos-Lt0,040,0234
AVG MIN
0,0166
AVG MIN
Pelnas-Lt0,0130,0103
AVG MIN
0,0027
AVG MIN
PVM-Lt0,1160,0639
AVG MIN
0,0521
AVG MIN
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis1,22421,1758
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,78360,8264
Alternatyvos reikšmingumas2,05061,9594
Alternatyvos prioritetiškumas

1

2
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)100%95,55%

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)