Skaičiavimo laikas: 1.4572567

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
CFA (nepertraukiamo gręžimo – betonavimo)GręžtiniaiVibrospraustiniai
Betono kiekis-kub. m.0.029.510.056.11
Armatūros kiekis-kg0.04568.62596.77390.19
Darbo užmokestis-Eur0.16362.31063.35283.22
Medžiagų kaina-Eur0.181413.891449.452952.53
Mechanizmų kainų-Eur0.132063.881000.481116.08
Suminė įrengimo kaina su priskaitymais-Eur0.25952.866096.526579.06
Energijos suvartojimas-kWh0.113696.643910.962381.84
Išmetamo anglies dioksido kiekis gamyboje-kgCO20.092252.032382.61451.04
Išmetamo anglies dioksido kiekis transportuojant žaliavas-kgCO20.07201.88213.61129.88
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
CFA (nepertraukiamo gręžimo – betonavimo)GręžtiniaiVibrospraustiniai
Betono kiekis-kub. m.0.029.5
(35.68%)
(0.7137%)
10.05
(39.2%)
(0.7841%)
6.11
(0%)
(0%)
Armatūros kiekis-kg0.04568.62
(31.38%)
(1.2552%)
596.77
(34.62%)
(1.3847%)
390.19
(0%)
(0%)
Darbo užmokestis-Eur0.16362.3
(21.83%)
(3.4924%)
1063.35
(73.37%)
(11.7384%)
283.22
(0%)
(0%)
Medžiagų kaina-Eur0.181413.89
(0%)
(0%)
1449.45
(2.45%)
(0.4416%)
2952.53
(52.11%)
(9.3803%)
Mechanizmų kainų-Eur0.132063.88
(51.52%)
(6.6982%)
1000.48
(0%)
(0%)
1116.08
(10.36%)
(1.3465%)
Suminė įrengimo kaina su priskaitymais-Eur0.25952.86
(0%)
(0%)
6096.52
(2.36%)
(0.4713%)
6579.06
(9.52%)
(1.9036%)
Energijos suvartojimas-kWh0.113696.64
(35.57%)
(3.9124%)
3910.96
(39.1%)
(4.3008%)
2381.84
(0%)
(0%)
Išmetamo anglies dioksido kiekis gamyboje-kgCO20.092252.03
(35.57%)
(3.2011%)
2382.6
(39.1%)
(3.5189%)
1451.04
(0%)
(0%)
Išmetamo anglies dioksido kiekis transportuojant žaliavas-kgCO20.07201.88
(35.66%)
(2.4965%)
213.61
(39.2%)
(2.7438%)
129.88
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)