Skaičiavimo laikas: 1,2266236

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Pastato statybos metai-Metai0,05102050
Lifto buvimas+Balai0,041000
Estetinė pastato išvaizda (eksterjeras, interjeras)+Balai0,14786
Priešgaisrinės apsaugos buvimas ir sistema+Balai0,03865
Pastato išoriniai ir vidaus architektūriniai sprendimai+Balai0,06579
Pastato įrengimo laipsnis+Balai0,15678
Inžinerinių komunikacijų lygis+Balai0,07876
Patalpų funkcionalumas+Balai0,2965
Patalpų apšvietimo, šildymo ir vėdinimo sistemų kokybė+Balai0,14865
Vidaus apdailos kokybė+Balai0,08765
Patalpų natūralaus apšvietimo lygis+Balai0,04876
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Pastato statybos metai-Metai0,0510
(0%)
(0%)
20
(50%)
(2,5%)
50
(80%)
(4%)
Lifto buvimas+Balai0,0410
(0%)
(0%)
0
(∞%)
(∞%)
0
(∞%)
(∞%)
Estetinė pastato išvaizda (eksterjeras, interjeras)+Balai0,147
(14,29%)
(2%)
8
(0%)
(0%)
6
(33,33%)
(4,6667%)
Priešgaisrinės apsaugos buvimas ir sistema+Balai0,038
(0%)
(0%)
6
(33,33%)
(1%)
5
(60%)
(1,8%)
Pastato išoriniai ir vidaus architektūriniai sprendimai+Balai0,065
(80%)
(4,8%)
7
(28,57%)
(1,7143%)
9
(0%)
(0%)
Pastato įrengimo laipsnis+Balai0,156
(33,33%)
(5%)
7
(14,29%)
(2,1429%)
8
(0%)
(0%)
Inžinerinių komunikacijų lygis+Balai0,078
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(1%)
6
(33,33%)
(2,3333%)
Patalpų funkcionalumas+Balai0,29
(0%)
(0%)
6
(50%)
(10%)
5
(80%)
(16%)
Patalpų apšvietimo, šildymo ir vėdinimo sistemų kokybė+Balai0,148
(0%)
(0%)
6
(33,33%)
(4,6667%)
5
(60%)
(8,4%)
Vidaus apdailos kokybė+Balai0,087
(0%)
(0%)
6
(16,67%)
(1,3333%)
5
(40%)
(3,2%)
Patalpų natūralaus apšvietimo lygis+Balai0,048
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,5714%)
6
(33,33%)
(1,3333%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)