Skaičiavimo laikas: 0,9704229

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Galimybė talpinti reklamines iškabas+Balai0,08976
IT komunikacijų buvimas+Balai0,12897
Galimybė pasirinkti pastato aukštą+Balai0,09896
Patalpų atitikimas nuomininko poreikiams+Balai0,27987
Galimybės keisti patalpų parametrus+Balai0,05853
Pastato apsauga+Balai0,15786
Patogus patekimas į nuomojamas patalpas+Balai0,2786
Pastato užimtumo procentas+Balai0,04679
Min-Balai0,001645
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Galimybė talpinti reklamines iškabas+Balai0,089
(0%)
(0%)
7
(28,57%)
(2,2834%)
6
(50%)
(3,996%)
IT komunikacijų buvimas+Balai0,128
(12,5%)
(1,4985%)
9
(0%)
(0%)
7
(28,57%)
(3,4251%)
Galimybė pasirinkti pastato aukštą+Balai0,098
(12,5%)
(1,1239%)
9
(0%)
(0%)
6
(50%)
(4,4955%)
Patalpų atitikimas nuomininko poreikiams+Balai0,279
(0%)
(0%)
8
(12,5%)
(3,3716%)
7
(28,57%)
(7,7066%)
Galimybės keisti patalpų parametrus+Balai0,058
(0%)
(0%)
5
(60%)
(2,997%)
3
(166,67%)
(8,325%)
Pastato apsauga+Balai0,157
(14,29%)
(2,1407%)
8
(0%)
(0%)
6
(33,33%)
(4,995%)
Patogus patekimas į nuomojamas patalpas+Balai0,27
(14,29%)
(2,8543%)
8
(0%)
(0%)
6
(33,33%)
(6,66%)
Pastato užimtumo procentas+Balai0,046
(50%)
(1,998%)
7
(28,57%)
(1,1417%)
9
(0%)
(0%)
Min-Balai0,0016
(33,33%)
(0,0333%)
4
(0%)
(0%)
5
(20%)
(0,02%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)