Skaičiavimo laikas: 2,4592133s
Galimų variantų skaičius: 4
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
2007 m.
2010 m.
2009 m.
2010 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.
2008 m.
BVP augimas/smukimas+%0,0230,0064720,0050280,0064720,005028
PVM standartinis tarifas-%0,0320,0077840,0082160,0077840,008216
Palūkanų normos-%0,0440,0088820,0131180,0088820,013118
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0,0510,0156920,0098080,0156920,009808
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,0230,0053290,0061710,0053290,006171
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,0230,0074040,0040960,0074040,004096
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,1350,031540,035960,031540,03596
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,0380,0105680,0084320,0105680,008432
Nedarbo lygis-%0,0440,0052560,0167440,0052560,016744
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,070,017320,017680,017320,01768
Logistikos paslaugų lygis+balai0,0320,0075260,0084740,0075260,008474
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,0440,0112260,0107740,0112260,010774
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,0380,00760,01140,00760,0114
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,0510,0145710,0109290,0145710,010929
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,0380,0094270,0095730,0094270,009573
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0,0320,0078790,0081210,0078790,008121
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,0440,0102520,0117480,0102520,011748
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,0630,0194730,0120270,0194730,012027
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,0820,0338980,0071020,0338980,007102
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,1390,036050,033450,036050,03345
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,0630,0187350,0127650,0187350,012765
Paskolos būstui palūkanų normos-%0,1080,0208380,0331620,0208380,033162
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,1410,03770,03280,03770,0328
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0,0230,0079620,0035380,0079620,003538
Nerimas prarasti darbą-balai0,0320,00320,01280,00320,0128
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0,0380,0067860,0122140,0067860,012214
Saugumo jausmas+balai0,0190,0058460,0036540,0058460,003654
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,0630,015680,015820,015680,01582
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,0890,0283180,0161820,0283180,016182
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,0760,0160050,0219950,0160050,021995
Konkurentų aktyvumas-balai0,1080,0192860,0347140,0192860,034714
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,070,0173120,0176880,0173120,017688
Kreditorių galimybės+balai0,0890,0333750,0111250,0333750,011125
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,0760,0175380,0204620,0175380,020462
Darbuotojų kompetencija+balai0,1520,0345450,0414550,0345450,041455
Darbuotojų patirtis+balai0,2280,0526150,0613850,0526150,061385
Darbuotojų lojalumas+balai0,0630,01050,0210,01050,021
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,1520,0253330,0506670,0253330,050667
Tiekėjų terminų paisymas+balai0,1770,0379290,0505710,0379290,050571
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,1650,0380770,0444230,0380770,044423
Šalių interesų derinimas+balai0,0760,0207270,0172730,0207270,017273
Gyventojų bendrijos veikla+balai0,2320,0618670,0541330,0618670,054133
Darbo užmokestis projekte-Lt0,1280,0366220,0273780,0366220,027378
Medžiagos-Lt0,4220,1125840,0984160,1125840,098416
Mechanizmai-Lt0,0050,0014630,0010370,0014630,001037
Pridėtinės išlaidos-Lt0,040,0117010,0082990,0117010,008299
Pelnas-Lt0,0130,0051560,0013440,0051560,001344
PVM-Lt0,1160,0319630,0260370,0319630,026037
BVP augimas / smukimas+%0,0160,0039690,0039690,0040310,004031
PVM standartinis tarifas-%0,0220,0059230,0059230,0050770,005077
Palūkanų normos-%0,030,0067320,0067320,0082680,008268
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0,0350,0079550,0079550,0095450,009545
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,0160,0041780,0041780,0038220,003822
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,0160,0036970,0036970,0043030,004303
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,020,0047870,0047870,0052130,005213
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,0260,0060490,0060490,0069510,006951
Nedarbo lygis-%0,030,0113140,0113140,0036860,003686
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,0480,01250,01250,01150,0115
Logistikos paslaugų lygis+balai0,0220,0058260,0058260,0051740,005174
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,030,0077050,0077050,0072950,007295
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,0260,0054170,0054170,0075830,007583
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,0350,0072920,0072920,0102080,010208
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,0260,0065330,0065330,0064670,006467
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0,0220,0056270,0056270,0053730,005373
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,030,0073170,0073170,0076830,007683
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,0430,0080620,0080620,0134380,013438
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,0560,0122110,0122110,0157890,015789
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,0950,0237740,0237740,0237260,023726
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,0430,0087430,0087430,0127570,012757
Paskolos būstui palūkanų normos-%0,0740,0166060,0166060,0203940,020394
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,1980,0415470,0415470,0574530,057453
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0,0160,00480,00480,00320,0032
Nerimas prarasti darbą-balai0,0220,0048120,0048120,0061870,006187
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0,0260,0055710,0055710,0074290,007429
Saugumo jausmas+balai0,0130,0029550,0029550,0035450,003545
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,0430,0102610,0102610,0112390,011239
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,0610,01830,01830,01220,0122
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,0520,0135970,0135970,0124030,012403
Konkurentų aktyvumas-balai0,0740,0195880,0195880,0174120,017412
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,0480,0105810,0105810,0134190,013419
Kreditorių galimybės+balai0,0610,0127080,0127080,0177920,017792
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,0520,0151670,0151670,0108330,010833
Darbuotojų kompetencija+balai0,1040,0303330,0303330,0216670,021667
Darbuotojų patirtis+balai0,1560,0420,0420,0360,036
Darbuotojų lojalumas+balai0,0430,0125420,0125420,0089580,008958
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,1040,0283640,0283640,0236360,023636
Tiekėjų terminų paisymas+balai0,1210,0322670,0322670,0282330,028233
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,1130,0304230,0304230,0260770,026077
Šalių interesų derinimas+balai0,0520,0115560,0115560,0144440,014444
Gyventojų bendrijos veikla+balai0,1590,0369110,0369110,0425890,042589
Darbo užmokestis projekte-Lt0,1350,0302320,0302320,0372680,037268
Medžiagos-Lt0,2890,0727260,0727260,0717740,071774
Mechanizmai-Lt0,0110,000370,000370,005130,00513
Pridėtinės išlaidos-Lt0,0540,0041550,0041550,0228450,022845
Pelnas-Lt0,0160,0010860,0010860,0069140,006914
PVM-Lt0,0970,0227220,0227220,0257780,025778
Suma svertinių koeficientų normalizuotų maksimizuotų (projekto pliusų) projeko pliusų susijusių su alternatyvomis1,0081640,9839641,0015360,977336
Suma svertinių koeficientų normalizuotų minimizuotų (projekto minusų) susijusių su alternatyvomis0,6934390,7150150,7449840,76656
Alternatyvos reikšmingumas1,775525061,728169491,71580381,67149965
Alternatyvos prioritetiškumas1234
Alternatyvos naudingumo laipsnis, (%)100%97,33%96,64%94,14%