Skaičiavimo laikas: 1.2406146

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Vežėjo siūloma kaina-Lt1.49000110009500
Transportavimo trukmė-dienos0.1434
Atstumas, kuriuo vežėjas yra nuo krovinio vietos-km0.08420140310
Krovinio vėlavimo trukmė-val.0.1128118
Cargo rizikos draudimo suma+1000 Lt0.1412090100
Apmokėjimo forma+balai0.161078
Kontrakto sąlygos+balai0.09798
Vežėjo teikiamos papildomos paslaugos+balai0.13687
Vežėjo finansinis stabilumas+balai0.09946
Nuolaidos dėl nuolatinio bendradarbiavimo perspektyvų+balai0.14486
Galimos papildomos paslaugos-balai0.08787
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Vežėjo siūloma kaina-Lt1.49000
(0%)
(0%)
11000
(18.18%)
(10.101%)
9500
(5.26%)
(2.924%)
Transportavimo trukmė-dienos0.14
(25%)
(0.9921%)
3
(0%)
(0%)
4
(25%)
(0.9921%)
Atstumas, kuriuo vežėjas yra nuo krovinio vietos-km0.08420
(66.67%)
(2.1164%)
140
(0%)
(0%)
310
(54.84%)
(1.7409%)
Krovinio vėlavimo trukmė-val.0.1128
(96.43%)
(4.2092%)
1
(0%)
(0%)
18
(94.44%)
(4.1226%)
Cargo rizikos draudimo suma+1000 Lt0.14120
(0%)
(0%)
90
(33.33%)
(1.8519%)
100
(20%)
(1.1111%)
Apmokėjimo forma+balai0.1610
(0%)
(0%)
7
(42.86%)
(2.7211%)
8
(25%)
(1.5873%)
Kontrakto sąlygos+balai0.097
(28.57%)
(1.0204%)
9
(0%)
(0%)
8
(12.5%)
(0.4464%)
Vežėjo teikiamos papildomos paslaugos+balai0.136
(33.33%)
(1.7196%)
8
(0%)
(0%)
7
(14.29%)
(0.737%)
Vežėjo finansinis stabilumas+balai0.099
(0%)
(0%)
4
(125%)
(4.4643%)
6
(50%)
(1.7857%)
Nuolaidos dėl nuolatinio bendradarbiavimo perspektyvų+balai0.144
(100%)
(5.5556%)
8
(0%)
(0%)
6
(33.33%)
(1.8519%)
Galimos papildomos paslaugos-balai0.087
(0%)
(0%)
8
(12.5%)
(0.3968%)
7
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)