Skaičiavimo laikas: 0.6776125

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Pagaminti LietuvojePagaminti KinijojePagaminti LenkijojePagaminti Vokietijoje
Kaina+Lt.0.815080220280
Garantinis laikotarpis+metai0.553108
Eksplotavimo laikotarpis+metai0.4104711
Laminato storis+mm0.7122058
Svoris-kg0.51025107
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Pagaminti LietuvojePagaminti KinijojePagaminti LenkijojePagaminti Vokietijoje
Kaina+Lt.0.8150
(86.67%)
(23.908%)
80
(250%)
(68.9655%)
220
(27.27%)
(7.5235%)
280
(0%)
(0%)
Garantinis laikotarpis+metai0.55
(100%)
(17.2414%)
3
(233.33%)
(40.2299%)
10
(0%)
(0%)
8
(25%)
(4.3103%)
Eksplotavimo laikotarpis+metai0.410
(10%)
(1.3793%)
4
(175%)
(24.1379%)
7
(57.14%)
(7.8818%)
11
(0%)
(0%)
Laminato storis+mm0.712
(66.67%)
(16.092%)
20
(0%)
(0%)
5
(300%)
(72.4138%)
8
(150%)
(36.2069%)
Svoris-kg0.510
(30%)
(5.1724%)
25
(72%)
(12.4138%)
10
(30%)
(5.1724%)
7
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)