Skaičiavimo laikas: 2,6141539

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
UAB "Gipura"UAB "Marx Vilnius"UAB "Bodesa"UAB "Tiks langai"UAB "KG Constructions"UAB "Glasma service"
Sąmatinė kaina-tūkst. Lt0,8226,98326250,3127222,75272,11245263,95861237,298
Medžiagų sąnaudos vienetui-Lt/m20,7591,33633,7586,4671,39644,79614,52
Darbo sąnaudos vienetui-Lt/m20,792,1312084,31128,21150100
Šilumos laidumo koeficiento vertė-W/mK0,61,31,31,21,11,31,3
Įvykdymo terminas-sav.0,65444454
Įmonės patirtis+metai0,11015161888
Medžiagų kokybė+balas0,58989109
Bendradarbiavimo lankstumas+balas0,39109898
Atitikimas projektui+balas0,75998799
Atsiskaitymo sąlygos+balas0,551088898
Lokacija-km0,2215310159215310215
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
UAB "Gipura"UAB "Marx Vilnius"UAB "Bodesa"UAB "Tiks langai"UAB "KG Constructions"UAB "Glasma service"
Sąmatinė kaina-tūkst. Lt0,8226,98326
(1,87%)
(0,255%)
250,3127
(11,01%)
(1,5058%)
222,75
(0%)
(0%)
272,11245
(18,14%)
(2,4807%)
263,95861
(15,61%)
(2,1349%)
237,298
(6,13%)
(0,8384%)
Medžiagų sąnaudos vienetui-Lt/m20,7591,33
(0,83%)
(0,0998%)
633,7
(7,46%)
(0,8931%)
586,4
(0%)
(0%)
671,39
(12,66%)
(1,5147%)
644,79
(9,06%)
(1,0836%)
614,52
(4,58%)
(0,5475%)
Darbo sąnaudos vienetui-Lt/m20,792,13
(8,49%)
(1,0157%)
120
(29,74%)
(3,5588%)
84,31
(0%)
(0%)
128,21
(34,24%)
(4,0972%)
150
(43,79%)
(5,2402%)
100
(15,69%)
(1,8774%)
Šilumos laidumo koeficiento vertė-W/mK0,61,3
(15,38%)
(1,5779%)
1,3
(15,38%)
(1,5779%)
1,2
(8,33%)
(0,8547%)
1,1
(0%)
(0%)
1,3
(15,38%)
(1,5779%)
1,3
(15,38%)
(1,5779%)
Įvykdymo terminas-sav.0,654
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
5
(20%)
(2,2222%)
4
(0%)
(0%)
Įmonės patirtis+metai0,110
(80%)
(1,3675%)
15
(20%)
(0,3419%)
16
(12,5%)
(0,2137%)
18
(0%)
(0%)
8
(125%)
(2,1368%)
8
(125%)
(2,1368%)
Medžiagų kokybė+balas0,58
(25%)
(2,1368%)
9
(11,11%)
(0,9497%)
8
(25%)
(2,1368%)
9
(11,11%)
(0,9497%)
10
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,9497%)
Bendradarbiavimo lankstumas+balas0,39
(11,11%)
(0,5698%)
10
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,5698%)
8
(25%)
(1,2821%)
9
(11,11%)
(0,5698%)
8
(25%)
(1,2821%)
Atitikimas projektui+balas0,759
(0%)
(0%)
9
(0%)
(0%)
8
(12,5%)
(1,6026%)
7
(28,57%)
(3,663%)
9
(0%)
(0%)
9
(0%)
(0%)
Atsiskaitymo sąlygos+balas0,5510
(0%)
(0%)
8
(25%)
(2,3504%)
8
(25%)
(2,3504%)
8
(25%)
(2,3504%)
9
(11,11%)
(1,0446%)
8
(25%)
(2,3504%)
Lokacija-km0,2215
(26,05%)
(0,8905%)
310
(48,71%)
(1,6653%)
159
(0%)
(0%)
215
(26,05%)
(0,8905%)
310
(48,71%)
(1,6653%)
215
(26,05%)
(0,8905%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)