Pasirinkite objektų grupę

 

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Joniškio sinagogų kompleksasGargždų krašto muziejus1863 metų Sukilimo MuziejusŽemaitijos krašto muziejus TelšiuoseSkulptoriaus V. Grybo memorialinis muziejusAntanavo koplyčiaVaikų globos namai MolėtuoseLiubavo dvaro vandens malūnas
Ar pareiškėjas yra tinkamas projektui įgyvendinti?+balai0,88
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Ar tinkami projekto partneriai?+balai0,20
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
Ar tinkami organizaciniai ištekliai ir struktūra?+balai0,88
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Ar viešinimo planas tinkamas tokiai veiklai?+balai0,77
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar pagrįstas projektas?+balai0,88
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,356%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,356%)
Ar visuomenė remia projektą?+balai0,98
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Ar bendrasis projekto siekis yra aktualus?+balai0,68
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,267%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Ar projekto paskirtis atitinka pareiškėjo nurodytus poreikius?+balai0,78
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Kaip projekto paskirtis prisideda prie šalies arba regioninių perspektyvų?+balai0,88
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,356%)
Ar projektas gali paskatinti kitų organizacijų prisidėjimą prie bendrojo siekio?+balai0,47
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar tinkamas ES teisės aktų laikymosi tikrinimas?+balai0,67
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Kaip projektas prisideda prie ES teisės aktų įgyvendinimo?+balai0,77
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
Ar pasiūlytas sprendimas yra geras palyginti jį su alternatyviais tos pačios problemos sprendimais?+balai0,98
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Koks technologijos pasirinkimas geriausio galimo metodo kontekste?+balai0,87
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar projekto grafikas yra aiškus ir įmanomas?+balai0,57
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar aktualus suskirstymas į atskiras projekto veiklos rūšis?+balai0,87
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar siūlomi rodikliai yra tinkami?+balai0,87
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar tinkamas gebėjimų formavimas ir žmogiškųjų išteklių plėtra?+balai0,80
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
Ar skiriama pakankamai dėmesio eksploatacijos ir priežiūros poreikiams užbaigus projektą?+balai0,88
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,356%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,356%)
Ar valdoma vadybinė rizika?+balai0,67
(14,29%)
(0,267%)
7
(14,29%)
(0,267%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,267%)
7
(14,29%)
(0,267%)
7
(14,29%)
(0,267%)
7
(14,29%)
(0,267%)
7
(14,29%)
(0,267%)
Ar valdoma techninė rizika?+balai0,57
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar valdoma finansinė rizika?+balai0,67
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar valdoma teisinė rizika?+balai0,77
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
Ar geras rizikos valdymo ir kontrolės tinkamumas?+balai0,77
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar projekto biudžete pateiktos proporcingos sąnaudos pagal realias kainas?+balai0,77
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar pareiškėjas tiksliai įvertino pajamų gavimo potencialą?+balai0,77
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar pareiškėjas turi saugų papildomo finansavimo šaltinį?+balai0,98
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Ar projektas taupus?+balai0,97
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar išnaudotas finansavimo potencialas baigus projektą?+balai0,40
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
Ar visos projekto finansinės paskatos yra darnios?+balai0,48
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,178%)
Ar projektas leis visuomenei geriau suprasti darną?+balai0,77
(14,29%)
(0,3115%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
Ar projektas teigiamai paveiks darnią piliečių elgseną?+balai0,77
(14,29%)
(0,3115%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
Ar projektas prisidės prie skurdo mažinimo?+balai0,87
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar projekte atsižvelgiama į specifinius lyčių poreikius ir ar nagrinėjamos konkrečios su lytimi susijusios sąlygos?+balai0,57
(14,29%)
(0,2225%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
Ar projektas skatina moterų dalyvavimą?+balai0,68
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,267%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,267%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Ar projektas prisideda prie informavimo apie lyčių lygybę?+balai0,78
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Ar projektas skatina moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir galimybes į ją patekti?+balai0,57
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar projektas propaguoja moterų teises?+balai0,67
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar visuomenei projektas suteiks daugiau informacijos ir ar tai padidins skaidrumą?+balai0,98
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,4005%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Ar projektas pagerins piliečių visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmime?+balai0,87
(14,29%)
(0,356%)
7
(14,29%)
(0,356%)
7
(14,29%)
(0,356%)
7
(14,29%)
(0,356%)
7
(14,29%)
(0,356%)
7
(14,29%)
(0,356%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,356%)
Ar projektas sprendžia atskaitomybės tiems, kuriuos projektas paveiks, problemą?+balai0,68
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Ar projekte taikomas iniciatyvus požiūris į korupcijos prevenciją ir šios problemos sprendimą?+balai0,47
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Kaip partnerystė prisideda prie projekto kokybės arba sėkmės?+balai0,50
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
Kaip padėties raida ir geri darbiniai santykiai tarp partnerių veiks projekto įgyvendinimą?+balai0,30
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
0
(0%)
(0%)
Ar yra galimybės partnerystę plėtoti ir pasibaigus bendradarbiavimui projekte?+balai0,57
(14,29%)
(0,2225%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
0
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
Ar tinkamai nustatytos kitos dvišalių santykių formos be partnerystės?+balai0,67
(14,29%)
(0,267%)
7
(14,29%)
(0,267%)
7
(14,29%)
(0,267%)
0
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,267%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,267%)
Projekto vykdymo laikas-mėn.0,918
(16,67%)
(0,4673%)
18
(16,67%)
(0,4673%)
15
(0%)
(0%)
19
(21,05%)
(0,5903%)
19
(21,05%)
(0,5903%)
19
(21,05%)
(0,5903%)
17
(11,76%)
(0,3299%)
18
(16,67%)
(0,4673%)
Projekto biudžetas-mln.eurų11,4
(80%)
(2,4922%)
3,7
(92,43%)
(2,8795%)
0,89
(68,54%)
(2,1352%)
0,28
(0%)
(0%)
0,51
(45,1%)
(1,4049%)
0,4
(30%)
(0,9346%)
1,5
(81,33%)
(2,5337%)
0,48
(41,67%)
(1,298%)

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Top 3 objektų kriterijai, kurie turi didžiausią įtaką reitingui


Joniškio sinagogų kompleksas
VietaKriterijai apibūdinantys alternatyvasGalimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
1Projekto biudžetas80%2,4922%
2Projekto vykdymo laikas16,67%0,4673%
3Ar projektas pagerins piliečių visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmime?14,29%0,356%


Gargždų krašto muziejus
VietaKriterijai apibūdinantys alternatyvasGalimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
1Projekto biudžetas92,43%2,8795%
2Projekto vykdymo laikas16,67%0,4673%
3Ar projektas pagerins piliečių visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmime?14,29%0,356%


1863 metų Sukilimo Muziejus
VietaKriterijai apibūdinantys alternatyvasGalimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
1Projekto biudžetas68,54%2,1352%
2Ar visuomenei projektas suteiks daugiau informacijos ir ar tai padidins skaidrumą?14,29%0,4005%
3Ar pagrįstas projektas?14,29%0,356%


Žemaitijos krašto muziejus Telšiuose
VietaKriterijai apibūdinantys alternatyvasGalimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
1Projekto vykdymo laikas21,05%0,5903%
2Ar skiriama pakankamai dėmesio eksploatacijos ir priežiūros poreikiams užbaigus projektą?14,29%0,356%
3Ar projektas pagerins piliečių visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmime?14,29%0,356%


Skulptoriaus V. Grybo memorialinis muziejus
VietaKriterijai apibūdinantys alternatyvasGalimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
1Projekto biudžetas45,1%1,4049%
2Projekto vykdymo laikas21,05%0,5903%
3Ar projektas pagerins piliečių visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmime?14,29%0,356%


Antanavo koplyčia
VietaKriterijai apibūdinantys alternatyvasGalimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
1Projekto biudžetas30%0,9346%
2Projekto vykdymo laikas21,05%0,5903%
3Ar projektas pagerins piliečių visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmime?14,29%0,356%


Vaikų globos namai Molėtuose
VietaKriterijai apibūdinantys alternatyvasGalimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
1Projekto biudžetas81,33%2,5337%
2Projekto vykdymo laikas11,76%0,3299%
3Ar valdoma teisinė rizika?14,29%0,3115%


Liubavo dvaro vandens malūnas
VietaKriterijai apibūdinantys alternatyvasGalimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
1Projekto biudžetas41,67%1,298%
2Projekto vykdymo laikas16,67%0,4673%
3Ar pagrįstas projektas?14,29%0,356%