Skaičiavimo laikas: 3,2432535s
Galimų variantų skaičius: 8
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
2008 m.
2007 m.
2009 m.
2007 m.
2008 m.
2008 m.
2009 m.
2008 m.
BVP augimas/smukimas+%0,0520,0142160,0117840,0142160,011784
PVM standartinis tarifas-%0,0420,0102160,0107840,0102160,010784
Palūkanų normos-%0,0470,009910,013590,009910,01359
Mokestinės lengvatos ūkio subjektams+balai0,0520,0140,0120,0140,012
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,0260,0064250,0065750,0064250,006575
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,0310,00930,00620,00930,0062
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,1990,050880,048620,050880,04862
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,0520,0141080,0118920,0141080,011892
Nedarbo lygis-%0,0420,0052050,0157950,0052050,015795
Teritorijų planavimo išbaigtumas+balai0,0520,0120,0140,0120,014
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,0420,0101680,0108320,0101680,010832
Verslumo lygis+įm.vnt./1000 gyv.0,0470,0115350,0119650,0115350,011965
Logistikos paslaugų dalis bendroje pridėtinėje vertėje+%0,0520,01220,01380,01220,0138
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,0420,0104510,0105490,0104510,010549
Aukštųjų technologijų produkcijos dalis eksporte+%0,0310,0072880,0082120,0072880,008212
Kultūros infrastruktūra+balai0,0520,0138670,0121330,0138670,012133
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,0420,0113080,0096920,0113080,009692
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,0520,0140,0120,0140,012
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,0370,0092260,0092740,0092260,009274
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,0420,0102560,0107440,0102560,010744
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,0730,0221690,0143310,0221690,014331
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,0840,0324740,0095260,0324740,009526
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,1360,0363540,0316460,0363540,031646
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų negyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,0420,0109790,0100210,0109790,010021
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,2010,056190,044310,056190,04431
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0,0470,0104440,0130560,0104440,013056
Nerimas prarasti darbą-balai0,0370,0097940,0087060,0097940,008706
Nerimas neužtekti pajamų pragyvenimui-balai0,0370,0098670,0086330,0098670,008633
Saugumo jausmas+balai0,0310,0071540,0083460,0071540,008346
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,0730,0186460,0178540,0186460,017854
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,1050,0233330,0291670,0233330,029167
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,0420,009590,011410,009590,01141
Konkurentų aktyvumas-balai0,0630,0148240,0166760,0148240,016676
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,0840,0220610,0199390,0220610,019939
Kreditorių galimybės+balai0,1150,040250,017250,040250,01725
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,0630,0131250,0183750,0131250,018375
Darbuotojų kompetencija+balai0,1670,0379550,0455450,0379550,045545
Darbuotojų patirtis+balai0,1790,0413080,0481920,0413080,048192
Darbuotojų lojalumas+balai0,0840,0190910,0229090,0190910,022909
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,0940,0213640,0256360,0213640,025636
Terminų paisymas+balai0,1150,0268330,0306670,0268330,030667
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,1360,0313850,0366150,0313850,036615
Šalių interesų derinimas+balai0,0940,02350,02350,02350,0235
Darbo užmokestis projekte+Lt0,1990,049750,049750,049750,04975
Medžiagos+Lt0,1770,043730,044770,043730,04477
Mechanizmai+Lt0,0230,005430,006070,005430,00607
Pridėtinės išlaidos+Lt0,090,0225950,0224050,0225950,022405
Pelnas+Lt0,0160,0059140,0020860,0059140,002086
PVM-Lt0,0940,0229310,0240690,0229310,024069
BVP augimas/smukimas+%0,0520,0134220,0134220,0125780,012578
PVM standartinis tarifas-%0,0410,010250,010250,010250,01025
Palūkanų normos-%0,0470,0113150,0113150,0121850,012185
Mokestinės lengvatos ūkio subjektams+balai0,0520,0138670,0138670,0121330,012133
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,0260,0060990,0060990,0069010,006901
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,0310,0088570,0088570,0066430,006643
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,1880,0428610,0428610,0511390,051139
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,0520,0133950,0133950,0126050,012605
Nedarbo lygis-%0,0410,0087280,0087280,0117720,011772
Teritorijų planavimo išbaigtumas+balai0,0520,0118180,0118180,0141820,014182
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,0410,0104680,0104680,0100320,010032
Verslumo lygis+įm.vnt./1000 gyv.0,0470,0113630,0113630,0121370,012137
Logistikos paslaugų dalis bendroje pridėtinėje vertėje+%0,0520,0133120,0133120,0126880,012688
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,0410,0105080,0105080,0099920,009992
Aukštųjų technologijų produkcijos dalis eksporte+%0,0310,0067660,0067660,0087340,008734
Kultūros infrastruktūra+balai0,0520,0121330,0121330,0138670,013867
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,0410,0094620,0094620,0110380,011038
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,0520,0138670,0138670,0121330,012133
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,0360,0089540,0089540,0090460,009046
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,0410,0097910,0097910,0107090,010709
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,0730,0184320,0184320,0180680,018068
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,0830,0242080,0242080,0172920,017292
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,1350,036110,036110,031390,03139
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų negyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,0410,0104340,0104340,0100660,010066
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,190,0451680,0451680,0498320,049832
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0,0470,0162690,0162690,0072310,007231
Nerimas prarasti darbą-balai0,0360,00450,00450,01350,0135
Nerimas neužtekti pajamų pragyvenimui-balai0,0360,0069230,0069230,0110770,011077
Saugumo jausmas+balai0,0310,0088570,0088570,0066430,006643
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,0730,0177730,0177730,0187270,018727
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,1040,0330910,0330910,0189090,018909
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,0410,0095130,0095130,0109870,010987
Konkurentų aktyvumas-balai0,0620,0119230,0119230,0190770,019077
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,0830,019480,019480,022020,02202
Kreditorių galimybės+balai0,1140,0320620,0320620,0249380,024938
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,0620,0169090,0169090,0140910,014091
Darbuotojų kompetencija+balai0,1660,04150,04150,04150,0415
Darbuotojų patirtis+balai0,1770,044250,044250,044250,04425
Darbuotojų lojalumas+balai0,0830,0155620,0155620,0259380,025938
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,0930,0174380,0174380,0290620,029062
Terminų paisymas+balai0,1440,0332310,0332310,0387690,038769
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,1350,033750,033750,033750,03375
Šalių interesų derinimas+balai0,0930,0253640,0253640,0211360,021136
Darbo užmokestis projekte+Lt0,1970,049250,049250,049250,04925
Medžiagos+Lt0,1840,046220,046220,045780,04578
Mechanizmai+Lt0,0120,0030070,0030070,0029930,002993
Pridėtinės išlaidos+Lt0,1010,0253060,0253060,0251940,025194
Pelnas+Lt0,0290,0072660,0072660,0072340,007234
PVM-Lt0,0990,0248080,0248080,0246920,024692
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis1,4501971,4263551,4411451,417303
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,4212420,4213860,4486140,448758
Alternatyvos reikšmingumas1,898959681,874964321,862526611,83854939
Alternatyvos prioritetiškumas1234
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)100%98,74%98,08%96,82%