Skaičiavimo laikas: 8,8083195

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Nuomos kaina-Eurai/m20,210,770,62
Nuomos laikotarpis+Mėn.0,15603612
Reikalavimų, susijusių su darbo laiko režimu, buvimas-Balai0,0910,60,375
Papildomi infrastruktūros mokesčiai ir jų dydis-Eurai/m20,030,190,281
Nekilnojamojo turto mokesčio buvimas ir jo dydis-Eurai/m20,060,9610,79
Mokesčių už bendro naudojimo patalpas dydis-Eurai/m20,0810,620,5
Užstato buvimas ir jo dydis-Eurai/m20,0310,770,62
Nuomos mokesčio skaičiavimo metodika+Balai0,05753
Papildomų sąlygų buvimas+Balai0,070,8311
Patalpų šildymo kaina ir jos skaičiavimo tvarka+Eurai/m20,1210,570,7
Patalpų apšvietimo kaina ir jos skaičiavimo tvarka+Eurai/m20,040,640,8751
Sutarties nutraukimo tvarka+Balai0,08368
Gretimų pastatų ir aplinkos išvaizda+Balai0,1579
Vaizdas pro biurų langus+Balai0,07885
Automobilių stovėjimo aikštelės dydis (vietų skaičius)+Vnt.0,251042
Pastato vietos prestižiškumas ir paklausumas+Balai0,17469
Organizacijų, įsikūrusių gretimuose pastatuose žinomumas ir prestižas+Balai0,13697
Pastato aplinkos triukšmingumas+Balai0,030,560,717
Pastato matomumas+Balai0,1867
Atstumas iki automobilių stovėjimo aikštelės+M10,1210,670,33
Atstumas iki viešojo transporto stotelės+M10,0310,50,1
Rajono užterštumas+Balai0,0510,60,375
Atstumas iki bankų ir kitų valstybinių įstaigų+M10,06500300100
Atstumas iki miesto centro+Km0,210,070,141
Rajono saugumas+Balai0,07679
Atstumas iki viešojo maitinimo įstaigų, prekybos, sporto centrų ir pan.+M10,1510,331
Transporto spūstys vykstant į biuro patalpas+Balai0,210,830,71
Verslo aplinkos efektyvumas+Balai0,26688
Pastato statybos metai+Metai0,0510,50,2
Lifto buvimas+Balai0,041000
Estetinė pastato išvaizda (eksterjeras, interjeras)+Balai0,14786
Priešgaisrinės apsaugos buvimas ir sistema+Balai0,03865
Pastato išoriniai ir vidaus architektūriniai sprendimai+Balai0,06579
Pastato įrengimo laipsnis+Balai0,15678
Inžinerinių komunikacijų lygis+Balai0,07876
Patalpų funkcionalumas+Balai0,2965
Patalpų apšvietimo, šildymo ir vėdinimo sistemų kokybė+Balai0,14865
Vidaus apdailos kokybė+Balai0,08765
Patalpų natūralaus apšvietimo lygis+Balai0,04876
Pastato nuomininkai+Balai0,15689
Nuomotojo požiūris į nuomininką+Balai0,24778
Pastato administravimo tvarka+Balai0,25768
Organizacijų įsikūrusių gretimuose pastatuose žinomumas ir prestižas+Balai0,16678
Pastato ūkio valdymas+Balai0,2777
Galimybė talpinti reklamines iškabas+Balai0,08976
IT komunikacijų buvimas+Balai0,12897
Galimybė pasirinkti pastato aukštą+Balai0,09896
Patalpų atitikimas nuomininko poreikiams+Balai0,27987
Galimybė keisti patalpų parametrus+Balai0,05853
Pastato apsauga+Balai0,15786
Patogus patekimas į nuomojamas patalpas+Balai0,2786
Pastato užimtumo procentas+Balai0,04679
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Nuomos kaina-Eurai/m20,21
(38%)
(1,2667%)
0,77
(19,48%)
(0,6494%)
0,62
(0%)
(0%)
Nuomos laikotarpis+Mėn.0,1560
(0%)
(0%)
36
(66,67%)
(1,6667%)
12
(400%)
(10%)
Reikalavimų, susijusių su darbo laiko režimu, buvimas-Balai0,091
(62,5%)
(0,9375%)
0,6
(37,5%)
(0,5625%)
0,375
(0%)
(0%)
Papildomi infrastruktūros mokesčiai ir jų dydis-Eurai/m20,030,19
(0%)
(0%)
0,28
(32,14%)
(0,1607%)
1
(81%)
(0,405%)
Nekilnojamojo turto mokesčio buvimas ir jo dydis-Eurai/m20,060,96
(17,71%)
(0,1771%)
1
(21%)
(0,21%)
0,79
(0%)
(0%)
Mokesčių už bendro naudojimo patalpas dydis-Eurai/m20,081
(50%)
(0,6667%)
0,62
(19,35%)
(0,2581%)
0,5
(0%)
(0%)
Užstato buvimas ir jo dydis-Eurai/m20,031
(38%)
(0,19%)
0,77
(19,48%)
(0,0974%)
0,62
(0%)
(0%)
Nuomos mokesčio skaičiavimo metodika+Balai0,057
(0%)
(0%)
5
(40%)
(0,3333%)
3
(133,33%)
(1,1111%)
Papildomų sąlygų buvimas+Balai0,070,83
(20,48%)
(0,239%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Patalpų šildymo kaina ir jos skaičiavimo tvarka+Eurai/m20,121
(0%)
(0%)
0,57
(75,44%)
(1,5088%)
0,7
(42,86%)
(0,8571%)
Patalpų apšvietimo kaina ir jos skaičiavimo tvarka+Eurai/m20,040,64
(56,25%)
(0,375%)
0,875
(14,29%)
(0,0952%)
1
(0%)
(0%)
Sutarties nutraukimo tvarka+Balai0,083
(166,67%)
(2,2222%)
6
(33,33%)
(0,4444%)
8
(0%)
(0%)
Gretimų pastatų ir aplinkos išvaizda+Balai0,15
(80%)
(1,3333%)
7
(28,57%)
(0,4762%)
9
(0%)
(0%)
Vaizdas pro biurų langus+Balai0,078
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
5
(60%)
(0,7%)
Automobilių stovėjimo aikštelės dydis (vietų skaičius)+Vnt.0,2510
(0%)
(0%)
4
(150%)
(6,25%)
2
(400%)
(16,6667%)
Pastato vietos prestižiškumas ir paklausumas+Balai0,174
(125%)
(3,5417%)
6
(50%)
(1,4167%)
9
(0%)
(0%)
Organizacijų, įsikūrusių gretimuose pastatuose žinomumas ir prestižas+Balai0,136
(50%)
(1,0833%)
9
(0%)
(0%)
7
(28,57%)
(0,619%)
Pastato aplinkos triukšmingumas+Balai0,030,56
(1150%)
(5,75%)
0,71
(885,92%)
(4,4296%)
7
(0%)
(0%)
Pastato matomumas+Balai0,18
(0%)
(0%)
6
(33,33%)
(0,5556%)
7
(14,29%)
(0,2381%)
Atstumas iki automobilių stovėjimo aikštelės+M10,121
(0%)
(0%)
0,67
(49,25%)
(0,9851%)
0,33
(203,03%)
(4,0606%)
Atstumas iki viešojo transporto stotelės+M10,031
(0%)
(0%)
0,5
(100%)
(0,5%)
0,1
(900%)
(4,5%)
Rajono užterštumas+Balai0,051
(0%)
(0%)
0,6
(66,67%)
(0,5556%)
0,375
(166,67%)
(1,3889%)
Atstumas iki bankų ir kitų valstybinių įstaigų+M10,06500
(0%)
(0%)
300
(66,67%)
(0,6667%)
100
(400%)
(4%)
Atstumas iki miesto centro+Km0,210,07
(1328,57%)
(46,5%)
0,14
(614,29%)
(21,5%)
1
(0%)
(0%)
Rajono saugumas+Balai0,076
(50%)
(0,5833%)
7
(28,57%)
(0,3333%)
9
(0%)
(0%)
Atstumas iki viešojo maitinimo įstaigų, prekybos, sporto centrų ir pan.+M10,151
(0%)
(0%)
0,33
(203,03%)
(5,0758%)
1
(0%)
(0%)
Transporto spūstys vykstant į biuro patalpas+Balai0,21
(0%)
(0%)
0,83
(20,48%)
(0,6827%)
0,71
(40,85%)
(1,3615%)
Verslo aplinkos efektyvumas+Balai0,266
(33,33%)
(1,4444%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Pastato statybos metai+Metai0,051
(0%)
(0%)
0,5
(100%)
(0,8333%)
0,2
(400%)
(3,3333%)
Lifto buvimas+Balai0,0410
(0%)
(0%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
Estetinė pastato išvaizda (eksterjeras, interjeras)+Balai0,147
(14,29%)
(0,3333%)
8
(0%)
(0%)
6
(33,33%)
(0,7778%)
Priešgaisrinės apsaugos buvimas ir sistema+Balai0,038
(0%)
(0%)
6
(33,33%)
(0,1667%)
5
(60%)
(0,3%)
Pastato išoriniai ir vidaus architektūriniai sprendimai+Balai0,065
(80%)
(0,8%)
7
(28,57%)
(0,2857%)
9
(0%)
(0%)
Pastato įrengimo laipsnis+Balai0,156
(33,33%)
(0,8333%)
7
(14,29%)
(0,3571%)
8
(0%)
(0%)
Inžinerinių komunikacijų lygis+Balai0,078
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,1667%)
6
(33,33%)
(0,3889%)
Patalpų funkcionalumas+Balai0,29
(0%)
(0%)
6
(50%)
(1,6667%)
5
(80%)
(2,6667%)
Patalpų apšvietimo, šildymo ir vėdinimo sistemų kokybė+Balai0,148
(0%)
(0%)
6
(33,33%)
(0,7778%)
5
(60%)
(1,4%)
Vidaus apdailos kokybė+Balai0,087
(0%)
(0%)
6
(16,67%)
(0,2222%)
5
(40%)
(0,5333%)
Patalpų natūralaus apšvietimo lygis+Balai0,048
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,0952%)
6
(33,33%)
(0,2222%)
Pastato nuomininkai+Balai0,156
(50%)
(1,25%)
8
(12,5%)
(0,3125%)
9
(0%)
(0%)
Nuomotojo požiūris į nuomininką+Balai0,247
(14,29%)
(0,5714%)
7
(14,29%)
(0,5714%)
8
(0%)
(0%)
Pastato administravimo tvarka+Balai0,257
(14,29%)
(0,5952%)
6
(33,33%)
(1,3889%)
8
(0%)
(0%)
Organizacijų įsikūrusių gretimuose pastatuose žinomumas ir prestižas+Balai0,166
(33,33%)
(0,8889%)
7
(14,29%)
(0,381%)
8
(0%)
(0%)
Pastato ūkio valdymas+Balai0,27
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Galimybė talpinti reklamines iškabas+Balai0,089
(0%)
(0%)
7
(28,57%)
(0,381%)
6
(50%)
(0,6667%)
IT komunikacijų buvimas+Balai0,128
(12,5%)
(0,25%)
9
(0%)
(0%)
7
(28,57%)
(0,5714%)
Galimybė pasirinkti pastato aukštą+Balai0,098
(12,5%)
(0,1875%)
9
(0%)
(0%)
6
(50%)
(0,75%)
Patalpų atitikimas nuomininko poreikiams+Balai0,279
(0%)
(0%)
8
(12,5%)
(0,5625%)
7
(28,57%)
(1,2857%)
Galimybė keisti patalpų parametrus+Balai0,058
(0%)
(0%)
5
(60%)
(0,5%)
3
(166,67%)
(1,3889%)
Pastato apsauga+Balai0,157
(14,29%)
(0,3571%)
8
(0%)
(0%)
6
(33,33%)
(0,8333%)
Patogus patekimas į nuomojamas patalpas+Balai0,27
(14,29%)
(0,4762%)
8
(0%)
(0%)
6
(33,33%)
(1,1111%)
Pastato užimtumo procentas+Balai0,046
(50%)
(0,3333%)
7
(28,57%)
(0,1905%)
9
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)