Skaičiavimo laikas: 3.1732786s
Galimų variantų skaičius: 4
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
2007 m.
2008 m.
2007 m.
2010 m.
2009 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
BVP augimas/smukimas+%0.051109.8109.885.385.3
PVM standartinis tarifas-%0.02518181919
Palūkanų normos-%0.0636.56.59.69.6
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0.0388855
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0.0338384444
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0.032103.8103.85252
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0.1351891.481891.482156.552156.55
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0.051116.3116.392.892.8
Nedarbo lygis-%0.0634.34.317.617.6
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0.0254.84.84.94.9
Logistikos paslaugų lygis+balai0.0632.782.783.133.13
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0.03844.844.84343
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0.0576677
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0.0638877
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0.05138.638.639.239.2
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0.05170.9270.9273.173.1
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0.0769.69.61111
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0.09510.110.16.46.4
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0.144105.3105.321.721.7
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0.247115.5115.587.487.4
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0.0952200220014991499
Paskolos būstui palūkanų normos-%0.1466.026.029.589.58
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0.1412253.72253.71960.731960.73
Nerimas prarasti darbą-balai0.0579966
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0.0633388
Saugumo jausmas+balai0.0515599
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0.1018877
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0.09544.744.745.145.1
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0.0767755
Konkurentų aktyvumas-balai0.095342342470470
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0.0957799
Kreditorių galimybės+balai0.12746464747
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0.0577755
Darbuotojų kompetencija+balai0.1086677
Darbuotojų patirtis+balai0.1585566
Darbuotojų lojalumas+balai0.0516677
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0.1083366
Tiekėjų terminų paisymas+balai0.0953366
Tiekimų kokybės garantijos+balai0.1446677
Šalių interesų derinimas+balai0.0576677
Gyventojų bendrijos veikla+balai0.0326655
Darbo užmokestis projekte+Lt0.1288877
Medžiagos+Lt0.4222191.942191.941638.611638.61
Mechanizmai+Lt0.0056751.516751.515901.865901.86
Pridėtinės išlaidos+Lt0.0495.6195.6168.0368.03
Pelnas+Lt0.013693.63693.63491.97491.97
PVM-Lt0.116310.74310.748181
BVP augimas/smukimas+%0.035102.9101.3102.9101.3
PVM standartinis tarifas-%0.01718211821
Palūkanų normos-%0.04375.775.7
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0.0266565
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0.0243474347
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0.02278677867
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0.022256.782072.582256.782072.58
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0.035110.195.8110.195.8
Nedarbo lygis-%0.0435.817.85.817.8
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0.0174.654.65
Logistikos paslaugų lygis+balai0.0432.783.132.783.13
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0.02642.64542.645
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0.0397575
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0.0437575
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0.0353939.43939.4
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0.03571.9475.3471.9475.34
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0.05210.51010.510
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0.0659.55.79.55.7
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0.07875587558
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0.169100.4100.6100.4100.6
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0.0652047.2514032047.251403
Paskolos būstui palūkanų normos-%0.175.775.7
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0.1982486.381798.032486.381798.03
Nerimas prarasti darbą-balai0.0399797
Nerimas neužtekti pajamų pragyvenimui-balai0.0438686
Saugumo jausmas+balai0.0356565
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0.06947.14347.143
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0.0654646
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0.052395433395433
Konkurentų aktyvumas-balai0.0658989
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0.06552415241
Kreditorių galimybės+balai0.0877575
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0.0395757
Darbuotojų kompetencija+balai0.0745757
Darbuotojų patirtis+balai0.1086767
Darbuotojų lojalumas+balai0.0355757
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0.0745656
Tiekėjų terminų paisymas+balai0.0657878
Tiekimų kokybės garantijos+balai0.0786767
Šalių interesų derinimas+balai0.0395454
Gyventojų bendrijos veikla+balai0.0227.56.57.56.5
Darbo užmokestis projekte+Lt0.1351609.231305.391609.231305.39
Medžiagos+Lt0.2893103.13144.283103.13144.28
Mechanizmai+Lt0.011216.4415.6216.4415.6
Pridėtinės išlaidos+Lt0.054984.25178.99984.25178.99
Pelnas+Lt0.016295.6546.44295.6546.44
PVM-Lt0.0971117.56985.051117.56985.05
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis1.2219441.1744091.1715921.124057
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0.5780880.5600380.5719620.553912
Alternatyvos reikšmingumas1.775951621.746272261.731533321.70224479
Alternatyvos prioritetiškumas

1

234
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)100%98.33%97.5%95.85%