Skaičiavimo laikas: 1,5360059

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
HidrostatybaKauno tiltai
Projekto valdymas+Points0,7109
Projekto pateikimo sistema+Points0,599
Derybų strategija+Points0,6109
Rizikos valdymas-Points0,7109
Darbų paskirstymas+Points0,41010
Darbų planas+Points0,4109
Prieiga prie statybvietės: įrangos dydžio, oro ir miesto apribojimai+Points0,6910
Statybvietės išdėstymas+Points0,5910
Priėjimo patogumas delių įrenginių montavimui ir pakeitimui statiniuose+Points0,299
Statybos eiga+Points0,15109
Takelažinis planas+Points0,3910
Ilgalaikio poreikio medžiagų ir įrengimų įsigijimo ir prieinamumo galimybės+Points0,6109
Pasiruošimas gamybai+Points0,599
Pasiruošimas surinkimui+Points0,21010
Moduliariškumas+Points0,4109
Statybos valdymo organizavimo planas+Points0,61010
Kokybės vadyba: -medžiagų vadyba+Points0,61010
Statybvietės įrenginiai (ofisas, laikina el. energija, vanduo, kanalizacija, apsauga, keliai, parkingas, medžiagų saugojimo galimybės ir t.t)+Points0,4910
Sauga+Points0,81010
Funkcionalumas+Points0,91010
Prižiūrimumas+Points0,5910
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
HidrostatybaKauno tiltai
Projekto valdymas+Points0,710
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,7372%)
Projekto pateikimo sistema+Points0,59
(0%)
(0%)
9
(0%)
(0%)
Derybų strategija+Points0,610
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,6319%)
Rizikos valdymas-Points0,710
(10%)
(0,6635%)
9
(0%)
(0%)
Darbų paskirstymas+Points0,410
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Darbų planas+Points0,410
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,4213%)
Prieiga prie statybvietės: įrangos dydžio, oro ir miesto apribojimai+Points0,69
(11,11%)
(0,6319%)
10
(0%)
(0%)
Statybvietės išdėstymas+Points0,59
(11,11%)
(0,5266%)
10
(0%)
(0%)
Priėjimo patogumas delių įrenginių montavimui ir pakeitimui statiniuose+Points0,29
(0%)
(0%)
9
(0%)
(0%)
Statybos eiga+Points0,1510
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,158%)
Takelažinis planas+Points0,39
(11,11%)
(0,316%)
10
(0%)
(0%)
Ilgalaikio poreikio medžiagų ir įrengimų įsigijimo ir prieinamumo galimybės+Points0,610
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,6319%)
Pasiruošimas gamybai+Points0,59
(0%)
(0%)
9
(0%)
(0%)
Pasiruošimas surinkimui+Points0,210
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Moduliariškumas+Points0,410
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,4213%)
Statybos valdymo organizavimo planas+Points0,610
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Kokybės vadyba: -medžiagų vadyba+Points0,610
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Statybvietės įrenginiai (ofisas, laikina el. energija, vanduo, kanalizacija, apsauga, keliai, parkingas, medžiagų saugojimo galimybės ir t.t)+Points0,49
(11,11%)
(0,4213%)
10
(0%)
(0%)
Sauga+Points0,810
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Funkcionalumas+Points0,910
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Prižiūrimumas+Points0,59
(11,11%)
(0,5266%)
10
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)