Pasirinkite objektų grupę

 

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
2007 m.2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0.051109.8
(0%)
(0%)
85.3
(28.72%)
(0.3596%)
PVM standartinis tarifas-%0.02518
(0%)
(0%)
19
(5.26%)
(0.0323%)
Palūkanų normos-%0.0636.5
(0%)
(0%)
9.6
(32.29%)
(0.4994%)
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0.0388
(0%)
(0%)
5
(60%)
(0.5596%)
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0.0338
(0%)
(0%)
44
(13.64%)
(0.1004%)
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0.032103.8
(0%)
(0%)
52
(99.62%)
(0.7824%)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0.1351891.48
(14.01%)
(0.4644%)
2156.55
(0%)
(0%)
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0.051116.3
(0%)
(0%)
92.8
(25.32%)
(0.317%)
Nedarbo lygis-%0.0634.3
(0%)
(0%)
17.6
(75.57%)
(1.1686%)
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0.0254.8
(2.08%)
(0.0128%)
4.9
(0%)
(0%)
Logistikos paslaugų lygis+balai0.0632.78
(12.59%)
(0.1947%)
3.13
(0%)
(0%)
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0.03844.8
(0%)
(0%)
43
(4.19%)
(0.039%)
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0.0576
(16.67%)
(0.2332%)
7
(0%)
(0%)
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0.0638
(0%)
(0%)
7
(14.29%)
(0.2209%)
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0.05138.6
(0%)
(0%)
39.2
(1.53%)
(0.0192%)
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0.05170.92
(3.07%)
(0.0385%)
73.1
(0%)
(0%)
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0.0769.6
(14.58%)
(0.2721%)
11
(0%)
(0%)
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0.09510.1
(0%)
(0%)
6.4
(57.81%)
(1.3481%)
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0.144105.3
(0%)
(0%)
21.7
(385.25%)
(13.6172%)
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0.247115.5
(24.33%)
(1.475%)
87.4
(0%)
(0%)
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0.0952200
(0%)
(0%)
1499
(46.76%)
(1.0905%)
Paskolos būstui palūkanų normos-%0.1466.02
(0%)
(0%)
9.58
(37.16%)
(1.3317%)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0.1412253.7
(13%)
(0.4499%)
1960.73
(0%)
(0%)
Nerimas prarasti darbą-balai0.0579
(33.33%)
(0.4664%)
6
(0%)
(0%)
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0.0633
(0%)
(0%)
8
(62.5%)
(0.9665%)
Saugumo jausmas+balai0.0515
(80%)
(1.0015%)
9
(0%)
(0%)
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0.1018
(12.5%)
(0.3099%)
7
(0%)
(0%)
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0.09544.7
(0.89%)
(0.0209%)
45.1
(0%)
(0%)
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0.0767
(28.57%)
(0.533%)
5
(0%)
(0%)
Konkurentų aktyvumas-balai0.095342
(0%)
(0%)
470
(27.23%)
(0.6351%)
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0.0957
(28.57%)
(0.6662%)
9
(0%)
(0%)
Kreditorių galimybės+balai0.12746
(2.17%)
(0.0678%)
47
(0%)
(0%)
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0.0577
(0%)
(0%)
5
(40%)
(0.5596%)
Darbuotojų kompetencija+balai0.1086
(16.67%)
(0.4418%)
7
(0%)
(0%)
Darbuotojų patirtis+balai0.1585
(20%)
(0.7757%)
6
(0%)
(0%)
Darbuotojų lojalumas+balai0.0516
(16.67%)
(0.2086%)
7
(0%)
(0%)
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0.1083
(100%)
(2.651%)
6
(0%)
(0%)
Tiekėjų terminų paisymas+balai0.0953
(100%)
(2.3319%)
6
(0%)
(0%)
Tiekimų kokybės garantijos+balai0.1446
(16.67%)
(0.5891%)
7
(0%)
(0%)
Šalių interesų derinimas+balai0.0576
(16.67%)
(0.2332%)
7
(0%)
(0%)
Gyventojų bendrijos veikla+balai0.0326
(0%)
(0%)
5
(20%)
(0.1571%)
Darbo užmokestis projekte+Lt0.1288
(0%)
(0%)
7
(14.29%)
(0.4488%)
Medžiagos+Lt0.4222191.94
(0%)
(0%)
1638.61
(33.77%)
(3.4978%)
Mechanizmai+Lt0.0056751.51
(0%)
(0%)
5901.86
(14.4%)
(0.0177%)
Pridėtinės išlaidos+Lt0.0495.61
(0%)
(0%)
68.03
(40.54%)
(0.398%)
Pelnas+Lt0.013693.63
(0%)
(0%)
491.97
(40.99%)
(0.1308%)
PVM-Lt0.116310.74
(73.93%)
(2.1051%)
81
(0%)
(0%)

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Top 3 objektų kriterijai, kurie turi didžiausią įtaką reitingui


2007 m.
VietaKriterijai apibūdinantys alternatyvasGalimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
1Darbuotojų iniciatyvumas100%2.651%
2Tiekėjų terminų paisymas100%2.3319%
3PVM73.93%2.1051%


2009 m.
VietaKriterijai apibūdinantys alternatyvasGalimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
1Statybos pasitikėjimo rodiklis385.25%13.6172%
2Medžiagos33.77%3.4978%
3Statyboje sukuriama pridėtinė vertė57.81%1.3481%