Skaičiavimo laikas: 2.1387694

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
UAB HidrostatybaKauno tiltai
Savęs pažinimas, savo vidinių būsenų žinojimas, pageidavimai, ištekliai ir intuicija+Points0.015189.39
Emocinė savimonė: pripažinimas savo jausmų ir jų pasekmių+Points0.005245.75
Tikslus savęs vertinimas, savo stiprybių ir ribų žinojimas+Points0.02589.58
Pasitikėjimas savimi: stiprus galimybių ir savivertės jausmas+Points0.01504
Saves valdymas: vidinių būsenų, impulsų ir resursų+Points0.01802
Savikontrolė: pavojingų emocijų ir impulsų suvaldymas+Points0.02225
Patikimumas: sąžiningumo ir pastovumo išlaikymas+Points0.01842
Nesąžiningumas: imantis atsakomybės už asmeninius rezultatus-Points0.01892
Gebėjimas prisitaikyti: lankstumas besikeičiančioje aplinkoje+Points0.019410
Orientacija į pasiekimus: siekimas pagerinti arba pasiekti kompetencijos standartą+Points0.01568
Iniciatyva: pasiruošimas siekti galimybių+Points0.017109
Socialinis sąmoningumas: rūpinimasis kitų jausmus, poreikius ir rūpesčius+Points0.01156
Empatija: jautrumas kitų jausmams ir perspektyvoms, aktyvus domėjimasis+Points0.01483
Organizacinis sąmoningumas: supratimas grupės emocinių srovių ir galios santykio.+Points0.01621
Paslaugos orientacija: numatyti, atpažinti ir patenkinti klientų poreikius.+Points0.01721
Socialiniai gebėjimai: adeptness siekiama paskatinti pageidautina atsakymų kiti.+Points0.01116
Kitų ugdymas: kitų jautimas bei vystymosi ir gebėjimo poreikių stiprinimas+Points0.01936
Lyderystė: įkvepiantį ir vadovaujanti asmenims ir grupėms+Points0.00988
Įtaka: veiksmingos įtikinėjimo taktikos turėjimas+Points0.015410
Bendravimas: atviras klausymasis ir įtikinamų pranešimų siuntimas+Points0.0121010
Katalizavimo keitimas: pasikeitimų iniciavimas arba valdymas+Points0.01524
Konfliktų valdymas: derybų ir nesutarimų sprendimas+Points0.01363
Obligacijų statyba: puoselėjant instrumentinė santykius.+Points0.002710
Darbas komandoje ir bendradarbiavimas: darbas su kitais siekiant bendrų tikslų+Points0.01792
Valdymo kompetencija taikymo srityje+Points0.01529
Laiko valdymas kompetencijos+Points0.01192
Kainos valdymo kompetencijos+Points0.01569
Kokybės valdymo kompetencijos+Points0.01374
Žmogiškųjų resursų valdymo kompetencijos+Points0.015410
Bendravimo valdymo kompetencijos+Points0.01228
Rizikos valdymo kompetencijos+Points0.01419
Sutarčių sudarymo ir pirkimų valdymo kompetencijos+Points0.01913
Naujas+Points0.058253.5249.7
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
UAB HidrostatybaKauno tiltai
Savęs pažinimas, savo vidinių būsenų žinojimas, pageidavimai, ištekliai ir intuicija+Points0.015189.3
(0%)
(0%)
9
(2003.33%)
(57.2381%)
Emocinė savimonė: pripažinimas savo jausmų ir jų pasekmių+Points0.005245.7
(0%)
(0%)
5
(4814%)
(45.8476%)
Tikslus savęs vertinimas, savo stiprybių ir ribų žinojimas+Points0.02589.5
(0%)
(0%)
8
(7268.75%)
(276.9048%)
Pasitikėjimas savimi: stiprus galimybių ir savivertės jausmas+Points0.0150
(Infinity%)
(Infinity%)
4
(0%)
(0%)
Saves valdymas: vidinių būsenų, impulsų ir resursų+Points0.0180
(Infinity%)
(Infinity%)
2
(0%)
(0%)
Savikontrolė: pavojingų emocijų ir impulsų suvaldymas+Points0.0222
(150%)
(6.2857%)
5
(0%)
(0%)
Patikimumas: sąžiningumo ir pastovumo išlaikymas+Points0.0184
(0%)
(0%)
2
(100%)
(3.4286%)
Nesąžiningumas: imantis atsakomybės už asmeninius rezultatus-Points0.0189
(77.78%)
(2.6667%)
2
(0%)
(0%)
Gebėjimas prisitaikyti: lankstumas besikeičiančioje aplinkoje+Points0.0194
(150%)
(5.4286%)
10
(0%)
(0%)
Orientacija į pasiekimus: siekimas pagerinti arba pasiekti kompetencijos standartą+Points0.0156
(33.33%)
(0.9524%)
8
(0%)
(0%)
Iniciatyva: pasiruošimas siekti galimybių+Points0.01710
(0%)
(0%)
9
(11.11%)
(0.3598%)
Socialinis sąmoningumas: rūpinimasis kitų jausmus, poreikius ir rūpesčius+Points0.0115
(20%)
(0.419%)
6
(0%)
(0%)
Empatija: jautrumas kitų jausmams ir perspektyvoms, aktyvus domėjimasis+Points0.0148
(0%)
(0%)
3
(166.67%)
(4.4444%)
Organizacinis sąmoningumas: supratimas grupės emocinių srovių ir galios santykio.+Points0.0162
(0%)
(0%)
1
(100%)
(3.0476%)
Paslaugos orientacija: numatyti, atpažinti ir patenkinti klientų poreikius.+Points0.0172
(0%)
(0%)
1
(100%)
(3.2381%)
Socialiniai gebėjimai: adeptness siekiama paskatinti pageidautina atsakymų kiti.+Points0.0111
(500%)
(10.4762%)
6
(0%)
(0%)
Kitų ugdymas: kitų jautimas bei vystymosi ir gebėjimo poreikių stiprinimas+Points0.0193
(100%)
(3.619%)
6
(0%)
(0%)
Lyderystė: įkvepiantį ir vadovaujanti asmenims ir grupėms+Points0.0098
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Įtaka: veiksmingos įtikinėjimo taktikos turėjimas+Points0.0154
(150%)
(4.2857%)
10
(0%)
(0%)
Bendravimas: atviras klausymasis ir įtikinamų pranešimų siuntimas+Points0.01210
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Katalizavimo keitimas: pasikeitimų iniciavimas arba valdymas+Points0.0152
(100%)
(2.8571%)
4
(0%)
(0%)
Konfliktų valdymas: derybų ir nesutarimų sprendimas+Points0.0136
(0%)
(0%)
3
(100%)
(2.4762%)
Obligacijų statyba: puoselėjant instrumentinė santykius.+Points0.0027
(42.86%)
(0.1633%)
10
(0%)
(0%)
Darbas komandoje ir bendradarbiavimas: darbas su kitais siekiant bendrų tikslų+Points0.0179
(0%)
(0%)
2
(350%)
(11.3333%)
Valdymo kompetencija taikymo srityje+Points0.0152
(350%)
(10%)
9
(0%)
(0%)
Laiko valdymas kompetencijos+Points0.0119
(0%)
(0%)
2
(350%)
(7.3333%)
Kainos valdymo kompetencijos+Points0.0156
(50%)
(1.4286%)
9
(0%)
(0%)
Kokybės valdymo kompetencijos+Points0.0137
(0%)
(0%)
4
(75%)
(1.8571%)
Žmogiškųjų resursų valdymo kompetencijos+Points0.0154
(150%)
(4.2857%)
10
(0%)
(0%)
Bendravimo valdymo kompetencijos+Points0.0122
(300%)
(6.8571%)
8
(0%)
(0%)
Rizikos valdymo kompetencijos+Points0.0141
(800%)
(21.3333%)
9
(0%)
(0%)
Sutarčių sudarymo ir pirkimų valdymo kompetencijos+Points0.0191
(200%)
(7.2381%)
3
(0%)
(0%)
Naujas+Points0.058253.5
(0%)
(0%)
249.7
(1.52%)
(0.1681%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)