Skaičiavimo laikas: 1,365429

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Pagaminti LietuvojePagaminti KinijojePagaminti LenkijojePagaminti Vokietijoje
Kaina+Lt.0,815080220280
Garantinis laikotarpis+metai0,553108
Eksplotavimo laikotarpis+metai0,4104711
Laminato storis+mm0,7122058
Svoris-kg0,51025107
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Pagaminti LietuvojePagaminti KinijojePagaminti LenkijojePagaminti Vokietijoje
Kaina+Lt.0,8150
(86,67%)
(23,908%)
80
(250%)
(68,9655%)
220
(27,27%)
(7,5235%)
280
(0%)
(0%)
Garantinis laikotarpis+metai0,55
(100%)
(17,2414%)
3
(233,33%)
(40,2299%)
10
(0%)
(0%)
8
(25%)
(4,3103%)
Eksplotavimo laikotarpis+metai0,410
(10%)
(1,3793%)
4
(175%)
(24,1379%)
7
(57,14%)
(7,8818%)
11
(0%)
(0%)
Laminato storis+mm0,712
(66,67%)
(16,092%)
20
(0%)
(0%)
5
(300%)
(72,4138%)
8
(150%)
(36,2069%)
Svoris-kg0,510
(30%)
(5,1724%)
25
(72%)
(12,4138%)
10
(30%)
(5,1724%)
7
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)