Skaičiavimo laikas: 5.4050723

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Nuomos kaina-Eurai/m20.210.770.62
Nuomos laikotarpis+Mėn.0.15603612
Reikalavimų, susijusių su darbo laiko režimu, buvimas-Balai0.0910.60.375
Papildomi infrastruktūros mokesčiai ir jų dydis-Eurai/m20.030.190.281
Nekilnojamojo turto mokesčio buvimas ir jo dydis-Eurai/m20.060.9610.79
Mokesčių už bendro naudojimo patalpas dydis-Eurai/m20.0810.620.5
Užstato buvimas ir jo dydis-Eurai/m20.0310.770.62
Nuomos mokesčio skaičiavimo metodika+Balai0.05753
Papildomų sąlygų buvimas+Balai0.070.8311
Patalpų šildymo kaina ir jos skaičiavimo tvarka+Eurai/m20.1210.570.7
Patalpų apšvietimo kaina ir jos skaičiavimo tvarka+Eurai/m20.040.640.8751
Sutarties nutraukimo tvarka+Balai0.08368
Gretimų pastatų ir aplinkos išvaizda+Balai0.1579
Vaizdas pro biurų langus+Balai0.07885
Automobilių stovėjimo aikštelės dydis (vietų skaičius)+Vnt.0.251042
Pastato vietos prestižiškumas ir paklausumas+Balai0.17469
Organizacijų, įsikūrusių gretimuose pastatuose žinomumas ir prestižas+Balai0.13697
Pastato aplinkos triukšmingumas+Balai0.030.560.717
Pastato matomumas+Balai0.1867
Atstumas iki automobilių stovėjimo aikštelės+M10.1210.670.33
Atstumas iki viešojo transporto stotelės+M10.0310.50.1
Rajono užterštumas+Balai0.0510.60.375
Atstumas iki bankų ir kitų valstybinių įstaigų+M10.06500300100
Atstumas iki miesto centro+Km0.210.070.141
Rajono saugumas+Balai0.07679
Atstumas iki viešojo maitinimo įstaigų, prekybos, sporto centrų ir pan.+M10.1510.331
Transporto spūstys vykstant į biuro patalpas+Balai0.210.830.71
Verslo aplinkos efektyvumas+Balai0.26688
Pastato statybos metai+Metai0.0510.50.2
Lifto buvimas+Balai0.041000
Estetinė pastato išvaizda (eksterjeras, interjeras)+Balai0.14786
Priešgaisrinės apsaugos buvimas ir sistema+Balai0.03865
Pastato išoriniai ir vidaus architektūriniai sprendimai+Balai0.06579
Pastato įrengimo laipsnis+Balai0.15678
Inžinerinių komunikacijų lygis+Balai0.07876
Patalpų funkcionalumas+Balai0.2965
Patalpų apšvietimo, šildymo ir vėdinimo sistemų kokybė+Balai0.14865
Vidaus apdailos kokybė+Balai0.08765
Patalpų natūralaus apšvietimo lygis+Balai0.04876
Pastato nuomininkai+Balai0.15689
Nuomotojo požiūris į nuomininką+Balai0.24778
Pastato administravimo tvarka+Balai0.25768
Organizacijų įsikūrusių gretimuose pastatuose žinomumas ir prestižas+Balai0.16678
Pastato ūkio valdymas+Balai0.2777
Galimybė talpinti reklamines iškabas+Balai0.08976
IT komunikacijų buvimas+Balai0.12897
Galimybė pasirinkti pastato aukštą+Balai0.09896
Patalpų atitikimas nuomininko poreikiams+Balai0.27987
Galimybė keisti patalpų parametrus+Balai0.05853
Pastato apsauga+Balai0.15786
Patogus patekimas į nuomojamas patalpas+Balai0.2786
Pastato užimtumo procentas+Balai0.04679
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Nuomos kaina-Eurai/m20.21
(38%)
(1.2667%)
0.77
(19.48%)
(0.6494%)
0.62
(0%)
(0%)
Nuomos laikotarpis+Mėn.0.1560
(0%)
(0%)
36
(66.67%)
(1.6667%)
12
(400%)
(10%)
Reikalavimų, susijusių su darbo laiko režimu, buvimas-Balai0.091
(62.5%)
(0.9375%)
0.6
(37.5%)
(0.5625%)
0.375
(0%)
(0%)
Papildomi infrastruktūros mokesčiai ir jų dydis-Eurai/m20.030.19
(0%)
(0%)
0.28
(32.14%)
(0.1607%)
1
(81%)
(0.405%)
Nekilnojamojo turto mokesčio buvimas ir jo dydis-Eurai/m20.060.96
(17.71%)
(0.1771%)
1
(21%)
(0.21%)
0.79
(0%)
(0%)
Mokesčių už bendro naudojimo patalpas dydis-Eurai/m20.081
(50%)
(0.6667%)
0.62
(19.35%)
(0.2581%)
0.5
(0%)
(0%)
Užstato buvimas ir jo dydis-Eurai/m20.031
(38%)
(0.19%)
0.77
(19.48%)
(0.0974%)
0.62
(0%)
(0%)
Nuomos mokesčio skaičiavimo metodika+Balai0.057
(0%)
(0%)
5
(40%)
(0.3333%)
3
(133.33%)
(1.1111%)
Papildomų sąlygų buvimas+Balai0.070.83
(20.48%)
(0.239%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Patalpų šildymo kaina ir jos skaičiavimo tvarka+Eurai/m20.121
(0%)
(0%)
0.57
(75.44%)
(1.5088%)
0.7
(42.86%)
(0.8571%)
Patalpų apšvietimo kaina ir jos skaičiavimo tvarka+Eurai/m20.040.64
(56.25%)
(0.375%)
0.875
(14.29%)
(0.0952%)
1
(0%)
(0%)
Sutarties nutraukimo tvarka+Balai0.083
(166.67%)
(2.2222%)
6
(33.33%)
(0.4444%)
8
(0%)
(0%)
Gretimų pastatų ir aplinkos išvaizda+Balai0.15
(80%)
(1.3333%)
7
(28.57%)
(0.4762%)
9
(0%)
(0%)
Vaizdas pro biurų langus+Balai0.078
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
5
(60%)
(0.7%)
Automobilių stovėjimo aikštelės dydis (vietų skaičius)+Vnt.0.2510
(0%)
(0%)
4
(150%)
(6.25%)
2
(400%)
(16.6667%)
Pastato vietos prestižiškumas ir paklausumas+Balai0.174
(125%)
(3.5417%)
6
(50%)
(1.4167%)
9
(0%)
(0%)
Organizacijų, įsikūrusių gretimuose pastatuose žinomumas ir prestižas+Balai0.136
(50%)
(1.0833%)
9
(0%)
(0%)
7
(28.57%)
(0.619%)
Pastato aplinkos triukšmingumas+Balai0.030.56
(1150%)
(5.75%)
0.71
(885.92%)
(4.4296%)
7
(0%)
(0%)
Pastato matomumas+Balai0.18
(0%)
(0%)
6
(33.33%)
(0.5556%)
7
(14.29%)
(0.2381%)
Atstumas iki automobilių stovėjimo aikštelės+M10.121
(0%)
(0%)
0.67
(49.25%)
(0.9851%)
0.33
(203.03%)
(4.0606%)
Atstumas iki viešojo transporto stotelės+M10.031
(0%)
(0%)
0.5
(100%)
(0.5%)
0.1
(900%)
(4.5%)
Rajono užterštumas+Balai0.051
(0%)
(0%)
0.6
(66.67%)
(0.5556%)
0.375
(166.67%)
(1.3889%)
Atstumas iki bankų ir kitų valstybinių įstaigų+M10.06500
(0%)
(0%)
300
(66.67%)
(0.6667%)
100
(400%)
(4%)
Atstumas iki miesto centro+Km0.210.07
(1328.57%)
(46.5%)
0.14
(614.29%)
(21.5%)
1
(0%)
(0%)
Rajono saugumas+Balai0.076
(50%)
(0.5833%)
7
(28.57%)
(0.3333%)
9
(0%)
(0%)
Atstumas iki viešojo maitinimo įstaigų, prekybos, sporto centrų ir pan.+M10.151
(0%)
(0%)
0.33
(203.03%)
(5.0758%)
1
(0%)
(0%)
Transporto spūstys vykstant į biuro patalpas+Balai0.21
(0%)
(0%)
0.83
(20.48%)
(0.6827%)
0.71
(40.85%)
(1.3615%)
Verslo aplinkos efektyvumas+Balai0.266
(33.33%)
(1.4444%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Pastato statybos metai+Metai0.051
(0%)
(0%)
0.5
(100%)
(0.8333%)
0.2
(400%)
(3.3333%)
Lifto buvimas+Balai0.0410
(0%)
(0%)
0
(Infinity%)
(Infinity%)
0
(Infinity%)
(Infinity%)
Estetinė pastato išvaizda (eksterjeras, interjeras)+Balai0.147
(14.29%)
(0.3333%)
8
(0%)
(0%)
6
(33.33%)
(0.7778%)
Priešgaisrinės apsaugos buvimas ir sistema+Balai0.038
(0%)
(0%)
6
(33.33%)
(0.1667%)
5
(60%)
(0.3%)
Pastato išoriniai ir vidaus architektūriniai sprendimai+Balai0.065
(80%)
(0.8%)
7
(28.57%)
(0.2857%)
9
(0%)
(0%)
Pastato įrengimo laipsnis+Balai0.156
(33.33%)
(0.8333%)
7
(14.29%)
(0.3571%)
8
(0%)
(0%)
Inžinerinių komunikacijų lygis+Balai0.078
(0%)
(0%)
7
(14.29%)
(0.1667%)
6
(33.33%)
(0.3889%)
Patalpų funkcionalumas+Balai0.29
(0%)
(0%)
6
(50%)
(1.6667%)
5
(80%)
(2.6667%)
Patalpų apšvietimo, šildymo ir vėdinimo sistemų kokybė+Balai0.148
(0%)
(0%)
6
(33.33%)
(0.7778%)
5
(60%)
(1.4%)
Vidaus apdailos kokybė+Balai0.087
(0%)
(0%)
6
(16.67%)
(0.2222%)
5
(40%)
(0.5333%)
Patalpų natūralaus apšvietimo lygis+Balai0.048
(0%)
(0%)
7
(14.29%)
(0.0952%)
6
(33.33%)
(0.2222%)
Pastato nuomininkai+Balai0.156
(50%)
(1.25%)
8
(12.5%)
(0.3125%)
9
(0%)
(0%)
Nuomotojo požiūris į nuomininką+Balai0.247
(14.29%)
(0.5714%)
7
(14.29%)
(0.5714%)
8
(0%)
(0%)
Pastato administravimo tvarka+Balai0.257
(14.29%)
(0.5952%)
6
(33.33%)
(1.3889%)
8
(0%)
(0%)
Organizacijų įsikūrusių gretimuose pastatuose žinomumas ir prestižas+Balai0.166
(33.33%)
(0.8889%)
7
(14.29%)
(0.381%)
8
(0%)
(0%)
Pastato ūkio valdymas+Balai0.27
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Galimybė talpinti reklamines iškabas+Balai0.089
(0%)
(0%)
7
(28.57%)
(0.381%)
6
(50%)
(0.6667%)
IT komunikacijų buvimas+Balai0.128
(12.5%)
(0.25%)
9
(0%)
(0%)
7
(28.57%)
(0.5714%)
Galimybė pasirinkti pastato aukštą+Balai0.098
(12.5%)
(0.1875%)
9
(0%)
(0%)
6
(50%)
(0.75%)
Patalpų atitikimas nuomininko poreikiams+Balai0.279
(0%)
(0%)
8
(12.5%)
(0.5625%)
7
(28.57%)
(1.2857%)
Galimybė keisti patalpų parametrus+Balai0.058
(0%)
(0%)
5
(60%)
(0.5%)
3
(166.67%)
(1.3889%)
Pastato apsauga+Balai0.157
(14.29%)
(0.3571%)
8
(0%)
(0%)
6
(33.33%)
(0.8333%)
Patogus patekimas į nuomojamas patalpas+Balai0.27
(14.29%)
(0.4762%)
8
(0%)
(0%)
6
(33.33%)
(1.1111%)
Pastato užimtumo procentas+Balai0.046
(50%)
(0.3333%)
7
(28.57%)
(0.1905%)
9
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)