Skaičiavimo laikas: 1.370253

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
SECUSTARAssaAXICO АК001
Kaina-Lt0.6150020401087
Garantijos laikas+mėn.0.08121212
Baterijos veikimo trukmė+mėn.0.09301818
Saugumo rėžimas, lygiai 1-5+intervalas0.1555
Veikimo laikas su autonominiu energijos šaltiniu+valandos0.051287848784
Patikimumas+kategorija0.08111
Baterijų skaičius-pcs.0.03144
Ilgis+mm0.012506262
Plotis-mm0.02150120120
Aukštis+mm0.04105757
Nuotolinio rakto/kontrolės veikimas+m0.061010100
Priežiūros kokybė+balai0.317.5105.4
Patikimumas+balai0.297.1105.8
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
SECUSTARAssaAXICO АК001
Kaina-Lt0.61500
(27.53%)
(9.3864%)
2040
(46.72%)
(15.9258%)
1087
(0%)
(0%)
Garantijos laikas+mėn.0.0812
(0%)
(0%)
12
(0%)
(0%)
12
(0%)
(0%)
Baterijos veikimo trukmė+mėn.0.0930
(0%)
(0%)
18
(66.67%)
(3.4091%)
18
(66.67%)
(3.4091%)
Saugumo rėžimas, lygiai 1-5+intervalas0.15
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Veikimo laikas su autonominiu energijos šaltiniu+valandos0.0512
(73100%)
(2076.7045%)
8784
(0%)
(0%)
8784
(0%)
(0%)
Patikimumas+kategorija0.081
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Baterijų skaičius-pcs.0.031
(0%)
(0%)
4
(75%)
(1.2784%)
4
(75%)
(1.2784%)
Ilgis+mm0.01250
(0%)
(0%)
62
(303.23%)
(1.7229%)
62
(303.23%)
(1.7229%)
Plotis-mm0.02150
(20%)
(0.2273%)
120
(0%)
(0%)
120
(0%)
(0%)
Aukštis+mm0.0410
(470%)
(10.6818%)
57
(0%)
(0%)
57
(0%)
(0%)
Nuotolinio rakto/kontrolės veikimas+m0.0610
(900%)
(30.6818%)
10
(900%)
(30.6818%)
100
(0%)
(0%)
Priežiūros kokybė+balai0.317.5
(33.33%)
(5.8712%)
10
(0%)
(0%)
5.4
(85.19%)
(15.0042%)
Patikimumas+balai0.297.1
(40.85%)
(6.7302%)
10
(0%)
(0%)
5.8
(72.41%)
(11.9318%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)