Skaičiavimo laikas: 1,6890122

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Wind energy (plus trad. electricity sources)Geothermal (plus trad. electricity sources)Photovoltaics (plus trad. electricity sources)Biomass (plus trad. electricity sources)Solar, wind (plus trad. electricity sources)Biomass, solar (plus trad. electricity sources)
Investicijos (180 kv.m.)-Lt0,107450006500035000300005000045000
1 kv.m. šildymo savikaina (per mėn.)-Lt0,2153,22,83,42,532,3
Atsipirkimo laikas-metai0,043151815101616
Atsinaujin. išteklių dalis sistemoje+Balai0,022504030406060
Atitikimas gamtinėms sąlygoms+Balai0,097201815262024
Panaudotų elementų/kuro atliekų utilizavimas-Balai0,0648814101414
Sistemos ilgaamžiškumas+metai0,075151512201515
Avaringumas-Balai0,1291310681212
Inovatyvumas+Balai0,011222418162422
Priimtinumas aplinkosauginiu aspektu-Balai0,033241822222422
Priimtinumas socialiniu aspektu+Balai0,054202220241820
Konfortiškumas+Balai0,15182220161718
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Wind energy (plus trad. electricity sources)Geothermal (plus trad. electricity sources)Photovoltaics (plus trad. electricity sources)Biomass (plus trad. electricity sources)Solar, wind (plus trad. electricity sources)Biomass, solar (plus trad. electricity sources)
Investicijos (180 kv.m.)-Lt0,10745000
(33,33%)
(3,5667%)
65000
(53,85%)
(5,7615%)
35000
(14,29%)
(1,5286%)
30000
(0%)
(0%)
50000
(40%)
(4,28%)
45000
(33,33%)
(3,5667%)
1 kv.m. šildymo savikaina (per mėn.)-Lt0,2153,2
(28,13%)
(6,0469%)
2,8
(17,86%)
(3,8393%)
3,4
(32,35%)
(6,9559%)
2,5
(8%)
(1,72%)
3
(23,33%)
(5,0167%)
2,3
(0%)
(0%)
Atsipirkimo laikas-metai0,04315
(33,33%)
(1,4333%)
18
(44,44%)
(1,9111%)
15
(33,33%)
(1,4333%)
10
(0%)
(0%)
16
(37,5%)
(1,6125%)
16
(37,5%)
(1,6125%)
Atsinaujin. išteklių dalis sistemoje+Balai0,02250
(20%)
(0,44%)
40
(50%)
(1,1%)
30
(100%)
(2,2%)
40
(50%)
(1,1%)
60
(0%)
(0%)
60
(0%)
(0%)
Atitikimas gamtinėms sąlygoms+Balai0,09720
(30%)
(2,91%)
18
(44,44%)
(4,3111%)
15
(73,33%)
(7,1133%)
26
(0%)
(0%)
20
(30%)
(2,91%)
24
(8,33%)
(0,8083%)
Panaudotų elementų/kuro atliekų utilizavimas-Balai0,0648
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
14
(42,86%)
(2,7429%)
10
(20%)
(1,28%)
14
(42,86%)
(2,7429%)
14
(42,86%)
(2,7429%)
Sistemos ilgaamžiškumas+metai0,07515
(33,33%)
(2,5%)
15
(33,33%)
(2,5%)
12
(66,67%)
(5%)
20
(0%)
(0%)
15
(33,33%)
(2,5%)
15
(33,33%)
(2,5%)
Avaringumas-Balai0,12913
(53,85%)
(6,9462%)
10
(40%)
(5,16%)
6
(0%)
(0%)
8
(25%)
(3,225%)
12
(50%)
(6,45%)
12
(50%)
(6,45%)
Inovatyvumas+Balai0,01122
(9,09%)
(0,1%)
24
(0%)
(0%)
18
(33,33%)
(0,3667%)
16
(50%)
(0,55%)
24
(0%)
(0%)
22
(9,09%)
(0,1%)
Priimtinumas aplinkosauginiu aspektu-Balai0,03324
(25%)
(0,825%)
18
(0%)
(0%)
22
(18,18%)
(0,6%)
22
(18,18%)
(0,6%)
24
(25%)
(0,825%)
22
(18,18%)
(0,6%)
Priimtinumas socialiniu aspektu+Balai0,05420
(20%)
(1,08%)
22
(9,09%)
(0,4909%)
20
(20%)
(1,08%)
24
(0%)
(0%)
18
(33,33%)
(1,8%)
20
(20%)
(1,08%)
Konfortiškumas+Balai0,1518
(22,22%)
(3,3333%)
22
(0%)
(0%)
20
(10%)
(1,5%)
16
(37,5%)
(5,625%)
17
(29,41%)
(4,4118%)
18
(22,22%)
(3,3333%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)