Skaičiavimo laikas: 1,0773643

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
SECUSTARAssaAXICO АК001
Kaina-Lt0,6150020401087
Garantijos laikas+Months0,08121212
Baterijos veikimo trukmė+Months0,09301818
Saugumo rėžimas, 1-5 lygiai +Interval0,1555
Veikimo laikas su autonominiu energijos šaltiniu+h0,051287848784
Patikimumas+Category0,08111
Baterijų skaičius-pcs.0,03144
Ilgis+mm0,012506262
Ilgis+mm0,01150120120
Plotis-mm0,02105757
Aukštis+mm0,041010100
Nuotolinio rakto/kontrolės veikimas+m0,067,5105,4
Priežiūros kokybė+Points0,317,1105,8
Patikimumas+Points0,29111
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
SECUSTARAssaAXICO АК001
Kaina-Lt0,61500
(27,53%)
(9,3333%)
2040
(46,72%)
(15,8358%)
1087
(0%)
(0%)
Garantijos laikas+Months0,0812
(0%)
(0%)
12
(0%)
(0%)
12
(0%)
(0%)
Baterijos veikimo trukmė+Months0,0930
(0%)
(0%)
18
(66,67%)
(3,3898%)
18
(66,67%)
(3,3898%)
Saugumo rėžimas, 1-5 lygiai +Interval0,15
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Veikimo laikas su autonominiu energijos šaltiniu+h0,0512
(73100%)
(2064,9718%)
8784
(0%)
(0%)
8784
(0%)
(0%)
Patikimumas+Category0,081
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Baterijų skaičius-pcs.0,031
(0%)
(0%)
4
(75%)
(1,2712%)
4
(75%)
(1,2712%)
Ilgis+mm0,01250
(0%)
(0%)
62
(303,23%)
(1,7131%)
62
(303,23%)
(1,7131%)
Ilgis+mm0,01150
(0%)
(0%)
120
(25%)
(0,1412%)
120
(25%)
(0,1412%)
Plotis-mm0,0210
(0%)
(0%)
57
(82,46%)
(0,9317%)
57
(82,46%)
(0,9317%)
Aukštis+mm0,0410
(900%)
(20,339%)
10
(900%)
(20,339%)
100
(0%)
(0%)
Nuotolinio rakto/kontrolės veikimas+m0,067,5
(33,33%)
(1,1299%)
10
(0%)
(0%)
5,4
(85,19%)
(2,8876%)
Priežiūros kokybė+Points0,317,1
(40,85%)
(7,1537%)
10
(0%)
(0%)
5,8
(72,41%)
(12,6826%)
Patikimumas+Points0,291
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)