Skaičiavimo laikas: 1.7983201

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
UAB „Megrame medis“UAB „Rūdupis“UAB „Alseka“
Mechaninis atsparumas+Points0.019108
Kaina-EUR0.15234310189
Šilumos laidumas+Liamda0.150.50.40.6
Medžiagos+Points0.02897
Kokybės, vadybos ir kt. sertifikatai+Points0.0810109
Šiluminė varža+Points0.19107
Suteikiamos garantijos+Points0.1413
Eksploatacinis laikotarpis+Points0.137106
Stiklų skaičius+Points0.08695
Mediena+Points0.09101010
Technologijos+Points0.09694
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
UAB „Megrame medis“UAB „Rūdupis“UAB „Alseka“
Mechaninis atsparumas+Points0.019
(11.11%)
(0.1111%)
10
(0%)
(0%)
8
(25%)
(0.25%)
Kaina-EUR0.15234
(19.23%)
(2.8846%)
310
(39.03%)
(5.8548%)
189
(0%)
(0%)
Šilumos laidumas+Liamda0.150.5
(20%)
(3%)
0.4
(50%)
(7.5%)
0.6
(0%)
(0%)
Medžiagos+Points0.028
(12.5%)
(0.25%)
9
(0%)
(0%)
7
(28.57%)
(0.5714%)
Kokybės, vadybos ir kt. sertifikatai+Points0.0810
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
9
(11.11%)
(0.8889%)
Šiluminė varža+Points0.19
(11.11%)
(1.1111%)
10
(0%)
(0%)
7
(42.86%)
(4.2857%)
Suteikiamos garantijos+Points0.14
(0%)
(0%)
1
(300%)
(30%)
3
(33.33%)
(3.3333%)
Eksploatacinis laikotarpis+Points0.137
(42.86%)
(5.5714%)
10
(0%)
(0%)
6
(66.67%)
(8.6667%)
Stiklų skaičius+Points0.086
(50%)
(4%)
9
(0%)
(0%)
5
(80%)
(6.4%)
Mediena+Points0.0910
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Technologijos+Points0.096
(50%)
(4.5%)
9
(0%)
(0%)
4
(125%)
(11.25%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)