Skaičiavimo laikas: 1,4206347

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
SECUSTARAssaAXICO АК001
Kaina-Lt0,6150020401087
Garantijos laikas+mėn.0,08121212
Baterijos veikimo trukmė+mėn.0,09301818
Saugumo rėžimas, lygiai 1-5+intervalas0,1555
Veikimo laikas su autonominiu energijos šaltiniu+valandos0,051287848784
Patikimumas+kategorija0,08111
Baterijų skaičius-pcs.0,03144
Ilgis+mm0,012506262
Plotis-mm0,02150120120
Aukštis+mm0,04105757
Nuotolinio rakto/kontrolės veikimas+m0,061010100
Priežiūros kokybė+balai0,317,5105,4
Patikimumas+balai0,297,1105,8
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
SECUSTARAssaAXICO АК001
Kaina-Lt0,61500
(27,53%)
(9,3864%)
2040
(46,72%)
(15,9258%)
1087
(0%)
(0%)
Garantijos laikas+mėn.0,0812
(0%)
(0%)
12
(0%)
(0%)
12
(0%)
(0%)
Baterijos veikimo trukmė+mėn.0,0930
(0%)
(0%)
18
(66,67%)
(3,4091%)
18
(66,67%)
(3,4091%)
Saugumo rėžimas, lygiai 1-5+intervalas0,15
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Veikimo laikas su autonominiu energijos šaltiniu+valandos0,0512
(73100%)
(2076,7045%)
8784
(0%)
(0%)
8784
(0%)
(0%)
Patikimumas+kategorija0,081
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Baterijų skaičius-pcs.0,031
(0%)
(0%)
4
(75%)
(1,2784%)
4
(75%)
(1,2784%)
Ilgis+mm0,01250
(0%)
(0%)
62
(303,23%)
(1,7229%)
62
(303,23%)
(1,7229%)
Plotis-mm0,02150
(20%)
(0,2273%)
120
(0%)
(0%)
120
(0%)
(0%)
Aukštis+mm0,0410
(470%)
(10,6818%)
57
(0%)
(0%)
57
(0%)
(0%)
Nuotolinio rakto/kontrolės veikimas+m0,0610
(900%)
(30,6818%)
10
(900%)
(30,6818%)
100
(0%)
(0%)
Priežiūros kokybė+balai0,317,5
(33,33%)
(5,8712%)
10
(0%)
(0%)
5,4
(85,19%)
(15,0042%)
Patikimumas+balai0,297,1
(40,85%)
(6,7302%)
10
(0%)
(0%)
5,8
(72,41%)
(11,9318%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)