Skaičiavimo laikas: 1,4768433

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
UAB „Megrame medis“UAB „Rūdupis“UAB „Alseka“
Mechaninis atsparumas+Points0,019108
Kaina+Points0,19108
Šilumos laidumas+Points0,158109
Medžiagos+Points0,02897
Kokybės, vadybos ir kt. sertifikatai+Points0,1510109
Šiluminė varža+Points0,19107
Suteikiamos garantijos-Points0,1413
Eksploatacinis laikotarpis+Points0,57106
Stiklų skaičius+Points0,1695
Mediena+Points0,09101010
Technologijos+Points0,09694
Įranga+Points38810
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
UAB „Megrame medis“UAB „Rūdupis“UAB „Alseka“
Mechaninis atsparumas+Points0,019
(11,11%)
(0,0252%)
10
(0%)
(0%)
8
(25%)
(0,0567%)
Kaina+Points0,19
(11,11%)
(0,252%)
10
(0%)
(0%)
8
(25%)
(0,5669%)
Šilumos laidumas+Points0,158
(25%)
(0,8503%)
10
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,3779%)
Medžiagos+Points0,028
(12,5%)
(0,0567%)
9
(0%)
(0%)
7
(28,57%)
(0,1296%)
Kokybės, vadybos ir kt. sertifikatai+Points0,1510
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,3779%)
Šiluminė varža+Points0,19
(11,11%)
(0,252%)
10
(0%)
(0%)
7
(42,86%)
(0,9718%)
Suteikiamos garantijos-Points0,14
(75%)
(1,7007%)
1
(0%)
(0%)
3
(66,67%)
(1,5117%)
Eksploatacinis laikotarpis+Points0,57
(42,86%)
(4,8591%)
10
(0%)
(0%)
6
(66,67%)
(7,5586%)
Stiklų skaičius+Points0,16
(50%)
(1,1338%)
9
(0%)
(0%)
5
(80%)
(1,8141%)
Mediena+Points0,0910
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Technologijos+Points0,096
(50%)
(1,0204%)
9
(0%)
(0%)
4
(125%)
(2,551%)
Įranga+Points38
(25%)
(17,0068%)
8
(25%)
(17,0068%)
10
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)