Skaičiavimo laikas: 0.9865977

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
SECUSTARAssaAXICO АК001
Kaina-Lt0.6150020401087
Garantijos laikas+Months0.08121212
Baterijos veikimo trukmė+Months0.09301818
Saugumo rėžimas, 1-5 lygiai +Interval0.1555
Veikimo laikas su autonominiu energijos šaltiniu+h0.051287848784
Patikimumas+Category0.08111
Baterijų skaičius-pcs.0.03144
Ilgis+mm0.012506262
Ilgis+mm0.01150120120
Plotis-mm0.02105757
Aukštis+mm0.041010100
Nuotolinio rakto/kontrolės veikimas+m0.067.5105.4
Priežiūros kokybė+Points0.317.1105.8
Patikimumas+Points0.29111
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
SECUSTARAssaAXICO АК001
Kaina-Lt0.61500
(27.53%)
(9.3333%)
2040
(46.72%)
(15.8358%)
1087
(0%)
(0%)
Garantijos laikas+Months0.0812
(0%)
(0%)
12
(0%)
(0%)
12
(0%)
(0%)
Baterijos veikimo trukmė+Months0.0930
(0%)
(0%)
18
(66.67%)
(3.3898%)
18
(66.67%)
(3.3898%)
Saugumo rėžimas, 1-5 lygiai +Interval0.15
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Veikimo laikas su autonominiu energijos šaltiniu+h0.0512
(73100%)
(2064.9718%)
8784
(0%)
(0%)
8784
(0%)
(0%)
Patikimumas+Category0.081
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Baterijų skaičius-pcs.0.031
(0%)
(0%)
4
(75%)
(1.2712%)
4
(75%)
(1.2712%)
Ilgis+mm0.01250
(0%)
(0%)
62
(303.23%)
(1.7131%)
62
(303.23%)
(1.7131%)
Ilgis+mm0.01150
(0%)
(0%)
120
(25%)
(0.1412%)
120
(25%)
(0.1412%)
Plotis-mm0.0210
(0%)
(0%)
57
(82.46%)
(0.9317%)
57
(82.46%)
(0.9317%)
Aukštis+mm0.0410
(900%)
(20.339%)
10
(900%)
(20.339%)
100
(0%)
(0%)
Nuotolinio rakto/kontrolės veikimas+m0.067.5
(33.33%)
(1.1299%)
10
(0%)
(0%)
5.4
(85.19%)
(2.8876%)
Priežiūros kokybė+Points0.317.1
(40.85%)
(7.1537%)
10
(0%)
(0%)
5.8
(72.41%)
(12.6826%)
Patikimumas+Points0.291
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)