Skaičiavimo laikas: 1.0151812

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Pastato nuomininkai+Balai0.15689
Nuomotojo požiūris į nuomininką+Balai0.24778
Pastato administravimo tvarka+Balai0.25768
Organizacijų įsikūrusių gretimuose pastatuose žinomumas ir prestižas+Balai0.16678
Pastato ūkio valdymas+Balai0.2777
Min-Balai0.001555
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Pastato nuomininkai+Balai0.156
(50%)
(7.4925%)
8
(12.5%)
(1.8731%)
9
(0%)
(0%)
Nuomotojo požiūris į nuomininką+Balai0.247
(14.29%)
(3.4251%)
7
(14.29%)
(3.4251%)
8
(0%)
(0%)
Pastato administravimo tvarka+Balai0.257
(14.29%)
(3.5679%)
6
(33.33%)
(8.325%)
8
(0%)
(0%)
Organizacijų įsikūrusių gretimuose pastatuose žinomumas ir prestižas+Balai0.166
(33.33%)
(5.328%)
7
(14.29%)
(2.2834%)
8
(0%)
(0%)
Pastato ūkio valdymas+Balai0.27
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Min-Balai0.0015
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)