Skaičiavimo laikas: 3,1269481

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
AsteraSistelaSESProSamaResi - costBSD - cost Link/AE
Paprasta įdiegti+Balai0,02344555
Paprasta ir patogu naudoti, nereikia specialių mokymų+Balai0,015333443
Pakankamai dažnas programos atnaujinimas+Balai0,04444445
Programa pritaikyta tam tikriems šalies regionams+Balai0,06111155
Skaičiavimo tikslumas+Balai0,12232255
Alternatyvos pasirinkimas, parodant kainų skirtumą+Balai0,1111155
Ataskaitų ruošimas+Balai0,025111155
Išrankų sudarymas-Balai0,018555555
Galimybė parsisiųsti bandomąją versiją ir išbandyti prieš renkantis sąmatų programą+Balai0,011115525
Subrangovų/rangovų pateiktų pasiūlymų tikrinimas+Balai0,1111154
Tiekėjų pateiktų pasiūlymų tikrinimas+Balai0,09111144
Detalių ataskaitų formavimas apie kiekvieną pastato sistemą+Balai0,075111155
Projekto vykdymo metu sistemoje galima tikslinti kiekius, išsaugant pirminį pasiūlymą, bei galimybė parodyti susidariusį skirtumą+Balai0,065222255
Pakeitus vieną parametrą automatiškai pasikeičia kiti su šiuo parametru susiję kiekiai+Balai0,096111135
Rengiant sąmatas prie atskirų pozicijų kaip vaizdinę priemonę galima prisegti nuotrauką-Balai0,03111115
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
AsteraSistelaSESProSamaResi - costBSD - cost Link/AE
Paprasta įdiegti+Balai0,023
(66,67%)
(1,5414%)
4
(25%)
(0,578%)
4
(25%)
(0,578%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Paprasta ir patogu naudoti, nereikia specialių mokymų+Balai0,0153
(33,33%)
(0,578%)
3
(33,33%)
(0,578%)
3
(33,33%)
(0,578%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,578%)
Pakankamai dažnas programos atnaujinimas+Balai0,044
(25%)
(1,1561%)
4
(25%)
(1,1561%)
4
(25%)
(1,1561%)
4
(25%)
(1,1561%)
4
(25%)
(1,1561%)
5
(0%)
(0%)
Programa pritaikyta tam tikriems šalies regionams+Balai0,061
(400%)
(27,7457%)
1
(400%)
(27,7457%)
1
(400%)
(27,7457%)
1
(400%)
(27,7457%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Skaičiavimo tikslumas+Balai0,122
(150%)
(20,8092%)
3
(66,67%)
(9,2486%)
2
(150%)
(20,8092%)
2
(150%)
(20,8092%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Alternatyvos pasirinkimas, parodant kainų skirtumą+Balai0,11
(400%)
(46,2428%)
1
(400%)
(46,2428%)
1
(400%)
(46,2428%)
1
(400%)
(46,2428%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Ataskaitų ruošimas+Balai0,0251
(400%)
(11,5607%)
1
(400%)
(11,5607%)
1
(400%)
(11,5607%)
1
(400%)
(11,5607%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Išrankų sudarymas-Balai0,0185
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Galimybė parsisiųsti bandomąją versiją ir išbandyti prieš renkantis sąmatų programą+Balai0,0111
(400%)
(5,0867%)
1
(400%)
(5,0867%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
2
(150%)
(1,9075%)
5
(0%)
(0%)
Subrangovų/rangovų pateiktų pasiūlymų tikrinimas+Balai0,11
(400%)
(46,2428%)
1
(400%)
(46,2428%)
1
(400%)
(46,2428%)
1
(400%)
(46,2428%)
5
(0%)
(0%)
4
(25%)
(2,8902%)
Tiekėjų pateiktų pasiūlymų tikrinimas+Balai0,091
(300%)
(31,2139%)
1
(300%)
(31,2139%)
1
(300%)
(31,2139%)
1
(300%)
(31,2139%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Detalių ataskaitų formavimas apie kiekvieną pastato sistemą+Balai0,0751
(400%)
(34,6821%)
1
(400%)
(34,6821%)
1
(400%)
(34,6821%)
1
(400%)
(34,6821%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Projekto vykdymo metu sistemoje galima tikslinti kiekius, išsaugant pirminį pasiūlymą, bei galimybė parodyti susidariusį skirtumą+Balai0,0652
(150%)
(11,2717%)
2
(150%)
(11,2717%)
2
(150%)
(11,2717%)
2
(150%)
(11,2717%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Pakeitus vieną parametrą automatiškai pasikeičia kiti su šiuo parametru susiję kiekiai+Balai0,0961
(400%)
(44,3931%)
1
(400%)
(44,3931%)
1
(400%)
(44,3931%)
1
(400%)
(44,3931%)
3
(66,67%)
(7,3988%)
5
(0%)
(0%)
Rengiant sąmatas prie atskirų pozicijų kaip vaizdinę priemonę galima prisegti nuotrauką-Balai0,031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
5
(80%)
(2,7746%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)