Skaičiavimo laikas: 0,4625216

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Project NOAHDREAMKAMANAVA Project
Efficiency-points9987
Social Acceptance-points108108
Sustainability-points810107
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Project NOAHDREAMKAMANAVA Project
Efficiency-points99
(22,22%)
(7,4074%)
8
(12,5%)
(4,1667%)
7
(0%)
(0%)
Social Acceptance-points108
(0%)
(0%)
10
(20%)
(7,4074%)
8
(0%)
(0%)
Sustainability-points810
(30%)
(8,8889%)
10
(30%)
(8,8889%)
7
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)