Skaičiavimo laikas: 3,198836s
Galimų variantų skaičius: 8
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
2008 m.
2007 m.
2009 m.
2007 m.
2008 m.
2008 m.
2009 m.
2008 m.
BVP augimas/smukimas+%0,052102,985,3102,985,3
PVM standartinis tarifas-%0,04218191819
Palūkanų normos-%0,04779,679,6
Mokestinės lengvatos ūkio subjektams+balai0,0527676
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,02643444344
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,03178527852
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,1992256,782156,552256,782156,55
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,052110,192,8110,192,8
Nedarbo lygis-%0,0425,817,65,817,6
Teritorijų planavimo išbaigtumas+balai0,0526767
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,0424,64,94,64,9
Verslumo lygis+įm.vnt./1000 gyv.0,04718,819,518,819,5
Logistikos paslaugų dalis bendroje pridėtinėje vertėje+%0,05212,213,812,213,8
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,04242,64342,643
Aukštųjų technologijų produkcijos dalis eksporte+%0,0317,187,18
Kultūros infrastruktūra+balai0,0528787
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,0427676
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,0527676
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,0373939,23939,2
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,04210,51110,511
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,0739,96,49,96,4
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,08475227522
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,136100,487,4100,487,4
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų negyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,042573523573523
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,2012486,381960,732486,381960,73
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0,0474545
Nerimas prarasti darbą-balai0,0379898
Nerimas neužtekti pajamų pragyvenimui-balai0,0378787
Saugumo jausmas+balai0,0316767
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,07347,145,147,145,1
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,1054545
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,042395470395470
Konkurentų aktyvumas-balai0,0638989
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,08452475247
Kreditorių galimybės+balai0,1157373
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,0635757
Darbuotojų kompetencija+balai0,1675656
Darbuotojų patirtis+balai0,1796767
Darbuotojų lojalumas+balai0,0845656
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,0945656
Terminų paisymas+balai0,1157878
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,1366767
Šalių interesų derinimas+balai0,0945555
Darbo užmokestis projekte+Lt0,1992200220022002200
Medžiagos+Lt0,1771937,421983,531937,421983,53
Mechanizmai+Lt0,023240,38268,72240,38268,72
Pridėtinės išlaidos+Lt0,091005,19996,741005,19996,74
Pelnas+Lt0,016269,1594,94269,1594,94
PVM-Lt0,0941017,391067,841017,391067,84
BVP augimas/smukimas+%0,052109,8109,8102,9102,9
PVM standartinis tarifas-%0,04118181818
Palūkanų normos-%0,0476,56,577
Mokestinės lengvatos ūkio subjektams+balai0,0528877
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,02638384343
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,0311041047878
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,1881891,481891,482256,782256,78
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,052117117110,1110,1
Nedarbo lygis-%0,0414,34,35,85,8
Teritorijų planavimo išbaigtumas+balai0,0525566
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,0414,84,84,64,6
Verslumo lygis+įm.vnt./1000 gyv.0,04717,617,618,818,8
Logistikos paslaugų dalis bendroje pridėtinėje vertėje+%0,05212,812,812,212,2
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,04144,844,842,642,6
Aukštųjų technologijų produkcijos dalis eksporte+%0,0315,55,57,17,1
Kultūros infrastruktūra+balai0,0527788
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,0416677
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,0528877
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,03638,638,63939
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,0419,69,610,510,5
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,07310,110,19,99,9
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,0831051057575
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,135115,5115,5100,4100,4
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų negyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,041594594573573
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,192253,72253,72486,382486,38
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0,0479944
Nerimas prarasti darbą-balai0,0363399
Nerimas neužtekti pajamų pragyvenimui-balai0,0365588
Saugumo jausmas+balai0,0318866
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,07344,744,747,147,1
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,1047744
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,041342342395395
Konkurentų aktyvumas-balai0,0625588
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,08346465252
Kreditorių galimybės+balai0,1149977
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,0626655
Darbuotojų kompetencija+balai0,1665555
Darbuotojų patirtis+balai0,1776666
Darbuotojų lojalumas+balai0,0833355
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,0933355
Terminų paisymas+balai0,1446677
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,1356666
Šalių interesų derinimas+balai0,0936655
Darbo užmokestis projekte+Lt0,1972200220022002200
Medžiagos+Lt0,1842205,052205,052184,12184,1
Mechanizmai+Lt0,012178,27178,27177,47177,47
Pridėtinės išlaidos+Lt0,1011217,791217,791212,381212,38
Pelnas+Lt0,029455,65455,65453,63453,63
PVM-Lt0,0991126,221126,221120,961120,96
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis1,4501971,4263551,4411451,417303
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,4212420,4213860,4486140,448758
Alternatyvos reikšmingumas1,898959681,874964321,862526611,83854939
Alternatyvos prioritetiškumas

1

234
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)100%98,74%98,08%96,82%