Skaičiavimo laikas: 1,1697001

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
UAB „Megrame medis“UAB „Rūdupis“UAB „Alseka“
Mechaninis atsparumas+Points0,019108
Kaina-EUR0,15234310189
Šilumos laidumas+Liamda0,150,50,40,6
Medžiagos+Points0,02897
Kokybės, vadybos ir kt. sertifikatai+Points0,0810109
Šiluminė varža+Points0,19107
Suteikiamos garantijos+Points0,1413
Eksploatacinis laikotarpis+Points0,137106
Stiklų skaičius+Points0,08695
Mediena+Points0,09101010
Technologijos+Points0,09694
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
UAB „Megrame medis“UAB „Rūdupis“UAB „Alseka“
Mechaninis atsparumas+Points0,019
(11,11%)
(0,1111%)
10
(0%)
(0%)
8
(25%)
(0,25%)
Kaina-EUR0,15234
(19,23%)
(2,8846%)
310
(39,03%)
(5,8548%)
189
(0%)
(0%)
Šilumos laidumas+Liamda0,150,5
(20%)
(3%)
0,4
(50%)
(7,5%)
0,6
(0%)
(0%)
Medžiagos+Points0,028
(12,5%)
(0,25%)
9
(0%)
(0%)
7
(28,57%)
(0,5714%)
Kokybės, vadybos ir kt. sertifikatai+Points0,0810
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,8889%)
Šiluminė varža+Points0,19
(11,11%)
(1,1111%)
10
(0%)
(0%)
7
(42,86%)
(4,2857%)
Suteikiamos garantijos+Points0,14
(0%)
(0%)
1
(300%)
(30%)
3
(33,33%)
(3,3333%)
Eksploatacinis laikotarpis+Points0,137
(42,86%)
(5,5714%)
10
(0%)
(0%)
6
(66,67%)
(8,6667%)
Stiklų skaičius+Points0,086
(50%)
(4%)
9
(0%)
(0%)
5
(80%)
(6,4%)
Mediena+Points0,0910
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Technologijos+Points0,096
(50%)
(4,5%)
9
(0%)
(0%)
4
(125%)
(11,25%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)