Pasirinkite objektų grupę

 

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
2007 m.2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0,023109,8
(0%)
(0%)
85,3
(28,72%)
(0,1647%)
PVM standartinis tarifas-%0,03218
(0%)
(0%)
19
(5,26%)
(0,042%)
Palūkanų normos-%0,0446,5
(0%)
(0%)
9,6
(32,29%)
(0,3543%)
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0,0518
(0%)
(0%)
5
(60%)
(0,7631%)
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,02338
(0%)
(0%)
44
(13,64%)
(0,0782%)
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,02394
(0%)
(0%)
52
(80,77%)
(0,4633%)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,1351891,48
(14,01%)
(0,4718%)
2156,55
(0%)
(0%)
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,038116,3
(0%)
(0%)
92,8
(25,32%)
(0,24%)
Nedarbo lygis-%0,0444,3
(0%)
(0%)
13,7
(68,61%)
(0,7529%)
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,074,8
(2,08%)
(0,0364%)
4,9
(0%)
(0%)
Logistikos paslaugų lygis+balai0,0322,78
(12,59%)
(0,1005%)
3,13
(0%)
(0%)
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,04444,8
(0%)
(0%)
43
(4,19%)
(0,0459%)
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,0384
(50%)
(0,4738%)
6
(0%)
(0%)
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,0518
(0%)
(0%)
6
(33,33%)
(0,4239%)
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,03838,6
(0%)
(0%)
39,2
(1,53%)
(0,0145%)
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0,03270,92
(3,07%)
(0,0245%)
73,1
(0%)
(0%)
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,0449,6
(14,58%)
(0,16%)
11
(0%)
(0%)
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,06310,2
(0%)
(0%)
6,3
(61,9%)
(0,9726%)
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,082105
(0%)
(0%)
22
(377,27%)
(7,7148%)
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,139112,3
(7,21%)
(0,25%)
104,2
(0%)
(0%)
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,0632200
(0%)
(0%)
1499
(46,76%)
(0,7347%)
Paskolos būstui palūkanų normos-%0,1086,02
(0%)
(0%)
9,58
(37,16%)
(1,0008%)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,1412253,7
(13%)
(0,4571%)
1960,73
(0%)
(0%)
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0,0239
(0%)
(0%)
4
(125%)
(0,717%)
Nerimas prarasti darbą-balai0,0322
(0%)
(0%)
8
(75%)
(0,5985%)
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0,0385
(0%)
(0%)
9
(44,44%)
(0,4212%)
Saugumo jausmas+balai0,0198
(0%)
(0%)
5
(60%)
(0,2843%)
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,06344,7
(0%)
(0%)
45,1
(0,89%)
(0,0139%)
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,0897
(0%)
(0%)
4
(75%)
(1,6646%)
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,076342
(0%)
(0%)
470
(27,23%)
(0,5162%)
Konkurentų aktyvumas-balai0,1085
(0%)
(0%)
9
(44,44%)
(1,197%)
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,0746
(2,17%)
(0,0379%)
47
(0%)
(0%)
Kreditorių galimybės+balai0,0899
(0%)
(0%)
3
(200%)
(4,4389%)
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,0766
(16,67%)
(0,3159%)
7
(0%)
(0%)
Darbuotojų kompetencija+balai0,1525
(20%)
(0,7581%)
6
(0%)
(0%)
Darbuotojų patirtis+balai0,2286
(16,67%)
(0,9476%)
7
(0%)
(0%)
Darbuotojų lojalumas+balai0,0633
(100%)
(1,5711%)
6
(0%)
(0%)
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,1523
(100%)
(3,7905%)
6
(0%)
(0%)
Tiekėjų terminų paisymas+balai0,1776
(33,33%)
(1,4713%)
8
(0%)
(0%)
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,1656
(16,67%)
(0,6858%)
7
(0%)
(0%)
Šalių interesų derinimas+balai0,0766
(0%)
(0%)
5
(20%)
(0,3791%)
Gyventojų bendrijos veikla+balai0,2328
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,8265%)
Darbo užmokestis projekte-Lt0,1282191,94
(25,24%)
(0,8058%)
1638,61
(0%)
(0%)
Medžiagos-Lt0,4226751,51
(12,58%)
(1,3244%)
5901,86
(0%)
(0%)
Mechanizmai-Lt0,00596
(29,14%)
(0,0363%)
68,03
(0%)
(0%)
Pridėtinės išlaidos-Lt0,04693,63
(29,07%)
(0,29%)
491,97
(0%)
(0%)
Pelnas-Lt0,013310,74
(73,93%)
(0,2397%)
81
(0%)
(0%)
PVM-Lt0,1161908,25
(18,54%)
(0,5363%)
1554,48
(0%)
(0%)

*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Top 3 objektų kriterijai, kurie turi didžiausią įtaką reitingui


2007 m.
VietaKriterijai apibūdinantys alternatyvasGalimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
1Darbuotojų iniciatyvumas100%3,7905%
2Darbuotojų lojalumas100%1,5711%
3Tiekėjų terminų paisymas33,33%1,4713%


2009 m.
VietaKriterijai apibūdinantys alternatyvasGalimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
1Statybos pasitikėjimo rodiklis377,27%7,7148%
2Kreditorių galimybės200%4,4389%
3Kvalifikacijos kėlimo galimybės75%1,6646%