Skaičiavimo laikas: 5,4853768

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
"Magura"-Onbashieva namo kaip Vassil Levski nacionalinio muziejaus dalies rekonstrukcija KarloveŠiuolaikinio meno muziejaus "Sofija Arsenal " atidarymasShumen tvirtovės restauravimas ir konservavimas
Pareiškėjo tinkamumas įgyvendinti projektą+Points0,26244445
Projekto partnerių tinkamumas+Points100714414
Organizacinių išteklių/struktūros tinkamumas+Points0,59244444
Viešojo plano operacijų adekvatumas+Points45333313
Projekto pagrindimas+Points0,11143443
Viešas susitarimas apie projektą+Points20444444
Viešas susitarimas apie projektą+Points20444445
Pagrindinio projekto tikslo aktualumas+Points153844443
Nustatyti tikslai pagal projekto pareiškėjo poreikius+Points73245445
Tikslo indėlis nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu+Points341844333
Projekto novatoriškumas+Points230144333
ES įstatymų laikymasis+Points41943333
ES įstatymų įgyvendinimas+Points27533133
Siūlomų sprendimų efektyvumas, lyginant su alternatyviais sprendimais ir esamomis problemomis+Points355933332
Technologijos pasirinkimas iš geriausios turimos technikos+Points161433333
Darbo grafiko aiškumas ir pagrįstumas+Points56733343
Projekto krypčių padalijomo į atskiras veiklas tinkamumas+Points2544144
Siūlomų rodiklių tinkamumas+Points34614411
Siūlomų rodiklių tinkamumas+Points34634443
Gebėjimų stiprinimas ir žmogiškųjų išteklių plėtra+Points263544443
Ekspoatavimas ir priežiūra+Points102944443
Ekspoatavimas ir priežiūra+Points102944443
Valdymo rizikos kontrolė+Points72244443
Techninės rizikos kontrolė+Points129744443
Finansinės rizikos kontrolė+Points230834433
Teisinės rizikos kontrolė+Points34933113
Rizikos valdymo ir kontrolės tinkamumas+Points532534443
Biudžeto pagrįstumas+Points77433433
Įplaukų generavimas ir papildoma nauda+Points4934433
Bendro finansavimo galimybė+Points207833443
Pareiškėjo bet kokio įnašo kontrolė +Points27533353
Projekto ekonominis efektyvumas+Points448833353
Ekonominis laikotarpis ir finansavimas po projekto užbaigimo+Points189533353
Nuolatinių toksinių teršalų emisijos mažinimas arba prevencija+Points48533333
Gamtos išteklių atkūrimas+Points48533333
Gamtos išteklių atkūrimas+Points48533333
Iškastinio kuro mažinimas+Points48533443
Iškastinio kuro mažinimas+Points48544444
Įtrauktų į projektą žaliųjų pirkimų tikslai+Points50144434
Ekosistemos apsaugos stiprinimo finansinės priemonės+Points106544334
Visų ekosistemos poveikių išlaidų svarstymas+Points106543334
Visų projekto finansinių mechanizmų darnumas+Points195633333
Visuomenės supratimo padidėjimas apie darnią plėtrą ir teigiamą įtaką piliečių darniam elgesiui+Points31934343
Projekto indėlis dėl didesnio politikos, planavimo ir valdymo integravimo į darnią plėtrą +Points160533333
Teigiamas poveikis visuomenės gerovei+Points81933333
Indėlis į skurdo mažinimą+Points53814414
Moterų dalyvavimo skatinimas įgyvendinant projektą+Points10413414
Indelis į geresnį visuomenės informavimą ir/ar padidintą suprantamumą+Points13514414
Pilietinės visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmimo procese gerinimas+Points18311413
Iniciatyvus požiūris, siekiant užkirsti kelią korupcijai ir kovojant su ja+Points2543394303985623049902252124353350
Partnerystės įnašas į projekto kokybę ar sėkmę+Points57612424242224
Geri darbo santykiai tarp patrnerių +Points124845685
Potencialas plėtoti partnerystę už projekto kooperacijos ribų+Points2523042741826001773671000202344820
Kitos dvišalių santykių formos (ne partnerystė)+Points47111006706531800700
Projekto biudžetas-EUR21813000391250155062500
Projekto trukmė-Months8743000030000352003500015756
Darbuotojai, dalyvaujantys projekto valdyme+Number468111291
Statybos ir restauravimo darbų bendra kaina-EUR124825585
Vidutinės rekonstrukcijos išlaidos-EUR/m262425581
Naujai išvystytų infrastruktūrų plotai+m21606300200250400022593
Lankytojų skaičiaus didėjimas po projekto įgyvendinimo+Number29112131
Kultūros paveldo visuomenei atidarytų lankytinų vietų skaičius+Number211111
Išsaugotų ir/arba saugomų objektų skaičius+Number163711111
Prieinamų visuomenei objektų skaičius+Number19111111
Vaikų skaičius, kurie gavo naudos iš projekto+Number13811111
Aukštojo mokslo įstaigos, gavusios naudos iš projekto+Number13811111
R&D ir ICT programų įdiegimas regionuose+Number40411111
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
"Magura"-Onbashieva namo kaip Vassil Levski nacionalinio muziejaus dalies rekonstrukcija KarloveŠiuolaikinio meno muziejaus "Sofija Arsenal " atidarymasShumen tvirtovės restauravimas ir konservavimas
Pareiškėjo tinkamumas įgyvendinti projektą+Points0,2624
(25%)
(0,0001%)
4
(25%)
(0,0001%)
4
(25%)
(0,0001%)
4
(25%)
(0,0001%)
5
(0%)
(0%)
Projekto partnerių tinkamumas+Points10071
(300%)
(4,3303%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
1
(300%)
(4,3303%)
4
(0%)
(0%)
Organizacinių išteklių/struktūros tinkamumas+Points0,5924
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Viešojo plano operacijų adekvatumas+Points4533
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
1
(200%)
(1,2986%)
3
(0%)
(0%)
Projekto pagrindimas+Points0,1114
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,0001%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,0001%)
Viešas susitarimas apie projektą+Points2044
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Viešas susitarimas apie projektą+Points2044
(25%)
(0,0731%)
4
(25%)
(0,0731%)
4
(25%)
(0,0731%)
4
(25%)
(0,0731%)
5
(0%)
(0%)
Pagrindinio projekto tikslo aktualumas+Points15384
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,7348%)
Nustatyti tikslai pagal projekto pareiškėjo poreikius+Points7324
(25%)
(0,2623%)
5
(0%)
(0%)
4
(25%)
(0,2623%)
4
(25%)
(0,2623%)
5
(0%)
(0%)
Tikslo indėlis nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu+Points34184
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(1,6331%)
3
(33,33%)
(1,6331%)
3
(33,33%)
(1,6331%)
Projekto novatoriškumas+Points23014
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(1,0994%)
3
(33,33%)
(1,0994%)
3
(33,33%)
(1,0994%)
ES įstatymų laikymasis+Points4194
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,2002%)
3
(33,33%)
(0,2002%)
3
(33,33%)
(0,2002%)
3
(33,33%)
(0,2002%)
ES įstatymų įgyvendinimas+Points2753
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
1
(200%)
(0,7884%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
Siūlomų sprendimų efektyvumas, lyginant su alternatyviais sprendimais ir esamomis problemomis+Points35593
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
2
(50%)
(2,5507%)
Technologijos pasirinkimas iš geriausios turimos technikos+Points16143
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
Darbo grafiko aiškumas ir pagrįstumas+Points5673
(33,33%)
(0,2709%)
3
(33,33%)
(0,2709%)
3
(33,33%)
(0,2709%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,2709%)
Projekto krypčių padalijomo į atskiras veiklas tinkamumas+Points254
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
1
(300%)
(0,1075%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Siūlomų rodiklių tinkamumas+Points3461
(300%)
(1,4879%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
1
(300%)
(1,4879%)
1
(300%)
(1,4879%)
Siūlomų rodiklių tinkamumas+Points3463
(33,33%)
(0,1653%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,1653%)
Gebėjimų stiprinimas ir žmogiškųjų išteklių plėtra+Points26354
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(1,259%)
Ekspoatavimas ir priežiūra+Points10294
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,4917%)
Ekspoatavimas ir priežiūra+Points10294
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,4917%)
Valdymo rizikos kontrolė+Points7224
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,345%)
Techninės rizikos kontrolė+Points12974
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,6197%)
Finansinės rizikos kontrolė+Points23083
(33,33%)
(1,1028%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(1,1028%)
3
(33,33%)
(1,1028%)
Teisinės rizikos kontrolė+Points3493
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
1
(200%)
(1,0005%)
1
(200%)
(1,0005%)
3
(0%)
(0%)
Rizikos valdymo ir kontrolės tinkamumas+Points53253
(33,33%)
(2,5443%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(2,5443%)
Biudžeto pagrįstumas+Points7743
(33,33%)
(0,3698%)
3
(33,33%)
(0,3698%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,3698%)
3
(33,33%)
(0,3698%)
Įplaukų generavimas ir papildoma nauda+Points493
(33,33%)
(0,0234%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,0234%)
3
(33,33%)
(0,0234%)
Bendro finansavimo galimybė+Points20783
(33,33%)
(0,9929%)
3
(33,33%)
(0,9929%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,9929%)
Pareiškėjo bet kokio įnašo kontrolė +Points2753
(66,67%)
(0,2628%)
3
(66,67%)
(0,2628%)
3
(66,67%)
(0,2628%)
5
(0%)
(0%)
3
(66,67%)
(0,2628%)
Projekto ekonominis efektyvumas+Points44883
(66,67%)
(4,2887%)
3
(66,67%)
(4,2887%)
3
(66,67%)
(4,2887%)
5
(0%)
(0%)
3
(66,67%)
(4,2887%)
Ekonominis laikotarpis ir finansavimas po projekto užbaigimo+Points18953
(66,67%)
(1,8108%)
3
(66,67%)
(1,8108%)
3
(66,67%)
(1,8108%)
5
(0%)
(0%)
3
(66,67%)
(1,8108%)
Nuolatinių toksinių teršalų emisijos mažinimas arba prevencija+Points4853
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
Gamtos išteklių atkūrimas+Points4853
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
Gamtos išteklių atkūrimas+Points4853
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
Iškastinio kuro mažinimas+Points4853
(33,33%)
(0,2317%)
3
(33,33%)
(0,2317%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,2317%)
Iškastinio kuro mažinimas+Points4854
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Įtrauktų į projektą žaliųjų pirkimų tikslai+Points5014
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,2394%)
4
(0%)
(0%)
Ekosistemos apsaugos stiprinimo finansinės priemonės+Points10654
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,5089%)
3
(33,33%)
(0,5089%)
4
(0%)
(0%)
Visų ekosistemos poveikių išlaidų svarstymas+Points10654
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,5089%)
3
(33,33%)
(0,5089%)
3
(33,33%)
(0,5089%)
4
(0%)
(0%)
Visų projekto finansinių mechanizmų darnumas+Points19563
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
Visuomenės supratimo padidėjimas apie darnią plėtrą ir teigiamą įtaką piliečių darniam elgesiui+Points3193
(33,33%)
(0,1524%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,1524%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,1524%)
Projekto indėlis dėl didesnio politikos, planavimo ir valdymo integravimo į darnią plėtrą +Points16053
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
Teigiamas poveikis visuomenės gerovei+Points8193
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
Indėlis į skurdo mažinimą+Points5381
(300%)
(2,3135%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
1
(300%)
(2,3135%)
4
(0%)
(0%)
Moterų dalyvavimo skatinimas įgyvendinant projektą+Points1041
(300%)
(0,4472%)
3
(33,33%)
(0,0497%)
4
(0%)
(0%)
1
(300%)
(0,4472%)
4
(0%)
(0%)
Indelis į geresnį visuomenės informavimą ir/ar padidintą suprantamumą+Points1351
(300%)
(0,5805%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
1
(300%)
(0,5805%)
4
(0%)
(0%)
Pilietinės visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmimo procese gerinimas+Points1831
(300%)
(0,7869%)
1
(300%)
(0,7869%)
4
(0%)
(0%)
1
(300%)
(0,7869%)
3
(33,33%)
(0,0874%)
Iniciatyvus požiūris, siekiant užkirsti kelią korupcijai ir kovojant su ja+Points254339430
(563,5%)
(2,0516%)
398562
(465,06%)
(1,6932%)
304990
(638,43%)
(2,3244%)
2252124
(0%)
(0%)
353350
(537,36%)
(1,9564%)
Partnerystės įnašas į projekto kokybę ar sėkmę+Points576124
(0%)
(0%)
24
(0%)
(0%)
24
(0%)
(0%)
22
(9,09%)
(0,7507%)
24
(0%)
(0%)
Geri darbo santykiai tarp patrnerių +Points12484
(100%)
(1,7889%)
5
(60%)
(1,0733%)
6
(33,33%)
(0,5963%)
8
(0%)
(0%)
5
(60%)
(1,0733%)
Potencialas plėtoti partnerystę už projekto kooperacijos ribų+Points252304274
(228,72%)
(0,8262%)
182600
(447,76%)
(1,6174%)
177367
(463,92%)
(1,6757%)
1000202
(0%)
(0%)
344820
(190,06%)
(0,6865%)
Kitos dvišalių santykių formos (ne partnerystė)+Points4711100
(63,64%)
(0,4296%)
670
(168,66%)
(1,1386%)
653
(175,65%)
(1,1859%)
1800
(0%)
(0%)
700
(157,14%)
(1,0609%)
Projekto biudžetas-EUR21813000
(91,67%)
(2,8657%)
391
(36,06%)
(1,1274%)
250
(0%)
(0%)
15506
(98,39%)
(3,0758%)
2500
(90%)
(2,8136%)
Projekto trukmė-Months87430000
(47,48%)
(0,5948%)
30000
(47,48%)
(0,5948%)
35200
(55,24%)
(0,692%)
35000
(54,98%)
(0,6888%)
15756
(0%)
(0%)
Darbuotojai, dalyvaujantys projekto valdyme+Number4681
(2800%)
(18,7831%)
1
(2800%)
(18,7831%)
1
(2800%)
(18,7831%)
29
(0%)
(0%)
1
(2800%)
(18,7831%)
Statybos ir restauravimo darbų bendra kaina-EUR12482
(0%)
(0%)
5
(60%)
(1,0733%)
5
(60%)
(1,0733%)
8
(75%)
(1,3416%)
5
(60%)
(1,0733%)
Vidutinės rekonstrukcijos išlaidos-EUR/m26242
(50%)
(0,4472%)
5
(80%)
(0,7155%)
5
(80%)
(0,7155%)
8
(87,5%)
(0,7826%)
1
(0%)
(0%)
Naujai išvystytų infrastruktūrų plotai+m21606300
(7431%)
(171,0627%)
200
(11196,5%)
(257,7451%)
250
(8937,2%)
(205,7357%)
4000
(464,83%)
(10,7003%)
22593
(0%)
(0%)
Lankytojų skaičiaus didėjimas po projekto įgyvendinimo+Number2911
(200%)
(0,8342%)
2
(50%)
(0,2086%)
1
(200%)
(0,8342%)
3
(0%)
(0%)
1
(200%)
(0,8342%)
Kultūros paveldo visuomenei atidarytų lankytinų vietų skaičius+Number21
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Išsaugotų ir/arba saugomų objektų skaičius+Number16371
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Prieinamų visuomenei objektų skaičius+Number1911
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Vaikų skaičius, kurie gavo naudos iš projekto+Number1381
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Aukštojo mokslo įstaigos, gavusios naudos iš projekto+Number1381
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
R&D ir ICT programų įdiegimas regionuose+Number4041
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)