Skaičiavimo laikas: 1.1060943

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
HidrostatybaKauno tiltai
Projekto valdymas+Points0.7109
Projekto pateikimo sistema+Points0.599
Derybų strategija+Points0.6109
Rizikos valdymas-Points0.7109
Darbų paskirstymas+Points0.41010
Darbų planas+Points0.4109
Prieiga prie statybvietės: įrangos dydžio, oro ir miesto apribojimai+Points0.6910
Statybvietės išdėstymas+Points0.5910
Priėjimo patogumas delių įrenginių montavimui ir pakeitimui statiniuose+Points0.299
Statybos eiga+Points0.15109
Takelažinis planas+Points0.3910
Ilgalaikio poreikio medžiagų ir įrengimų įsigijimo ir prieinamumo galimybės+Points0.6109
Pasiruošimas gamybai+Points0.599
Pasiruošimas surinkimui+Points0.21010
Moduliariškumas+Points0.4109
Statybos valdymo organizavimo planas+Points0.61010
Kokybės vadyba: -medžiagų vadyba+Points0.61010
Statybvietės įrenginiai (ofisas, laikina el. energija, vanduo, kanalizacija, apsauga, keliai, parkingas, medžiagų saugojimo galimybės ir t.t)+Points0.4910
Sauga+Points0.81010
Funkcionalumas+Points0.91010
Prižiūrimumas+Points0.5910
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
HidrostatybaKauno tiltai
Projekto valdymas+Points0.710
(0%)
(0%)
9
(11.11%)
(0.7372%)
Projekto pateikimo sistema+Points0.59
(0%)
(0%)
9
(0%)
(0%)
Derybų strategija+Points0.610
(0%)
(0%)
9
(11.11%)
(0.6319%)
Rizikos valdymas-Points0.710
(10%)
(0.6635%)
9
(0%)
(0%)
Darbų paskirstymas+Points0.410
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Darbų planas+Points0.410
(0%)
(0%)
9
(11.11%)
(0.4213%)
Prieiga prie statybvietės: įrangos dydžio, oro ir miesto apribojimai+Points0.69
(11.11%)
(0.6319%)
10
(0%)
(0%)
Statybvietės išdėstymas+Points0.59
(11.11%)
(0.5266%)
10
(0%)
(0%)
Priėjimo patogumas delių įrenginių montavimui ir pakeitimui statiniuose+Points0.29
(0%)
(0%)
9
(0%)
(0%)
Statybos eiga+Points0.1510
(0%)
(0%)
9
(11.11%)
(0.158%)
Takelažinis planas+Points0.39
(11.11%)
(0.316%)
10
(0%)
(0%)
Ilgalaikio poreikio medžiagų ir įrengimų įsigijimo ir prieinamumo galimybės+Points0.610
(0%)
(0%)
9
(11.11%)
(0.6319%)
Pasiruošimas gamybai+Points0.59
(0%)
(0%)
9
(0%)
(0%)
Pasiruošimas surinkimui+Points0.210
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Moduliariškumas+Points0.410
(0%)
(0%)
9
(11.11%)
(0.4213%)
Statybos valdymo organizavimo planas+Points0.610
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Kokybės vadyba: -medžiagų vadyba+Points0.610
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Statybvietės įrenginiai (ofisas, laikina el. energija, vanduo, kanalizacija, apsauga, keliai, parkingas, medžiagų saugojimo galimybės ir t.t)+Points0.49
(11.11%)
(0.4213%)
10
(0%)
(0%)
Sauga+Points0.810
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Funkcionalumas+Points0.910
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Prižiūrimumas+Points0.59
(11.11%)
(0.5266%)
10
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)