Skaičiavimo laikas: 2,0132977

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Glazing 1 (neutral)Glazing 2 (neutral)Glazing 3 (neutral)Glazing 4 (silver)Glazing 5 (blue)Glazing 6 (blue)
Glazing U value-W/m²K0,231,91,71,111,5
SHGC-%0,27766831293352
Visible light transmittance (VTT)+%0,13817324476062
Visible light reflectance (VLR)-%0,05152060401116
Warranty time+years0,03555555
Longevity+years0,02505050505050
Price-Lt0,180115150165175130
Aesthetics+Balai0,05333122
Functionality+Balai0,05333211
Comfort+Balai0,1124653
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Glazing 1 (neutral)Glazing 2 (neutral)Glazing 3 (neutral)Glazing 4 (silver)Glazing 5 (blue)Glazing 6 (blue)
Glazing U value-W/m²K0,23
(66,67%)
(13,3333%)
1,9
(47,37%)
(9,4737%)
1,7
(41,18%)
(8,2353%)
1,1
(9,09%)
(1,8182%)
1
(0%)
(0%)
1,5
(33,33%)
(6,6667%)
SHGC-%0,2776
(61,84%)
(16,6974%)
68
(57,35%)
(15,4853%)
31
(6,45%)
(1,7419%)
29
(0%)
(0%)
33
(12,12%)
(3,2727%)
52
(44,23%)
(11,9423%)
Visible light transmittance (VTT)+%0,1381
(0%)
(0%)
73
(10,96%)
(1,4247%)
24
(237,5%)
(30,875%)
47
(72,34%)
(9,4043%)
60
(35%)
(4,55%)
62
(30,65%)
(3,9839%)
Visible light reflectance (VLR)-%0,0515
(26,67%)
(1,3333%)
20
(45%)
(2,25%)
60
(81,67%)
(4,0833%)
40
(72,5%)
(3,625%)
11
(0%)
(0%)
16
(31,25%)
(1,5625%)
Warranty time+years0,035
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Longevity+years0,0250
(0%)
(0%)
50
(0%)
(0%)
50
(0%)
(0%)
50
(0%)
(0%)
50
(0%)
(0%)
50
(0%)
(0%)
Price-Lt0,180
(0%)
(0%)
115
(30,43%)
(3,0435%)
150
(46,67%)
(4,6667%)
165
(51,52%)
(5,1515%)
175
(54,29%)
(5,4286%)
130
(38,46%)
(3,8462%)
Aesthetics+Balai0,053
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
1
(200%)
(10%)
2
(50%)
(2,5%)
2
(50%)
(2,5%)
Functionality+Balai0,053
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
2
(50%)
(2,5%)
1
(200%)
(10%)
1
(200%)
(10%)
Comfort+Balai0,11
(500%)
(50%)
2
(200%)
(20%)
4
(50%)
(5%)
6
(0%)
(0%)
5
(20%)
(2%)
3
(100%)
(10%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)