Skaičiavimo laikas: 2.1357371

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
UAB "Gipura"UAB "Marx Vilnius"UAB "Bodesa"UAB "Tiks langai"UAB "KG Constructions"UAB "Glasma service"
Sąmatinė kaina-tūkst. Lt0.8226.98326250.3127222.75272.11245263.95861237.298
Medžiagų sąnaudos vienetui-Lt/m20.7591.33633.7586.4671.39644.79614.52
Darbo sąnaudos vienetui-Lt/m20.792.1312084.31128.21150100
Šilumos laidumo koeficiento vertė-W/mK0.61.31.31.21.11.31.3
Įvykdymo terminas-sav.0.65444454
Įmonės patirtis+metai0.11015161888
Medžiagų kokybė+balas0.58989109
Bendradarbiavimo lankstumas+balas0.39109898
Atitikimas projektui+balas0.75998799
Atsiskaitymo sąlygos+balas0.551088898
Lokacija-km0.2215310159215310215
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
UAB "Gipura"UAB "Marx Vilnius"UAB "Bodesa"UAB "Tiks langai"UAB "KG Constructions"UAB "Glasma service"
Sąmatinė kaina-tūkst. Lt0.8226.98326
(1.87%)
(0.255%)
250.3127
(11.01%)
(1.5058%)
222.75
(0%)
(0%)
272.11245
(18.14%)
(2.4807%)
263.95861
(15.61%)
(2.1349%)
237.298
(6.13%)
(0.8384%)
Medžiagų sąnaudos vienetui-Lt/m20.7591.33
(0.83%)
(0.0998%)
633.7
(7.46%)
(0.8931%)
586.4
(0%)
(0%)
671.39
(12.66%)
(1.5147%)
644.79
(9.06%)
(1.0836%)
614.52
(4.58%)
(0.5475%)
Darbo sąnaudos vienetui-Lt/m20.792.13
(8.49%)
(1.0157%)
120
(29.74%)
(3.5588%)
84.31
(0%)
(0%)
128.21
(34.24%)
(4.0972%)
150
(43.79%)
(5.2402%)
100
(15.69%)
(1.8774%)
Šilumos laidumo koeficiento vertė-W/mK0.61.3
(15.38%)
(1.5779%)
1.3
(15.38%)
(1.5779%)
1.2
(8.33%)
(0.8547%)
1.1
(0%)
(0%)
1.3
(15.38%)
(1.5779%)
1.3
(15.38%)
(1.5779%)
Įvykdymo terminas-sav.0.654
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
5
(20%)
(2.2222%)
4
(0%)
(0%)
Įmonės patirtis+metai0.110
(80%)
(1.3675%)
15
(20%)
(0.3419%)
16
(12.5%)
(0.2137%)
18
(0%)
(0%)
8
(125%)
(2.1368%)
8
(125%)
(2.1368%)
Medžiagų kokybė+balas0.58
(25%)
(2.1368%)
9
(11.11%)
(0.9497%)
8
(25%)
(2.1368%)
9
(11.11%)
(0.9497%)
10
(0%)
(0%)
9
(11.11%)
(0.9497%)
Bendradarbiavimo lankstumas+balas0.39
(11.11%)
(0.5698%)
10
(0%)
(0%)
9
(11.11%)
(0.5698%)
8
(25%)
(1.2821%)
9
(11.11%)
(0.5698%)
8
(25%)
(1.2821%)
Atitikimas projektui+balas0.759
(0%)
(0%)
9
(0%)
(0%)
8
(12.5%)
(1.6026%)
7
(28.57%)
(3.663%)
9
(0%)
(0%)
9
(0%)
(0%)
Atsiskaitymo sąlygos+balas0.5510
(0%)
(0%)
8
(25%)
(2.3504%)
8
(25%)
(2.3504%)
8
(25%)
(2.3504%)
9
(11.11%)
(1.0446%)
8
(25%)
(2.3504%)
Lokacija-km0.2215
(26.05%)
(0.8905%)
310
(48.71%)
(1.6653%)
159
(0%)
(0%)
215
(26.05%)
(0.8905%)
310
(48.71%)
(1.6653%)
215
(26.05%)
(0.8905%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)