Skaičiavimo laikas: 1,0294896

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Pastato nuomininkai+Balai0,15689
Nuomotojo požiūris į nuomininką+Balai0,24778
Pastato administravimo tvarka+Balai0,25768
Organizacijų įsikūrusių gretimuose pastatuose žinomumas ir prestižas+Balai0,16678
Pastato ūkio valdymas+Balai0,2777
Min-Balai0,001555
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Pastato nuomininkai+Balai0,156
(50%)
(7,4925%)
8
(12,5%)
(1,8731%)
9
(0%)
(0%)
Nuomotojo požiūris į nuomininką+Balai0,247
(14,29%)
(3,4251%)
7
(14,29%)
(3,4251%)
8
(0%)
(0%)
Pastato administravimo tvarka+Balai0,257
(14,29%)
(3,5679%)
6
(33,33%)
(8,325%)
8
(0%)
(0%)
Organizacijų įsikūrusių gretimuose pastatuose žinomumas ir prestižas+Balai0,166
(33,33%)
(5,328%)
7
(14,29%)
(2,2834%)
8
(0%)
(0%)
Pastato ūkio valdymas+Balai0,27
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Min-Balai0,0015
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)