Skaičiavimo laikas: 0.8654274

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
UAB "Statva"UAB "Aldaila"UAB "Naresta"
Įkurimo data-metai0.2196919681994
Darbuotojų skaičius+vienetai0.320080200
Metinė apyvarta+mln.lt0.724.52019.9
Pagrindiniai įgyvendinti projektai+vienetai0.8213047
Pagrindiniai vykdomi projektai+vienetai0.66115
Pagrindinės veiklos sryčių kiekis-vienetai0.4975
Sertifikatai+vienetai0.57124
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
UAB "Statva"UAB "Aldaila"UAB "Naresta"
Įkurimo data-metai0.21969
(0.05%)
(0.0029%)
1968
(0%)
(0%)
1994
(1.3%)
(0.0745%)
Darbuotojų skaičius+vienetai0.3200
(0%)
(0%)
80
(150%)
(12.8571%)
200
(0%)
(0%)
Metinė apyvarta+mln.lt0.724.5
(0%)
(0%)
20
(22.5%)
(4.5%)
19.9
(23.12%)
(4.6231%)
Pagrindiniai įgyvendinti projektai+vienetai0.821
(123.81%)
(28.2993%)
30
(56.67%)
(12.9524%)
47
(0%)
(0%)
Pagrindiniai vykdomi projektai+vienetai0.66
(83.33%)
(14.2857%)
11
(0%)
(0%)
5
(120%)
(20.5714%)
Pagrindinės veiklos sryčių kiekis-vienetai0.49
(44.44%)
(5.0794%)
7
(28.57%)
(3.2653%)
5
(0%)
(0%)
Sertifikatai+vienetai0.57
(71.43%)
(10.2041%)
12
(0%)
(0%)
4
(200%)
(28.5714%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)