Skaičiavimo laikas: 1,1802344

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Rajono užterštumas-Balai0,05358
Atstumas iki bankų ir kitų valstybinių įstaigų+M10,06500300100
Atstumas iki miesto centro-Km0,210,070,141
Rajono saugumas+Balai0,07679
Atstumas iki viešojo maitinimo įstaigų, prekybos, sporto centrų ir pan.-M10,15103010
Transporto spūstys vykstant į biuro patalpas-Balai0,2567
Verslo aplinkos aktyvumas+Balai0,26688
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Rajono užterštumas-Balai0,053
(0%)
(0%)
5
(40%)
(2%)
8
(62,5%)
(3,125%)
Atstumas iki bankų ir kitų valstybinių įstaigų+M10,06500
(0%)
(0%)
300
(66,67%)
(4%)
100
(400%)
(24%)
Atstumas iki miesto centro-Km0,210,07
(0%)
(0%)
0,14
(50%)
(10,5%)
1
(93%)
(19,53%)
Rajono saugumas+Balai0,076
(50%)
(3,5%)
7
(28,57%)
(2%)
9
(0%)
(0%)
Atstumas iki viešojo maitinimo įstaigų, prekybos, sporto centrų ir pan.-M10,1510
(0%)
(0%)
30
(66,67%)
(10%)
10
(0%)
(0%)
Transporto spūstys vykstant į biuro patalpas-Balai0,25
(0%)
(0%)
6
(16,67%)
(3,3333%)
7
(28,57%)
(5,7143%)
Verslo aplinkos aktyvumas+Balai0,266
(33,33%)
(8,6667%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)