Skaičiavimo laikas: 1,1338584

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
UAB "Anara"UAB "Būsterta"UAB "Komisela"
Informacijos pateikimas-Points0,021847823989
Infomacijos paieška įmonės sistemoje-Points0,23891210756
Informacijos apie nekilnojamąjį turtą detalumas-Points0,245943908894
Pasiūlymų kiekis+Points0,254410917736
Pasiūlymų įvairovė pagal kainą+Points0,2146977942933
Pasiūlymų įvairovė pagal objekto vietovę+Points0,107610898784
Pasiūlymų įvairovė pagal nekilnojamo turto amžių+Points0,717965874818
Įmonės patikimumas-Points0,36798173210
Siūlomos paslaugos+Points0,703993995998
Atliekamų paslaugų greitis+Points0,061925974936
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
UAB "Anara"UAB "Būsterta"UAB "Komisela"
Informacijos pateikimas-Points0,021847
(2,83%)
(0,0203%)
823
(0%)
(0%)
989
(16,78%)
(0,1204%)
Infomacijos paieška įmonės sistemoje-Points0,238912
(98,9%)
(8,0376%)
10
(0%)
(0%)
756
(98,68%)
(8,0193%)
Informacijos apie nekilnojamąjį turtą detalumas-Points0,245943
(5,2%)
(0,4347%)
908
(1,54%)
(0,129%)
894
(0%)
(0%)
Pasiūlymų kiekis+Points0,254410
(9070%)
(787,8877%)
917
(0%)
(0%)
736
(24,59%)
(2,1363%)
Pasiūlymų įvairovė pagal kainą+Points0,2146977
(0%)
(0%)
942
(3,72%)
(0,2723%)
933
(4,72%)
(0,3456%)
Pasiūlymų įvairovė pagal objekto vietovę+Points0,107610
(8880%)
(326,261%)
898
(0%)
(0%)
784
(14,54%)
(0,5342%)
Pasiūlymų įvairovė pagal nekilnojamo turto amžių+Points0,717965
(0%)
(0%)
874
(10,41%)
(2,5491%)
818
(17,97%)
(4,3997%)
Įmonės patikimumas-Points0,367981
(98,98%)
(12,4038%)
732
(98,63%)
(12,3604%)
10
(0%)
(0%)
Siūlomos paslaugos+Points0,703993
(0,5%)
(0,1209%)
995
(0,3%)
(0,0724%)
998
(0%)
(0%)
Atliekamų paslaugų greitis+Points0,061925
(5,3%)
(0,1103%)
974
(0%)
(0%)
936
(4,06%)
(0,0846%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)