Skaičiavimo laikas: 1,6940515

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
UAB HidrostatybaKauno tiltai
Savęs pažinimas, savo vidinių būsenų žinojimas, pageidavimai, ištekliai ir intuicija+Points0,015189,39
Emocinė savimonė: pripažinimas savo jausmų ir jų pasekmių+Points0,005245,75
Tikslus savęs vertinimas, savo stiprybių ir ribų žinojimas+Points0,02589,58
Pasitikėjimas savimi: stiprus galimybių ir savivertės jausmas+Points0,01504
Saves valdymas: vidinių būsenų, impulsų ir resursų+Points0,01802
Savikontrolė: pavojingų emocijų ir impulsų suvaldymas+Points0,02225
Patikimumas: sąžiningumo ir pastovumo išlaikymas+Points0,01842
Nesąžiningumas: imantis atsakomybės už asmeninius rezultatus-Points0,01892
Gebėjimas prisitaikyti: lankstumas besikeičiančioje aplinkoje+Points0,019410
Orientacija į pasiekimus: siekimas pagerinti arba pasiekti kompetencijos standartą+Points0,01568
Iniciatyva: pasiruošimas siekti galimybių+Points0,017109
Socialinis sąmoningumas: rūpinimasis kitų jausmus, poreikius ir rūpesčius+Points0,01156
Empatija: jautrumas kitų jausmams ir perspektyvoms, aktyvus domėjimasis+Points0,01483
Organizacinis sąmoningumas: supratimas grupės emocinių srovių ir galios santykio.+Points0,01621
Paslaugos orientacija: numatyti, atpažinti ir patenkinti klientų poreikius.+Points0,01721
Socialiniai gebėjimai: adeptness siekiama paskatinti pageidautina atsakymų kiti.+Points0,01116
Kitų ugdymas: kitų jautimas bei vystymosi ir gebėjimo poreikių stiprinimas+Points0,01936
Lyderystė: įkvepiantį ir vadovaujanti asmenims ir grupėms+Points0,00988
Įtaka: veiksmingos įtikinėjimo taktikos turėjimas+Points0,015410
Bendravimas: atviras klausymasis ir įtikinamų pranešimų siuntimas+Points0,0121010
Katalizavimo keitimas: pasikeitimų iniciavimas arba valdymas+Points0,01524
Konfliktų valdymas: derybų ir nesutarimų sprendimas+Points0,01363
Obligacijų statyba: puoselėjant instrumentinė santykius.+Points0,002710
Darbas komandoje ir bendradarbiavimas: darbas su kitais siekiant bendrų tikslų+Points0,01792
Valdymo kompetencija taikymo srityje+Points0,01529
Laiko valdymas kompetencijos+Points0,01192
Kainos valdymo kompetencijos+Points0,01569
Kokybės valdymo kompetencijos+Points0,01374
Žmogiškųjų resursų valdymo kompetencijos+Points0,015410
Bendravimo valdymo kompetencijos+Points0,01228
Rizikos valdymo kompetencijos+Points0,01419
Sutarčių sudarymo ir pirkimų valdymo kompetencijos+Points0,01913
Naujas+Points0,058253,5249,7
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
UAB HidrostatybaKauno tiltai
Savęs pažinimas, savo vidinių būsenų žinojimas, pageidavimai, ištekliai ir intuicija+Points0,015189,3
(0%)
(0%)
9
(2003,33%)
(57,2381%)
Emocinė savimonė: pripažinimas savo jausmų ir jų pasekmių+Points0,005245,7
(0%)
(0%)
5
(4814%)
(45,8476%)
Tikslus savęs vertinimas, savo stiprybių ir ribų žinojimas+Points0,02589,5
(0%)
(0%)
8
(7268,75%)
(276,9048%)
Pasitikėjimas savimi: stiprus galimybių ir savivertės jausmas+Points0,0150
(∞%)
(∞%)
4
(0%)
(0%)
Saves valdymas: vidinių būsenų, impulsų ir resursų+Points0,0180
(∞%)
(∞%)
2
(0%)
(0%)
Savikontrolė: pavojingų emocijų ir impulsų suvaldymas+Points0,0222
(150%)
(6,2857%)
5
(0%)
(0%)
Patikimumas: sąžiningumo ir pastovumo išlaikymas+Points0,0184
(0%)
(0%)
2
(100%)
(3,4286%)
Nesąžiningumas: imantis atsakomybės už asmeninius rezultatus-Points0,0189
(77,78%)
(2,6667%)
2
(0%)
(0%)
Gebėjimas prisitaikyti: lankstumas besikeičiančioje aplinkoje+Points0,0194
(150%)
(5,4286%)
10
(0%)
(0%)
Orientacija į pasiekimus: siekimas pagerinti arba pasiekti kompetencijos standartą+Points0,0156
(33,33%)
(0,9524%)
8
(0%)
(0%)
Iniciatyva: pasiruošimas siekti galimybių+Points0,01710
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,3598%)
Socialinis sąmoningumas: rūpinimasis kitų jausmus, poreikius ir rūpesčius+Points0,0115
(20%)
(0,419%)
6
(0%)
(0%)
Empatija: jautrumas kitų jausmams ir perspektyvoms, aktyvus domėjimasis+Points0,0148
(0%)
(0%)
3
(166,67%)
(4,4444%)
Organizacinis sąmoningumas: supratimas grupės emocinių srovių ir galios santykio.+Points0,0162
(0%)
(0%)
1
(100%)
(3,0476%)
Paslaugos orientacija: numatyti, atpažinti ir patenkinti klientų poreikius.+Points0,0172
(0%)
(0%)
1
(100%)
(3,2381%)
Socialiniai gebėjimai: adeptness siekiama paskatinti pageidautina atsakymų kiti.+Points0,0111
(500%)
(10,4762%)
6
(0%)
(0%)
Kitų ugdymas: kitų jautimas bei vystymosi ir gebėjimo poreikių stiprinimas+Points0,0193
(100%)
(3,619%)
6
(0%)
(0%)
Lyderystė: įkvepiantį ir vadovaujanti asmenims ir grupėms+Points0,0098
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Įtaka: veiksmingos įtikinėjimo taktikos turėjimas+Points0,0154
(150%)
(4,2857%)
10
(0%)
(0%)
Bendravimas: atviras klausymasis ir įtikinamų pranešimų siuntimas+Points0,01210
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Katalizavimo keitimas: pasikeitimų iniciavimas arba valdymas+Points0,0152
(100%)
(2,8571%)
4
(0%)
(0%)
Konfliktų valdymas: derybų ir nesutarimų sprendimas+Points0,0136
(0%)
(0%)
3
(100%)
(2,4762%)
Obligacijų statyba: puoselėjant instrumentinė santykius.+Points0,0027
(42,86%)
(0,1633%)
10
(0%)
(0%)
Darbas komandoje ir bendradarbiavimas: darbas su kitais siekiant bendrų tikslų+Points0,0179
(0%)
(0%)
2
(350%)
(11,3333%)
Valdymo kompetencija taikymo srityje+Points0,0152
(350%)
(10%)
9
(0%)
(0%)
Laiko valdymas kompetencijos+Points0,0119
(0%)
(0%)
2
(350%)
(7,3333%)
Kainos valdymo kompetencijos+Points0,0156
(50%)
(1,4286%)
9
(0%)
(0%)
Kokybės valdymo kompetencijos+Points0,0137
(0%)
(0%)
4
(75%)
(1,8571%)
Žmogiškųjų resursų valdymo kompetencijos+Points0,0154
(150%)
(4,2857%)
10
(0%)
(0%)
Bendravimo valdymo kompetencijos+Points0,0122
(300%)
(6,8571%)
8
(0%)
(0%)
Rizikos valdymo kompetencijos+Points0,0141
(800%)
(21,3333%)
9
(0%)
(0%)
Sutarčių sudarymo ir pirkimų valdymo kompetencijos+Points0,0191
(200%)
(7,2381%)
3
(0%)
(0%)
Naujas+Points0,058253,5
(0%)
(0%)
249,7
(1,52%)
(0,1681%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)