Skaičiavimo laikas: 1.5105922

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Galimybė talpinti reklamines iškabas+Balai0.08976
IT komunikacijų buvimas+Balai0.12897
Galimybė pasirinkti pastato aukštą+Balai0.09896
Patalpų atitikimas nuomininko poreikiams+Balai0.27987
Galimybės keisti patalpų parametrus+Balai0.05853
Pastato apsauga+Balai0.15786
Patogus patekimas į nuomojamas patalpas+Balai0.2786
Pastato užimtumo procentas+Balai0.04679
Min-Balai0.001645
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Galimybė talpinti reklamines iškabas+Balai0.089
(0%)
(0%)
7
(28.57%)
(2.2834%)
6
(50%)
(3.996%)
IT komunikacijų buvimas+Balai0.128
(12.5%)
(1.4985%)
9
(0%)
(0%)
7
(28.57%)
(3.4251%)
Galimybė pasirinkti pastato aukštą+Balai0.098
(12.5%)
(1.1239%)
9
(0%)
(0%)
6
(50%)
(4.4955%)
Patalpų atitikimas nuomininko poreikiams+Balai0.279
(0%)
(0%)
8
(12.5%)
(3.3716%)
7
(28.57%)
(7.7066%)
Galimybės keisti patalpų parametrus+Balai0.058
(0%)
(0%)
5
(60%)
(2.997%)
3
(166.67%)
(8.325%)
Pastato apsauga+Balai0.157
(14.29%)
(2.1407%)
8
(0%)
(0%)
6
(33.33%)
(4.995%)
Patogus patekimas į nuomojamas patalpas+Balai0.27
(14.29%)
(2.8543%)
8
(0%)
(0%)
6
(33.33%)
(6.66%)
Pastato užimtumo procentas+Balai0.046
(50%)
(1.998%)
7
(28.57%)
(1.1417%)
9
(0%)
(0%)
Min-Balai0.0016
(33.33%)
(0.0333%)
4
(0%)
(0%)
5
(20%)
(0.02%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)