Skaičiavimo laikas: 1,523454

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Gretimų pastatų ir aplinkos išvaizda+Balai0,1579
Vaizdas pro biurų langus+Balai0,07885
Automobilių stovėjimo aikštelės dydis (vietų skaičius)+Vnt.0,251042
Pastato vietos prestižiškumas ir paklausumas+Balai0,17469
Organizacijų, įsikūrusių gretimuose pastatuose žinomumas ir prestižas+Balai0,13697
Pastato aplinkos triukšmingumas-Balai0,03975
Pastato matomumas+Balai0,1867
Atstumas iki automobilių stovėjimo aikštelės-M10,12101530
Atstumas iki viešojo transporto stotelės-M10,0350100500
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Gretimų pastatų ir aplinkos išvaizda+Balai0,15
(80%)
(8%)
7
(28,57%)
(2,8571%)
9
(0%)
(0%)
Vaizdas pro biurų langus+Balai0,078
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
5
(60%)
(4,2%)
Automobilių stovėjimo aikštelės dydis (vietų skaičius)+Vnt.0,2510
(0%)
(0%)
4
(150%)
(37,5%)
2
(400%)
(100%)
Pastato vietos prestižiškumas ir paklausumas+Balai0,174
(125%)
(21,25%)
6
(50%)
(8,5%)
9
(0%)
(0%)
Organizacijų, įsikūrusių gretimuose pastatuose žinomumas ir prestižas+Balai0,136
(50%)
(6,5%)
9
(0%)
(0%)
7
(28,57%)
(3,7143%)
Pastato aplinkos triukšmingumas-Balai0,039
(44,44%)
(1,3333%)
7
(28,57%)
(0,8571%)
5
(0%)
(0%)
Pastato matomumas+Balai0,18
(0%)
(0%)
6
(33,33%)
(3,3333%)
7
(14,29%)
(1,4286%)
Atstumas iki automobilių stovėjimo aikštelės-M10,1210
(0%)
(0%)
15
(33,33%)
(4%)
30
(66,67%)
(8%)
Atstumas iki viešojo transporto stotelės-M10,0350
(0%)
(0%)
100
(50%)
(1,5%)
500
(90%)
(2,7%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)