Skaičiavimo laikas: 2,3644089s
Galimų variantų skaičius: 4
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
2007 m.
2010 m.
2009 m.
2010 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.
2008 m.
BVP augimas/smukimas+%0,023109,885,3109,885,3
PVM standartinis tarifas-%0,03218191819
Palūkanų normos-%0,0446,59,66,59,6
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0,0518585
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,02338443844
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,02394529452
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,1351891,482156,551891,482156,55
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,038116,392,8116,392,8
Nedarbo lygis-%0,0444,313,74,313,7
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,074,84,94,84,9
Logistikos paslaugų lygis+balai0,0322,783,132,783,13
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,04444,84344,843
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,0384646
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,0518686
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,03838,639,238,639,2
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0,03270,9273,170,9273,1
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,0449,6119,611
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,06310,26,310,26,3
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,0821052210522
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,139112,3104,2112,3104,2
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,0632200149922001499
Paskolos būstui palūkanų normos-%0,1086,029,586,029,58
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,1412253,71960,732253,71960,73
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0,0239494
Nerimas prarasti darbą-balai0,0322828
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0,0385959
Saugumo jausmas+balai0,0198585
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,06344,745,144,745,1
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,0897474
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,076342470342470
Konkurentų aktyvumas-balai0,1085959
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,0746474647
Kreditorių galimybės+balai0,0899393
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,0766767
Darbuotojų kompetencija+balai0,1525656
Darbuotojų patirtis+balai0,2286767
Darbuotojų lojalumas+balai0,0633636
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,1523636
Tiekėjų terminų paisymas+balai0,1776868
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,1656767
Šalių interesų derinimas+balai0,0766565
Gyventojų bendrijos veikla+balai0,2328787
Darbo užmokestis projekte-Lt0,1282191,941638,612191,941638,61
Medžiagos-Lt0,4226751,515901,866751,515901,86
Mechanizmai-Lt0,0059668,039668,03
Pridėtinės išlaidos-Lt0,04693,63491,97693,63491,97
Pelnas-Lt0,013310,7481310,7481
PVM-Lt0,1161908,251554,481908,251554,48
BVP augimas / smukimas+%0,016101,3101,3102,9102,9
PVM standartinis tarifas-%0,02221211818
Palūkanų normos-%0,035,75,777
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0,0355566
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,01647474343
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,01667677878
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,022072,582072,582256,782256,78
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,02695,895,8110,1110,1
Nedarbo lygis-%0,0317,817,85,85,8
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,048554,64,6
Logistikos paslaugų lygis+balai0,0223,133,132,782,78
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,03454542,642,6
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,0265577
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,0355577
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,02639,439,43939
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0,02275,3475,3471,9471,94
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,03101010,510,5
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,0435,75,79,59,5
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,05658587575
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,095100,6100,6100,4100,4
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,043140314032047,252047,25
Paskolos būstui palūkanų normos-%0,0745,75,777
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,1981798,031798,032486,382486,38
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0,0166644
Nerimas prarasti darbą-balai0,0227799
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0,0266688
Saugumo jausmas+balai0,0135566
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,043434347,147,1
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,0616644
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,052433433395395
Konkurentų aktyvumas-balai0,0749988
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,04841415252
Kreditorių galimybės+balai0,0615577
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,0527755
Darbuotojų kompetencija+balai0,1047755
Darbuotojų patirtis+balai0,1567766
Darbuotojų lojalumas+balai0,0437755
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,1046655
Tiekėjų terminų paisymas+balai0,1218877
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,1137766
Šalių interesų derinimas+balai0,0524455
Gyventojų bendrijos veikla+balai0,1596,56,57,57,5
Darbo užmokestis projekte-Lt0,1351305,391305,391609,231609,23
Medžiagos-Lt0,2893144,283144,283103,13103,1
Mechanizmai-Lt0,01115,615,6216,44216,44
Pridėtinės išlaidos-Lt0,054178,99178,99984,25984,25
Pelnas-Lt0,01646,4446,44295,65295,65
PVM-Lt0,097985,05985,051117,561117,56
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis1,0081640,9839641,0015360,977336
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,6934390,7150150,7449840,76656
Alternatyvos reikšmingumas1,775525061,728169491,71580381,67149965
Alternatyvos prioritetiškumas

1

234
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)100%97,33%96,64%94,14%