Skaičiavimo laikas: 2.9873885s
Galimų variantų skaičius: 4
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
2007 m.
2008 m.
2007 m.
2010 m.
2009 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
BVP augimas/smukimas+%0.0510.0143510.0143510.0111490.011149
PVM standartinis tarifas-%0.0250.0060810.0060810.0064190.006419
Palūkanų normos-%0.0630.0127170.0127170.0187830.018783
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0.0380.0116920.0116920.0073080.007308
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0.030.0069510.0069510.0080490.008049
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0.0320.010660.010660.005340.00534
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0.1350.031540.031540.035960.03596
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0.0510.0141830.0141830.0113170.011317
Nedarbo lygis-%0.0630.0061850.0061850.0253150.025315
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0.0250.0061860.0061860.0063140.006314
Logistikos paslaugų lygis+balai0.0630.0148170.0148170.0166830.016683
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0.0380.0096950.0096950.0093050.009305
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0.0570.0131540.0131540.0153460.015346
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0.0630.01680.01680.01470.0147
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0.0510.0126520.0126520.0128480.012848
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0.0510.0125570.0125570.0129430.012943
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0.0760.0177090.0177090.0202910.020291
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0.0950.0290760.0290760.0184240.018424
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0.1440.0596980.0596980.0123020.012302
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0.2470.0703020.0703020.0531980.053198
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0.0950.0282510.0282510.0192490.019249
Paskolos būstui palūkanų normos-%0.1460.0281710.0281710.0448290.044829
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0.1410.03770.03770.03280.0328
Nerimas prarasti darbą-balai0.0570.01710.01710.01140.0114
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0.0630.0085910.0085910.0229090.022909
Saugumo jausmas+balai0.0510.0091070.0091070.0163930.016393
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0.1010.0269330.0269330.0235670.023567
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0.0950.0236440.0236440.0238560.023856
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0.0760.0221670.0221670.0158330.015833
Konkurentų aktyvumas-balai0.0950.0200060.0200060.0274940.027494
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0.0950.0207810.0207810.0267190.026719
Kreditorių galimybės+balai0.1270.0314090.0314090.0320910.032091
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0.0570.0166250.0166250.0118750.011875
Darbuotojų kompetencija+balai0.1080.0249230.0249230.0290770.029077
Darbuotojų patirtis+balai0.1580.0359090.0359090.0430910.043091
Darbuotojų lojalumas+balai0.0510.0117690.0117690.0137310.013731
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0.1080.0180.0180.0360.036
Tiekėjų terminų paisymas+balai0.0950.0158330.0158330.0316670.031667
Tiekimų kokybės garantijos+balai0.1440.0332310.0332310.0387690.038769
Šalių interesų derinimas+balai0.0570.0131540.0131540.0153460.015346
Gyventojų bendrijos veikla+balai0.0320.0087270.0087270.0072730.007273
Darbo užmokestis projekte+Lt0.1280.0341330.0341330.0298670.029867
Medžiagos+Lt0.4220.120740.120740.090260.09026
Mechanizmai+Lt0.0050.0013340.0013340.0011660.001166
Pridėtinės išlaidos+Lt0.040.0116850.0116850.0083150.008315
Pelnas+Lt0.0130.0038030.0038030.0026970.002697
PVM-Lt0.1160.0460070.0460070.0119930.011993
BVP augimas/smukimas+%0.0350.0088190.0086810.0088190.008681
PVM standartinis tarifas-%0.0170.0039230.0045770.0039230.004577
Palūkanų normos-%0.0430.011850.009650.011850.00965
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0.0260.0070910.0059090.0070910.005909
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0.020.0047780.0052220.0047780.005222
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0.0220.0059170.0050830.0059170.005083
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0.020.0052130.0047870.0052130.004787
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0.0350.0093580.0081420.0093580.008142
Nedarbo lygis-%0.0430.0052840.0162160.0052840.016216
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0.0170.0040730.0044270.0040730.004427
Logistikos paslaugų lygis+balai0.0430.0101130.0113870.0101130.011387
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0.0260.0063220.0066780.0063220.006678
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0.0390.0113750.0081250.0113750.008125
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0.0430.0125420.0089580.0125420.008958
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0.0350.0087050.0087950.0087050.008795
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0.0350.0085480.0089520.0085480.008952
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0.0520.0133170.0126830.0133170.012683
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0.0650.0203130.0121880.0203130.012188
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0.0780.0219920.0170080.0219920.017008
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0.1690.0422080.0422920.0422080.042292
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0.0650.0192840.0132160.0192840.013216
Paskolos būstui palūkanų normos-%0.10.0275590.0224410.0275590.022441
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0.1980.0574530.0415470.0574530.041547
Nerimas prarasti darbą-balai0.0390.0109690.0085310.0109690.008531
Nerimas neužtekti pajamų pragyvenimui-balai0.0430.0122860.0092140.0122860.009214
Saugumo jausmas+balai0.0350.0095450.0079550.0095450.007955
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0.0690.0180350.0164650.0180350.016465
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0.0650.0130.01950.0130.0195
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0.0520.0124030.0135970.0124030.013597
Konkurentų aktyvumas-balai0.0650.0152940.0172060.0152940.017206
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0.0650.0181720.0143280.0181720.014328
Kreditorių galimybės+balai0.0870.0253750.0181250.0253750.018125
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0.0390.0081250.0113750.0081250.011375
Darbuotojų kompetencija+balai0.0740.0154170.0215830.0154170.021583
Darbuotojų patirtis+balai0.1080.0249230.0290770.0249230.029077
Darbuotojų lojalumas+balai0.0350.0072920.0102080.0072920.010208
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0.0740.0168180.0201820.0168180.020182
Tiekėjų terminų paisymas+balai0.0650.0151670.0173330.0151670.017333
Tiekimų kokybės garantijos+balai0.0780.0180.0210.0180.021
Šalių interesų derinimas+balai0.0390.0108330.0086670.0108330.008667
Gyventojų bendrijos veikla+balai0.0220.0058930.0051070.0058930.005107
Darbo užmokestis projekte+Lt0.1350.0372680.0302320.0372680.030232
Medžiagos+Lt0.2890.0717740.0727260.0717740.072726
Mechanizmai+Lt0.0110.005130.000370.005130.00037
Pridėtinės išlaidos+Lt0.0540.0228450.0041550.0228450.004155
Pelnas+Lt0.0160.0069140.0010860.0069140.001086
PVM-Lt0.0970.0257780.0227220.0257780.022722
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis1.2219441.1744091.1715921.124057
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0.5780880.5600380.5719620.553912
Alternatyvos reikšmingumas1.775951621.746272261.731533321.70224479
Alternatyvos prioritetiškumas1234
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)100%98.33%97.5%95.85%