Skaičiavimo laikas: 1,5992529

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
UAB "Irdaiva"UAB "Ortitas"UAB "Stuktūra"
Įmonės dydis+Points0,011099
Patirtis+Points0,091099
Partnerių skaičius+Vienetai0,025510
Technologijos+Points0,081098
Teikiamų paslaugų asortimentas+Points0,0810109
Aptarnavimas+Points0,04986
Kokybės, vadybos ir kiti sertifikatai+Points0,21098
Atliktų darbų skaičius+Points0,091098
Rekomendacijos ir klientų atsiliepimai+Points0,091055
Darbuotojų kvalifikacija+Points0,19910
Statybos mechanizmų įranga+Points0,110107
Suteikiamos garantijos-Points0,1976
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
UAB "Irdaiva"UAB "Ortitas"UAB "Stuktūra"
Įmonės dydis+Points0,0110
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,1111%)
9
(11,11%)
(0,1111%)
Patirtis+Points0,0910
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(1%)
9
(11,11%)
(1%)
Partnerių skaičius+Vienetai0,025
(100%)
(2%)
5
(100%)
(2%)
10
(0%)
(0%)
Technologijos+Points0,0810
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,8889%)
8
(25%)
(2%)
Teikiamų paslaugų asortimentas+Points0,0810
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,8889%)
Aptarnavimas+Points0,049
(0%)
(0%)
8
(12,5%)
(0,5%)
6
(50%)
(2%)
Kokybės, vadybos ir kiti sertifikatai+Points0,210
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(2,2222%)
8
(25%)
(5%)
Atliktų darbų skaičius+Points0,0910
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(1%)
8
(25%)
(2,25%)
Rekomendacijos ir klientų atsiliepimai+Points0,0910
(0%)
(0%)
5
(100%)
(9%)
5
(100%)
(9%)
Darbuotojų kvalifikacija+Points0,19
(11,11%)
(1,1111%)
9
(11,11%)
(1,1111%)
10
(0%)
(0%)
Statybos mechanizmų įranga+Points0,110
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
7
(42,86%)
(4,2857%)
Suteikiamos garantijos-Points0,19
(33,33%)
(3,3333%)
7
(14,29%)
(1,4286%)
6
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)