Skaičiavimo laikas: 0.7529514

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Techninis lygis+Paskaičiuotas reikšmingumas0.240.40780.31490.277
Atmosfera+Paskaičiuotas reikšmingumas0.330.31120.320.3689
Galimybės+Paskaičiuotas reikšmingumas0.430.35790.35730.2849
Min-Balai0.001555
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Techninis lygis+Paskaičiuotas reikšmingumas0.240.4078
(0%)
(0%)
0.3149
(29.5%)
(7.0733%)
0.277
(47.22%)
(11.3215%)
Atmosfera+Paskaičiuotas reikšmingumas0.330.3112
(18.54%)
(6.1125%)
0.32
(15.28%)
(5.0378%)
0.3689
(0%)
(0%)
Galimybės+Paskaičiuotas reikšmingumas0.430.3579
(0%)
(0%)
0.3573
(0.17%)
(0.0721%)
0.2849
(25.62%)
(11.0069%)
Min-Balai0.0015
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)