Skaičiavimo laikas: 0.4125838

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Aplinkos infrastruktūros vertinimas+Paskaičiuotas reikšmingumas0.640.39910.32290.2781
Dislokacijos vertinimas-Paskaičiuotas reikšmingumas0.360.44540.31230.2424
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Aplinkos infrastruktūros vertinimas+Paskaičiuotas reikšmingumas0.640.3991
(0%)
(0%)
0.3229
(23.6%)
(15.1031%)
0.2781
(43.51%)
(27.8461%)
Dislokacijos vertinimas-Paskaičiuotas reikšmingumas0.360.4454
(45.58%)
(16.4077%)
0.3123
(22.38%)
(8.0576%)
0.2424
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)