Skaičiavimo laikas: 2,1382097

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
CFA (nepertraukiamo gręžimo – betonavimo)GręžtiniaiVibrospraustiniai
Betono kiekis-kub. m.0,029,510,056,11
Armatūros kiekis-kg0,04568,62596,77390,19
Darbo užmokestis-Eur0,16362,31063,35283,22
Medžiagų kaina-Eur0,181413,891449,452952,53
Mechanizmų kainų-Eur0,132063,881000,481116,08
Suminė įrengimo kaina su priskaitymais-Eur0,25952,866096,526579,06
Energijos suvartojimas-kWh0,113696,643910,962381,84
Išmetamo anglies dioksido kiekis gamyboje-kgCO20,092252,032382,61451,04
Išmetamo anglies dioksido kiekis transportuojant žaliavas-kgCO20,07201,88213,61129,88
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
CFA (nepertraukiamo gręžimo – betonavimo)GręžtiniaiVibrospraustiniai
Betono kiekis-kub. m.0,029,5
(35,68%)
(0,7137%)
10,05
(39,2%)
(0,7841%)
6,11
(0%)
(0%)
Armatūros kiekis-kg0,04568,62
(31,38%)
(1,2552%)
596,77
(34,62%)
(1,3847%)
390,19
(0%)
(0%)
Darbo užmokestis-Eur0,16362,3
(21,83%)
(3,4924%)
1063,35
(73,37%)
(11,7384%)
283,22
(0%)
(0%)
Medžiagų kaina-Eur0,181413,89
(0%)
(0%)
1449,45
(2,45%)
(0,4416%)
2952,53
(52,11%)
(9,3803%)
Mechanizmų kainų-Eur0,132063,88
(51,52%)
(6,6982%)
1000,48
(0%)
(0%)
1116,08
(10,36%)
(1,3465%)
Suminė įrengimo kaina su priskaitymais-Eur0,25952,86
(0%)
(0%)
6096,52
(2,36%)
(0,4713%)
6579,06
(9,52%)
(1,9036%)
Energijos suvartojimas-kWh0,113696,64
(35,57%)
(3,9124%)
3910,96
(39,1%)
(4,3008%)
2381,84
(0%)
(0%)
Išmetamo anglies dioksido kiekis gamyboje-kgCO20,092252,03
(35,57%)
(3,2011%)
2382,6
(39,1%)
(3,5189%)
1451,04
(0%)
(0%)
Išmetamo anglies dioksido kiekis transportuojant žaliavas-kgCO20,07201,88
(35,66%)
(2,4965%)
213,61
(39,2%)
(2,7438%)
129,88
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)