Skaičiavimo laikas: 2.6164442

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
AsteraSistelaSESProSamaResi - costBSD - cost Link/AE
Paprasta įdiegti+Balai0.02344555
Paprasta ir patogu naudoti, nereikia specialių mokymų+Balai0.015333443
Pakankamai dažnas programos atnaujinimas+Balai0.04444445
Programa pritaikyta tam tikriems šalies regionams+Balai0.06111155
Skaičiavimo tikslumas+Balai0.12232255
Alternatyvos pasirinkimas, parodant kainų skirtumą+Balai0.1111155
Ataskaitų ruošimas+Balai0.025111155
Išrankų sudarymas-Balai0.018555555
Galimybė parsisiųsti bandomąją versiją ir išbandyti prieš renkantis sąmatų programą+Balai0.011115525
Subrangovų/rangovų pateiktų pasiūlymų tikrinimas+Balai0.1111154
Tiekėjų pateiktų pasiūlymų tikrinimas+Balai0.09111144
Detalių ataskaitų formavimas apie kiekvieną pastato sistemą+Balai0.075111155
Projekto vykdymo metu sistemoje galima tikslinti kiekius, išsaugant pirminį pasiūlymą, bei galimybė parodyti susidariusį skirtumą+Balai0.065222255
Pakeitus vieną parametrą automatiškai pasikeičia kiti su šiuo parametru susiję kiekiai+Balai0.096111135
Rengiant sąmatas prie atskirų pozicijų kaip vaizdinę priemonę galima prisegti nuotrauką-Balai0.03111115
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
AsteraSistelaSESProSamaResi - costBSD - cost Link/AE
Paprasta įdiegti+Balai0.023
(66.67%)
(1.5414%)
4
(25%)
(0.578%)
4
(25%)
(0.578%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Paprasta ir patogu naudoti, nereikia specialių mokymų+Balai0.0153
(33.33%)
(0.578%)
3
(33.33%)
(0.578%)
3
(33.33%)
(0.578%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33.33%)
(0.578%)
Pakankamai dažnas programos atnaujinimas+Balai0.044
(25%)
(1.1561%)
4
(25%)
(1.1561%)
4
(25%)
(1.1561%)
4
(25%)
(1.1561%)
4
(25%)
(1.1561%)
5
(0%)
(0%)
Programa pritaikyta tam tikriems šalies regionams+Balai0.061
(400%)
(27.7457%)
1
(400%)
(27.7457%)
1
(400%)
(27.7457%)
1
(400%)
(27.7457%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Skaičiavimo tikslumas+Balai0.122
(150%)
(20.8092%)
3
(66.67%)
(9.2486%)
2
(150%)
(20.8092%)
2
(150%)
(20.8092%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Alternatyvos pasirinkimas, parodant kainų skirtumą+Balai0.11
(400%)
(46.2428%)
1
(400%)
(46.2428%)
1
(400%)
(46.2428%)
1
(400%)
(46.2428%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Ataskaitų ruošimas+Balai0.0251
(400%)
(11.5607%)
1
(400%)
(11.5607%)
1
(400%)
(11.5607%)
1
(400%)
(11.5607%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Išrankų sudarymas-Balai0.0185
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Galimybė parsisiųsti bandomąją versiją ir išbandyti prieš renkantis sąmatų programą+Balai0.0111
(400%)
(5.0867%)
1
(400%)
(5.0867%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
2
(150%)
(1.9075%)
5
(0%)
(0%)
Subrangovų/rangovų pateiktų pasiūlymų tikrinimas+Balai0.11
(400%)
(46.2428%)
1
(400%)
(46.2428%)
1
(400%)
(46.2428%)
1
(400%)
(46.2428%)
5
(0%)
(0%)
4
(25%)
(2.8902%)
Tiekėjų pateiktų pasiūlymų tikrinimas+Balai0.091
(300%)
(31.2139%)
1
(300%)
(31.2139%)
1
(300%)
(31.2139%)
1
(300%)
(31.2139%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Detalių ataskaitų formavimas apie kiekvieną pastato sistemą+Balai0.0751
(400%)
(34.6821%)
1
(400%)
(34.6821%)
1
(400%)
(34.6821%)
1
(400%)
(34.6821%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Projekto vykdymo metu sistemoje galima tikslinti kiekius, išsaugant pirminį pasiūlymą, bei galimybė parodyti susidariusį skirtumą+Balai0.0652
(150%)
(11.2717%)
2
(150%)
(11.2717%)
2
(150%)
(11.2717%)
2
(150%)
(11.2717%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Pakeitus vieną parametrą automatiškai pasikeičia kiti su šiuo parametru susiję kiekiai+Balai0.0961
(400%)
(44.3931%)
1
(400%)
(44.3931%)
1
(400%)
(44.3931%)
1
(400%)
(44.3931%)
3
(66.67%)
(7.3988%)
5
(0%)
(0%)
Rengiant sąmatas prie atskirų pozicijų kaip vaizdinę priemonę galima prisegti nuotrauką-Balai0.031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
5
(80%)
(2.7746%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)