Skaičiavimo laikas: 1.8624995

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Pastato statybos metai-Metai0.05102050
Lifto buvimas+Balai0.041000
Estetinė pastato išvaizda (eksterjeras, interjeras)+Balai0.14786
Priešgaisrinės apsaugos buvimas ir sistema+Balai0.03865
Pastato išoriniai ir vidaus architektūriniai sprendimai+Balai0.06579
Pastato įrengimo laipsnis+Balai0.15678
Inžinerinių komunikacijų lygis+Balai0.07876
Patalpų funkcionalumas+Balai0.2965
Patalpų apšvietimo, šildymo ir vėdinimo sistemų kokybė+Balai0.14865
Vidaus apdailos kokybė+Balai0.08765
Patalpų natūralaus apšvietimo lygis+Balai0.04876
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Pastato statybos metai-Metai0.0510
(0%)
(0%)
20
(50%)
(2.5%)
50
(80%)
(4%)
Lifto buvimas+Balai0.0410
(0%)
(0%)
0
(Infinity%)
(Infinity%)
0
(Infinity%)
(Infinity%)
Estetinė pastato išvaizda (eksterjeras, interjeras)+Balai0.147
(14.29%)
(2%)
8
(0%)
(0%)
6
(33.33%)
(4.6667%)
Priešgaisrinės apsaugos buvimas ir sistema+Balai0.038
(0%)
(0%)
6
(33.33%)
(1%)
5
(60%)
(1.8%)
Pastato išoriniai ir vidaus architektūriniai sprendimai+Balai0.065
(80%)
(4.8%)
7
(28.57%)
(1.7143%)
9
(0%)
(0%)
Pastato įrengimo laipsnis+Balai0.156
(33.33%)
(5%)
7
(14.29%)
(2.1429%)
8
(0%)
(0%)
Inžinerinių komunikacijų lygis+Balai0.078
(0%)
(0%)
7
(14.29%)
(1%)
6
(33.33%)
(2.3333%)
Patalpų funkcionalumas+Balai0.29
(0%)
(0%)
6
(50%)
(10%)
5
(80%)
(16%)
Patalpų apšvietimo, šildymo ir vėdinimo sistemų kokybė+Balai0.148
(0%)
(0%)
6
(33.33%)
(4.6667%)
5
(60%)
(8.4%)
Vidaus apdailos kokybė+Balai0.087
(0%)
(0%)
6
(16.67%)
(1.3333%)
5
(40%)
(3.2%)
Patalpų natūralaus apšvietimo lygis+Balai0.048
(0%)
(0%)
7
(14.29%)
(0.5714%)
6
(33.33%)
(1.3333%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)