Skaičiavimo laikas: 1,4847781

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
UAB "Statva"UAB "Aldaila"UAB "Naresta"
Įkurimo data-metai0,2196919681994
Darbuotojų skaičius+vienetai0,320080200
Metinė apyvarta+mln.lt0,724,52019,9
Pagrindiniai įgyvendinti projektai+vienetai0,8213047
Pagrindiniai vykdomi projektai+vienetai0,66115
Pagrindinės veiklos sryčių kiekis-vienetai0,4975
Sertifikatai+vienetai0,57124
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
UAB "Statva"UAB "Aldaila"UAB "Naresta"
Įkurimo data-metai0,21969
(0,05%)
(0,0029%)
1968
(0%)
(0%)
1994
(1,3%)
(0,0745%)
Darbuotojų skaičius+vienetai0,3200
(0%)
(0%)
80
(150%)
(12,8571%)
200
(0%)
(0%)
Metinė apyvarta+mln.lt0,724,5
(0%)
(0%)
20
(22,5%)
(4,5%)
19,9
(23,12%)
(4,6231%)
Pagrindiniai įgyvendinti projektai+vienetai0,821
(123,81%)
(28,2993%)
30
(56,67%)
(12,9524%)
47
(0%)
(0%)
Pagrindiniai vykdomi projektai+vienetai0,66
(83,33%)
(14,2857%)
11
(0%)
(0%)
5
(120%)
(20,5714%)
Pagrindinės veiklos sryčių kiekis-vienetai0,49
(44,44%)
(5,0794%)
7
(28,57%)
(3,2653%)
5
(0%)
(0%)
Sertifikatai+vienetai0,57
(71,43%)
(10,2041%)
12
(0%)
(0%)
4
(200%)
(28,5714%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)