Skaičiavimo laikas: 0,950057

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Vežėjo siūloma kaina-Lt1,49000110009500
Transportavimo trukmė-dienos0,1434
Atstumas, kuriuo vežėjas yra nuo krovinio vietos-km0,08420140310
Krovinio vėlavimo trukmė-val.0,1128118
Cargo rizikos draudimo suma+1000 Lt0,1412090100
Apmokėjimo forma+balai0,161078
Kontrakto sąlygos+balai0,09798
Vežėjo teikiamos papildomos paslaugos+balai0,13687
Vežėjo finansinis stabilumas+balai0,09946
Nuolaidos dėl nuolatinio bendradarbiavimo perspektyvų+balai0,14486
Galimos papildomos paslaugos-balai0,08787
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Alternatyva 1Alternatyva 2Alternatyva 3
Vežėjo siūloma kaina-Lt1,49000
(0%)
(0%)
11000
(18,18%)
(10,101%)
9500
(5,26%)
(2,924%)
Transportavimo trukmė-dienos0,14
(25%)
(0,9921%)
3
(0%)
(0%)
4
(25%)
(0,9921%)
Atstumas, kuriuo vežėjas yra nuo krovinio vietos-km0,08420
(66,67%)
(2,1164%)
140
(0%)
(0%)
310
(54,84%)
(1,7409%)
Krovinio vėlavimo trukmė-val.0,1128
(96,43%)
(4,2092%)
1
(0%)
(0%)
18
(94,44%)
(4,1226%)
Cargo rizikos draudimo suma+1000 Lt0,14120
(0%)
(0%)
90
(33,33%)
(1,8519%)
100
(20%)
(1,1111%)
Apmokėjimo forma+balai0,1610
(0%)
(0%)
7
(42,86%)
(2,7211%)
8
(25%)
(1,5873%)
Kontrakto sąlygos+balai0,097
(28,57%)
(1,0204%)
9
(0%)
(0%)
8
(12,5%)
(0,4464%)
Vežėjo teikiamos papildomos paslaugos+balai0,136
(33,33%)
(1,7196%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,737%)
Vežėjo finansinis stabilumas+balai0,099
(0%)
(0%)
4
(125%)
(4,4643%)
6
(50%)
(1,7857%)
Nuolaidos dėl nuolatinio bendradarbiavimo perspektyvų+balai0,144
(100%)
(5,5556%)
8
(0%)
(0%)
6
(33,33%)
(1,8519%)
Galimos papildomos paslaugos-balai0,087
(0%)
(0%)
8
(12,5%)
(0,3968%)
7
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)