Skaičiavimo laikas: 1,1368118

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
UAB „MERKO STATYBA“UAB „Eikos statyba“UAB „CONSTRUCTUS“UAB „MKE statyba“
Įmonės dydis+Balai0,01101035
Kreditingumo rizika+Balai0,097716
Darbuotojų skaičius+Vnt.0,14812703
Soc. draudimo skola-(Lt)0,1001135612580
Kokybės vadyba+Balai0,19840
Internetinio puslapio išsamumas+Balai0,049808
Avarinės situacijos-Vnt.0,090010
Kaina už 1 m2-(Lt)0,23800350032002900
Įmonės veiklos trukmė+Metai0,12220187
Darbų įvertinimas+Balai0,0810852
Tarptautiškumas+Balai0,0910841
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
UAB „MERKO STATYBA“UAB „Eikos statyba“UAB „CONSTRUCTUS“UAB „MKE statyba“
Įmonės dydis+Balai0,0110
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
3
(233,33%)
(2,3333%)
5
(100%)
(1%)
Kreditingumo rizika+Balai0,097
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
1
(600%)
(54%)
6
(16,67%)
(1,5%)
Darbuotojų skaičius+Vnt.0,148
(164,58%)
(16,4583%)
127
(0%)
(0%)
0
(∞%)
(∞%)
3
(4133,33%)
(413,3333%)
Soc. draudimo skola-(Lt)0,10
(NaN%)
(NaN%)
0
(NaN%)
(NaN%)
113561
(100%)
(10%)
2580
(100%)
(10%)
Kokybės vadyba+Balai0,19
(0%)
(0%)
8
(12,5%)
(1,25%)
4
(125%)
(12,5%)
0
(∞%)
(∞%)
Internetinio puslapio išsamumas+Balai0,049
(0%)
(0%)
8
(12,5%)
(0,5%)
0
(∞%)
(∞%)
8
(12,5%)
(0,5%)
Avarinės situacijos-Vnt.0,090
(NaN%)
(NaN%)
0
(NaN%)
(NaN%)
1
(100%)
(9%)
0
(NaN%)
(NaN%)
Kaina už 1 m2-(Lt)0,23800
(23,68%)
(4,7368%)
3500
(17,14%)
(3,4286%)
3200
(9,38%)
(1,875%)
2900
(0%)
(0%)
Įmonės veiklos trukmė+Metai0,122
(0%)
(0%)
20
(10%)
(1%)
18
(22,22%)
(2,2222%)
7
(214,29%)
(21,4286%)
Darbų įvertinimas+Balai0,0810
(0%)
(0%)
8
(25%)
(2%)
5
(100%)
(8%)
2
(400%)
(32%)
Tarptautiškumas+Balai0,0910
(0%)
(0%)
8
(25%)
(2,25%)
4
(150%)
(13,5%)
1
(900%)
(81%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)