Skaičiavimo laikas: 0,4588526

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Techninis lygis+Paskaičiuotas reikšmingumas0,240,40780,31490,277
Atmosfera+Paskaičiuotas reikšmingumas0,330,31120,320,3689
Galimybės+Paskaičiuotas reikšmingumas0,430,35790,35730,2849
Min-Balai0,001555
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Techninis lygis+Paskaičiuotas reikšmingumas0,240,4078
(0%)
(0%)
0,3149
(29,5%)
(7,0733%)
0,277
(47,22%)
(11,3215%)
Atmosfera+Paskaičiuotas reikšmingumas0,330,3112
(18,54%)
(6,1125%)
0,32
(15,28%)
(5,0378%)
0,3689
(0%)
(0%)
Galimybės+Paskaičiuotas reikšmingumas0,430,3579
(0%)
(0%)
0,3573
(0,17%)
(0,0721%)
0,2849
(25,62%)
(11,0069%)
Min-Balai0,0015
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)