Skaičiavimo laikas: 1.006024

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
UAB "Anara"UAB "Būsterta"UAB "Komisela"
Informacijos pateikimas-Points0.021847823989
Infomacijos paieška įmonės sistemoje-Points0.23891210756
Informacijos apie nekilnojamąjį turtą detalumas-Points0.245943908894
Pasiūlymų kiekis+Points0.254410917736
Pasiūlymų įvairovė pagal kainą+Points0.2146977942933
Pasiūlymų įvairovė pagal objekto vietovę+Points0.107610898784
Pasiūlymų įvairovė pagal nekilnojamo turto amžių+Points0.717965874818
Įmonės patikimumas-Points0.36798173210
Siūlomos paslaugos+Points0.703993995998
Atliekamų paslaugų greitis+Points0.061925974936
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
UAB "Anara"UAB "Būsterta"UAB "Komisela"
Informacijos pateikimas-Points0.021847
(2.83%)
(0.0203%)
823
(0%)
(0%)
989
(16.78%)
(0.1204%)
Infomacijos paieška įmonės sistemoje-Points0.238912
(98.9%)
(8.0376%)
10
(0%)
(0%)
756
(98.68%)
(8.0193%)
Informacijos apie nekilnojamąjį turtą detalumas-Points0.245943
(5.2%)
(0.4347%)
908
(1.54%)
(0.129%)
894
(0%)
(0%)
Pasiūlymų kiekis+Points0.254410
(9070%)
(787.8877%)
917
(0%)
(0%)
736
(24.59%)
(2.1363%)
Pasiūlymų įvairovė pagal kainą+Points0.2146977
(0%)
(0%)
942
(3.72%)
(0.2723%)
933
(4.72%)
(0.3456%)
Pasiūlymų įvairovė pagal objekto vietovę+Points0.107610
(8880%)
(326.261%)
898
(0%)
(0%)
784
(14.54%)
(0.5342%)
Pasiūlymų įvairovė pagal nekilnojamo turto amžių+Points0.717965
(0%)
(0%)
874
(10.41%)
(2.5491%)
818
(17.97%)
(4.3997%)
Įmonės patikimumas-Points0.367981
(98.98%)
(12.4038%)
732
(98.63%)
(12.3604%)
10
(0%)
(0%)
Siūlomos paslaugos+Points0.703993
(0.5%)
(0.1209%)
995
(0.3%)
(0.0724%)
998
(0%)
(0%)
Atliekamų paslaugų greitis+Points0.061925
(5.3%)
(0.1103%)
974
(0%)
(0%)
936
(4.06%)
(0.0846%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)