Skaičiavimo laikas: 0,9602172

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
I SCAN 2IG-AD 100DMX - 10/ EMX - 10
Svoris-Gramai0,05500700600
Maksimalus akies rainelės nuskaitymo ir atpažinimo greitis-Sekundės0,41045
Maksimalus rainelės nuotolis nuo skaitytuvo+Centimetrai0,2353734,5
Kaina-$0,15250026003000
Pasirodymas rinkoje+Metai0,05200920082011
Gamintojo patikimumas ir populiarumas+Balai11098
Šalis+Balai0,051099
Modelio dizainas ir patogumas naudoti+Balai0,18109
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
I SCAN 2IG-AD 100DMX - 10/ EMX - 10
Svoris-Gramai0,05500
(0%)
(0%)
700
(28,57%)
(0,7143%)
600
(16,67%)
(0,4167%)
Maksimalus akies rainelės nuskaitymo ir atpažinimo greitis-Sekundės0,410
(60%)
(12%)
4
(0%)
(0%)
5
(20%)
(4%)
Maksimalus rainelės nuotolis nuo skaitytuvo+Centimetrai0,235
(5,71%)
(0,5714%)
37
(0%)
(0%)
34,5
(7,25%)
(0,7246%)
Kaina-$0,152500
(0%)
(0%)
2600
(3,85%)
(0,2885%)
3000
(16,67%)
(1,25%)
Pasirodymas rinkoje+Metai0,052009
(0,1%)
(0,0025%)
2008
(0,15%)
(0,0037%)
2011
(0%)
(0%)
Gamintojo patikimumas ir populiarumas+Balai110
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(5,5556%)
8
(25%)
(12,5%)
Šalis+Balai0,0510
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,2778%)
9
(11,11%)
(0,2778%)
Modelio dizainas ir patogumas naudoti+Balai0,18
(25%)
(1,25%)
10
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,5556%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)