Skaičiavimo laikas: 0.7392121

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Ekonominiai rodikliai+Paskaičiuotas reikšmingumas0.430.41060.33860.2507
Aplinkos rodikliai+Paskaičiuotas reikšmingumas0.220.41570.3190.2653
Patalpų rodikliai+Paskaičiuotas reikšmingumas0.350.35450.33480.3107
Min-Balai0.001555
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Ekonominiai rodikliai+Paskaičiuotas reikšmingumas0.430.4106
(0%)
(0%)
0.3386
(21.26%)
(9.1344%)
0.2507
(63.78%)
(27.3986%)
Aplinkos rodikliai+Paskaičiuotas reikšmingumas0.220.4157
(0%)
(0%)
0.319
(30.31%)
(6.6623%)
0.2653
(56.69%)
(12.4595%)
Patalpų rodikliai+Paskaičiuotas reikšmingumas0.350.3545
(0%)
(0%)
0.3348
(5.88%)
(2.0574%)
0.3107
(14.1%)
(4.9291%)
Min-Balai0.0015
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)