Skaičiavimo laikas: 0,6110857

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Infrastruktūra+Paskaičiuotas reikšmingumas0,640,39910,32290,2781
Dislokacija+Paskaičiuotas reikšmingumas0,360,44540,31230,2424
Min-Balai0,001555
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Infrastruktūra+Paskaičiuotas reikšmingumas0,640,3991
(0%)
(0%)
0,3229
(23,6%)
(15,088%)
0,2781
(43,51%)
(27,8183%)
Dislokacija+Paskaičiuotas reikšmingumas0,360,4454
(0%)
(0%)
0,3123
(42,62%)
(15,3276%)
0,2424
(83,75%)
(30,1184%)
Min-Balai0,0015
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)