Skaičiavimo laikas: 0,8569611

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Ekonominiai rodikliai+Paskaičiuotas reikšmingumas0,430,41060,33860,2507
Aplinkos rodikliai+Paskaičiuotas reikšmingumas0,220,41570,3190,2653
Patalpų rodikliai+Paskaičiuotas reikšmingumas0,350,35450,33480,3107
Min-Balai0,001555
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Ekonominiai rodikliai+Paskaičiuotas reikšmingumas0,430,4106
(0%)
(0%)
0,3386
(21,26%)
(9,1344%)
0,2507
(63,78%)
(27,3986%)
Aplinkos rodikliai+Paskaičiuotas reikšmingumas0,220,4157
(0%)
(0%)
0,319
(30,31%)
(6,6623%)
0,2653
(56,69%)
(12,4595%)
Patalpų rodikliai+Paskaičiuotas reikšmingumas0,350,3545
(0%)
(0%)
0,3348
(5,88%)
(2,0574%)
0,3107
(14,1%)
(4,9291%)
Min-Balai0,0015
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)